Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  VVGŽM

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus