• Grafas Juozapas Tiškevičius (1830–1891)

     Grafas Juozapas Tiškevičius (1830–1891)

   Virtualioje parodoje „Grafo Juozapo Tiškevičiaus (1830–1891) šeima Kretingos muziejaus senosiose nuotraukose“ pristatomos apie 1860–1916 m. Rusijos, Lenkijos, Lietuvos, Vokietijos, Prancūzijos ir kt. fotografų sukurtos nuotraukos, kuriose įamžintas vienas įtakingiausių ir turtingiausių XIX a. Lietuvos didikų, Rusijos imperijos karinis veikėjas, Kretingos, Lentvario, Užutrakio ir Palangos dvarininkas, rūmų ir fabrikų Vilniuje savininkas, filantropas, kolekcininkas, mecenatas, grafas Juozapas Tiškevičius (1830–1891) ir jo šeimos nariai. Nuo 1855 m. jis rezidavo Lentvaryje, o 1875 m. persikėlė į Kretingą, kurioje įrengė reprezentacinę rezidenciją su didžiausiu Europoje privačiu Žiemos sodu, pirmąja Lietuvoje hidroelektrine (1878 m.) ir telefono linija (1882 m.). Šeimos vasaros rezidencija tapusioje Palangoje įsteigė kurortą. 1861 m. grafas vedė Sofiją Horvataitę (~1839–1919), susilaukė 12 vaikų, iš kurių užaugo 8 - sūnūs Aleksandras (1864–1945), Vladislovas (1865–1936), Antanas (1866–1919), Juozapas (1868–1917), Feliksas (1869-1933) ir dukros Marija (1871–1943), Sofija (1874–1958) ir Elena Klotilda (1876–1953). Eksponuojamos nuotraukos į muziejų pateko iš 1940 m. nacionalizuoto Kretingos dvaro.

Parodos objektai

   
 • Grafai Tiškevičiai – Rusijos imperijos kariuomenės karininkai ir kariūnai

  Grafai Tiškevičiai – Rusijos imperijos kariuomenės karininkai ir kariūnai, XIX a. 9 deš.

  Nežinomas fotografas

  Nespalvota, horizontalaus formato, grupinė nuotrauka. Nufotografuoti grafai Tiškevičiai – Rusijos imperijos kariuomenės karininkai ir kariūnai. Grupinis portretas iš priekio visu ūgiu, darytas, manoma, Sankt Peterburge. Stovi iš dešinės į kairę: broliai Aleksandras Tiškevičius (1864–1945), Kretingos paveldėtojas, Vladislovas Tiškevičius (1865–1936), Lentvario paveldėtojas, Feliksas Vincentas Tiškevičius (1869–1932), Palangos paveldėtojas, Juozapas Tiškevičius (1868–1917), Užutrakio paveldėtojas. Priekyje ant žemės sėdi jų brolis Antanas Tiškevičius (1866–1920). Nežinomas fotografas. Rusijos imperija. XIX a. 9 deš. Nuotrauka įdėta į pilko kartono pasportą, kurio langelis suapvalintais kampais, aukso spalvos briaunomis.

 • Sofija Tiškevičienė (1837–1919)

  Sofija Tiškevičienė (1837–1919), 1876 m.

  V. Čižo ir F. Lopatinskio fotoateljė

  Nespalvota, vertikalaus formato, portretinė nuotrauka. Grafienės Sofijos Tiškevičienės portretas iš priekio iki krūtinės, darytas 1876 m. Vilniuje, Vaclovo Čyžo ir Faustino Lopatinskio fotoateljė. Nuotrauka priklijuota prie balto kartono suapvalintais kampais, kurio pakraščius juosia plona žalia ištisinė linija. Apačioje spausdintas žalios spalvos užrašas: „CZYŻ & ŁOPATYŃSKI À VILNA“. Reverse žalios spalvos firminis fotografo ženklas: augalinio ornamento fone kaspinas su užrašu: „CZYŻ & / ŁOPATYŃSKI / À VILNA.“. Viršuje pieštuku įrašyta: „22 Jula 1876 r. od JW Hrabiny Pani odtrzymałem“.

  Sofija Horvataitė-Tiškevičienė (lenk. Zofia Horwatt-Tyszkiewicz; 1837–1919), Horvatų (Pobogo) herbo didikė, Aleksandro Horvato ir Klotildos Volodkavičiūtės duktė, grafo Juozapo Tiškevičiaus (1835–1891) žmona, Darbėnų ir Grūšlaukės dvarininkė. Mirė Palangoje, palaidota Kretingoje, Tiškevičių šeimos koplyčioje.

 • Sofija Tiškevičienė (1837–1919)

  Sofija Tiškevičienė (1837–1919), 1908 m.

  H. Gaudichon

  Sofija Horvataitė-Tiškevičienė (lenk. Zofia Horwatt-Tyszkiewicz) (1837 – 1919-11-24, Palanga; palaidota Tiškevičių koplyčioje Kretingos II kapinėse), Horvato (Pobogo) herbo didikė, Aleksandro Horvato ir Klotildos Volodkavičiūtės duktė, grafo Juozapo Tiškevičiaus (1835–1891) našlė, Darbėnų ir Grūšlaukės dvarininkė.

  Nuotrauka nespalvota, portretinė, vertikalaus formato. Portretas iš priekio iki krūtinės. Fotografuota Kanų kurorte (Prancūzija), L. Gaudichono fotografijos studijoje. Priklijuota prie kartono grublėtu paviršiumi, kurio apačioje įspaustas užrašas prancūzų k.: „H. Gaudichon / Pont-de-Grasse CANNES“. 

 • Sofija Tiškevičienė (1837–1919)

  Sofija Tiškevičienė (1837–1919), 1908 m.

  H. Gaudichon

  Sofija Horvataitė-Tiškevičienė (lenk. Zofia Horwatt-Tyszkiewicz) (1837 – 1919-11-24, Palanga; palaidota Tiškevičių koplyčioje Kretingos II kapinėse), Horvatų (Pobogo) herbo didikė, Aleksandro Horvato ir Klotildos Volodkavičiūtės duktė, grafo Juozapo Tiškevičiaus (1835–1891) našlė, Darbėnų ir Grūšlaukės dvarininkė.

  Nuotrauka portretinė, nespalvota, vertikalaus formato, fotografuota Kanų kurorte (Prancūzija), L. Gaudichono fotostudijoje. Portretas iš priekio iki krūtinės. Po atvaizdu dešinėje pusėje fotografo parašas smulkiu šriftu: „H. Gaudichon“. Nuotrauka priklijuota prie kartono.

 • Tiškevičiai su artimaisiais Palangoje

  Tiškevičiai su artimaisiais Palangoje, 1888–1892 m.

  Nežinomas fotografas

  Nespalvota, horizontalaus formato. Palangoje vasarojančių grafų Tiškevičių su artimaisiais grupinė nuotrauka, daryta apie 1888–1892 m., manoma, palangiškės fotografės P. Mongirdaitės. Antrajame plane iš kairės į dešinę sėdi: Kretingos grafienė Marija Puslovska-Tiškevičienė (1866–1939), jos uošvė Sofija Horvataitė-Tiškevičienė (1837–1919), Marijos vyras, Kretingos grafas Aleksandras Tiškevičius (1864–1945), neatpažintas dvasininkas, Sofijos sesuo Jadvyga Horvataitė-Kienevičienė (1836–1916), jos vyras, Dereševičių (Baltarusija) dvarininkas Jeronimas Kienevičius (1820–1911). Iš kairės antra stovi Sofijos duktė Marija Tiškevičiūtė (1871–1943), o ant laiptų viduryje sėdi sūnus Juozapas Tiškevičius (1868–1917). Nuotrauka paklijuota ant kartono, aprėminta linijinio-geometrinio ornamento.

 • Tiškevičiai su artimaisiais prie senųjų Palangos dvaro rūmų

  Tiškevičiai su artimaisiais prie senųjų Palangos dvaro rūmų, XIX a. pab. – XX a. pr.

  Paulina Mongirdaitė

  Nespalvota, horizontalaus formato, grupinė nuotrauka. Grafų Tiškevičių, kunigaikščių Oginskių ir kitų artimųjų grupinis portretas Palangos dvaro senųjų rūmų verandoje, darytas XIX a. pab. – XX a. pr. palangiškės fotografės Paulinos Mongirdaitės (1865–1916). I eilėje iš kairės į dešinę I – Vilniaus verslininkas Antanas Tiškevičius (1866–1920), III – jo motina Sofija Horvataitė-Tiškevičienė (1837–1919), verandoje kairėje prie kolonos į baliustradą pasirėmusi – sesuo Marija Tiškevičiūtė (1871–1943). Į dešinę nuo jos stovi kunigaikščiai Oginskiai. Nuotrauka priklijuota prie šviesios spalvos kartono suapvalintais kampais. Reverso viduryje violetinės spalvos kaspino dvišakais galais pavidalo firminis fotografo atspaudas su užrašu: „Wadwicz Mongird / Polangen“.

 • Sofija Tiškevičienė su anūkais Palangoje

  Sofija Tiškevičienė su anūkais Palangoje, ~1903 m.

  Paulina Mongirdaitė

  Nespalvota, grupinė, vertikalaus formato nuotrauka. Sofijos Tiškevičienės (1837–1919) ir anūkų grupinis portretas ant Palangos dvaro senųjų rūmų verandos laiptų, darytas apie 1903 m. palangiškės fotografės Paulinos Mongirdaitės (1865–1916). I eilėje kairėje – kretingiškė Izabelė (~1900–?); II eilėje kairėje – palangiškis Jonušas Marija (1900–1987); III eilėje iš kairės II – kretingiškis Kazimieras Viktoras Justinas Marija (1896–1941), IV – jo sesuo Ona Marija (1897–?), V – brolis Jurgis (1899–1939); IV eilėje viduryje – palangiškė Sofija (1896–1945), iš dešinės II – jos sesuo Marija Teresė (1894–1935); paskutinėje eilėje dešinėje - kretingiškis Stanislovas (1888–1965), kairėje – jo sesuo Aleksandra (1893–1983). Nuotrauka priklijuota prie žalsvos spalvos kartono, kuriame išspausdintas linijinio-augalinio ornamento rėmelis. Reversas pilkšvos spalvos. Jo viduryje violetinis, kaspino dvišakiais galais pavidalo atspaudas su užrašu: „Wadwicz Mongird Polangen“.

 • Sofija Tiškevičienė su anūkais Palangos rūmų vestibiulyje

  Sofija Tiškevičienė su anūkais Palangos rūmų vestibiulyje, 1907 m.

  Paulina Mongirdaitė

  Nespalvota, horizontalaus formato, grupinė nuotrauka. Sofijos Tiškevičienės ir anūkų grupinis portretas naujųjų Palangos dvaro rūmų vestibiulyje, darytas 1907 m. palangiškės fotografės Paulinos Mongirdaitės (1865–1916). I eilėje ant grindų dešinėje sėdi kretingiškis Kazimieras Viktoras Justinas Marija (1896–1941); II eilėje į dešinę nuo S. Tiškevičienės – palangiškis Jonušas Marija (1900–1987); III eilėje iš dešinės į kairę I – kretingiškis Jurgis (1899–1939), III–VI – palangiškės Marija Kristina (?) (1897–1932), Sofija (1896–1945), Antanina (?) (1903–1921) ir Marija Teresė (1894–1935); abipus kolonos – kretingiškiai Stanislovas (1888–1965) ir Aleksandra (1893–1983). Nuotrauka priklijuota prie žalios spalvos kartono suapvalintais kampais, apjuosta balto rėmelio. Reversas rusvas, jame violetinės spalvos atspaudas: „ZAKŁAD ARTYSTYCZNO - FOTOGRAFICZNY PAULINY MONGIRD w POŁĄDZE (Kurlandja)“. Apačioje, dešiniajame kampe juodu tušu įrašyta: „dla Miśia“.

  Sofija Horvataitė-Tiškevičienė (lenk. Zofia Horwatt-Tyszkiewicz) (~1839 – 1919-11-24, Palanga; palaidota Tiškevičių koplyčioje Kretingos II kapinėse), Pobogo herbo didikė, grafo Juozapo Tiškevičiaus (1835–1891) našlė, Darbėnų ir Grūšlaukės dvarininkė.

 • Sofija Tiškevičienė su dukra Marija Tiškevičiūte, marčia Marija Tiškevičiene ir anūkėmis

  Sofija Tiškevičienė su dukra Marija Tiškevičiūte, marčia Marija Tiškevičiene ir anūkėmis, XX a. 2 deš.

  Nežinomas fotografas

  Nespalvota, grupinė, horizontalaus formato nuotrauka lygiais kraštais. Grupinis portretas dengtoje vasarinėje terasoje. Prie stalo viduryje sėdi grafienė Sofija Tiškevičienė (1837–1919), kairėje – marti Marija Puslovska-Tiškevičienė (1866–1939). Tarp jų II plane stovi Sofijos duktė Marija Tiškevičiūtė (1871–1943), o abipus jos – Sofijos anūkės.

 • Sofija Tiškevičienė (1837–1919)

  Sofija Tiškevičienė (1837–1919), XX a. 1 deš.

  G. Feličis, G. Felici

  Nespalvota, vertikalaus formato, portretinė nuotrauka. Nufotografuota našlė, grafienė Sofija Tiškevičienė. Fotografas G. Feličis, Roma, Italija. XX a. 1 deš.  Nuotrauka priklijuota prie grublėto pilko kartono sidabro spalvos briaunomis, aprėminta balto laukelio. Apačioje atspaustas sidabro spalvos užrašas: „G. Felici ROMA“. Reverse pilkšvame fone atspaustas tamsiai žalios spalvos firminis ženklas su užrašu: „PREMIATO STABILIMENTO FOTOGRAFICO / G. Felici / Roma VIA BABUINO N76 1º. Pº. / STAB. G. PERELLI - MILANO / RITRATTI DI QUALUNQUE FORMATO FINO AL NATURALE / Specialità ingrandimenti inalterabili at bromuro / VEDUTE DI ROMA ECC / Si conservano le nehative“.

  Sofija Tiškevičienė (lenk. Zofia Tyszkiewicz, 1837–1919) – Kretingos, Lentvario, Užutrakio ir Palangos dvarininko, grafo, Rusijos kazokų kariuomenės pulkininko Juozapo Tiškevičiaus (1835–1891) našlė, Darbėnų ir Grūšlaukės (Kretingos r.) dvarininkė.

 • Sofija Tiškevičienė (1837–1919)

  Sofija Tiškevičienė (1837–1919), XX a. pr.

  G. Feličis, G. Felici

  Nespalvota, vertikalaus formato, portretinė nuotrauka. Stovinčios našlės, grafienės Sofijos Tiškevičienės, vilkinčios gedulo rūbais, portretas iš priekio, pasisukus šonu, iki kelių, darytas XX a. pr. Romoje (Italija), G. Feličio fotoateljė. Nuotrauka pažeista drėgmės, priklijuota prie pilkos spalvos kartono sidabro spalvos kraštais, aprėminta balto laukelio. Apačioje, kairėje įspaustas sidabro spalvos užrašas: "G. Felici". Reversas žalsvai pilkos spalvos. Jame žalios spalvos firminis fotografo ženklas su užrašu: „PREMIATO / STABILIMENTO FOTOGRAFICO / G. Felici / Roma / VIA BABUINO N 76 1o. Po. / RITRATTI DI QUALUNQUE FORMATO FINO AL NATURALE / Specialita ingrandimenti inalterabili at bromuro / VEDUTE DI ROMA ECC / Si conservano le negative“. Tarp užrašo eilučių išspausdintas spaustuvės pavadinimas: „S TAB. G. PERELLI . MILANO“. 

  Sofija Horvataitė-Tiškevičienė (lenk. Zofia Horwatt-Tyszkiewicz; 1837–1919), Horvatų (Pobogo) herbo didikė, Aleksandro Horvato ir Klotildos Volodkavičiūtės duktė, grafo Juozapo Tiškevičiaus (1835–1891) žmona (nuo 1860 m.), Darbėnų ir Grūšlaukės dvarininkė. Mirė Palangoje, palaidota Kretingoje, Tiškevičių šeimos koplyčioje.

 • Sofija Tiškevičienė su dukra Elena Klotilda Ostrovska

  Sofija Tiškevičienė su dukra Elena Klotilda Ostrovska, ~1918 m. – 1919 m.

  Paulina Mongirdaitė

  Nespalvota, grupinė, horizontalaus formato nuotrauka. Grafienės, Darbėnų ir Grūšlaukės dvarininkės Sofijos Tiškevičienės (Zofia Tyszkiewicz) (1837–1919) ir dukters Elenos Klotildos Tiškevičiūtės-Ostrovskos (Helena Klotylda Tyszkiewicz-Ostrowska) (1876–1953) grupinis portretas, darytas Palangos fotografės Paulinos Mongirdaitės apie 1918–1919 m. Kretingos dvaro rūmuose. Nuotrauka priklijuota prie kartono, dešinėje pusėje įspaustas užrašas: „P. Mongird POŁONGA“.

 • Rodomi įrašai nuo 13 iki 24
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 4
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.