• Suvalkijos partizano Klemenso Kurtinio paskutinieji žingsniai mokykloje

   Suvalkijos partizano Klemenso Kurtinio paskutinieji žingsniai mokykloje

   Stende pristatomos Marijampolės valstybinės Rygiškių Jono gimnazijos ir Prienų „Žiburio“ gimnazijos abiturientų 1935–1938 m. nuotraukos. Praėjus keleriems metams dalis šių jaunuolių, tarp jų ir Klemensas Kurtinys, padėję į šalį brandos atestatus, kuriais puikuojasi vienoje iš stendo nuotraukų, paėmė į rankas ginklą ir papildė partizanų gretas. Kiti atsidūrė Sibiro lageriuose.

   Klemensas Kurtinys gimė 1916 m. Marijampolės apskrities Jesenavos kaime. Mokėsi Prienų „Žiburio“, vėliau – Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijose. Baigęs mokslus pradėjo mokytojauti. Netrukus buvo pašauktas į Lietuvos kariuomenę, tarnavo Kaune, 1940 m. baigė Karo mokyklą.

   Vokiečių okupacijos metais mokytojavo Pošvenčio kaimo pradinėje mokykloje, 1944 m. įstojo į Vietinę rinktinę. Grįžus sovietams, pradėjo dirbti mokytoju Plutiškių progimnazijoje. Čia įsijungė į pogrindinę veiklą ir partizanavo. 1945 m. pavasarį netoli Plutiškių žuvo.

   Šioje parodoje eksponuojamas nuotraukas Marijampolės Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejus įsigijo iš mokytojo Vinco Peckaus.

   Tekstą parengė Justinas Sajauskas.

Parodos objektai

   
 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 2
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.