• Sąjūdis Molėtuose

   Sąjūdis Molėtuose

   Molėtų Sąjūdis – dalis Dainuojančios revoliucijos, kurioje gausiai dalyvavo Molėtų krašto žmonės.
   XX a. 9 dešimtmečio pabaigoje Tarybų Sąjungoje susidariusi palanki politinė situacija paskatino didelę dalį pažangiai mąsčiusios Lietuvos inteligentijos susiburti ir pradėti drąsiai kelti bei įgyvendinti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo idėjas. Ano meto mokslininkų, menininkų, žinomų visuomenės veikėjų iniciatyva buvo įkurtas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis. Jo skleidžiamos laisvės idėjos patraukė didelę Lietuvos gyventojų dalį. Sąjūdis išaugo į galingą jėgą, stebinusią mitingais, į kuriuos susirinkdavo šimtatūkstantinės žmonių minios. Visa tai vainikavo Baltijos kelias, į vieną grandinę sujungęs trijų Baltijos respublikų – Lietuvos, Latvijos ir Estijos – žmones.

   Visuotinio sujudimo banga paskatino pažangiai mąsčiusius molėtiškius įkurti Sąjūdį ir savo mieste.
   Istoriškai Molėtai nėra buvęs svarbus istorinių ar kultūrinių įvykių centras. Visai kas kita – šio rajono apylinkės: Dubingius nuo seno garsino Radvilų giminė, Videniškius – plačiai žinoma pilis, vienuolynas, Giedraičiuose gimė kunigaikščiai Giedraičiai, čia būta ir svarbių lietuvybės puoselėjimo židinių, šios vietos susijusios ir su kovomis prieš lenkų okupaciją. Alanta asocijuojasi su lietuvybės simbolika, Balninkai – partizanų kraštas. Regiono istorinis palikimas daugelį metų veikė molėtiškių savimonę, formavo jų gyvenimo ir veiklos nuostatas, principus ir idealus. Todėl nenuostabu, kad Molėtuose į Sąjūdį žmonės jungėsi itin entuziastingai.

   Pirmieji Sąjūdžio idėjas čia pradėjo kelti Lietuvos etnokosmologijos muziejaus direktorius Gunaras Kakaras, architektas Valdas Jurevičius, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas Valentinas Stundys, mokytojai Algirdas Kuliešius, Ignas Juzelskis, Virgilijus Mozūra, Rimantas Pažemeckas, Vytis Lukoševičius, Aldona Pranskėnienė, Alfonsas Kavoliūnas, Virgilijus Šironas, Aušra Grigonienė, Alantos klebonas Jonas Balčiūnas, Inturkės klebonas Stanislovas Čiupalas, gydytojai Vytautas Bikneris, Kęstutis Pangonis, Vidmantas Racius, Algirdas Ivanauskas, Virgilijus Rimavičius, Petras Babelis, Molėtų radijo laidų redaktorius Vladimiras Suchodumcevas, žurnalistas Steponas Antanavičius, kultūros skyriaus vedėjas Algimantas Sabaliauskas, tremtinė Aleksandra Ivonytė, Alantos tarybinio ūkio technikumo dėstytojas Feliksas Laivys.

   Tekstą parengė Tereza Šakienė ir Alvydas Balanda

Parodos objektai

   
 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 2
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.