• Atgimimas Skuodo rajone

   Atgimimas Skuodo rajone

   Šioje virtualioje parodoje – Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (LPS) sukelto tautos sujudimo, pasiekusio kiekvieną šalies miestą ir pakeitusio šalies istoriją, akimirkos iš Skuodo. Daugumą eksponuojamų nuotraukų, paskatinti iniciatyvos „Skaitmeninis turinys apie Lietuvos valstybės kūrimosi laikotarpį liudijantį dokumentinį paveldą – nacionaliniuose ir tarptautiniuose portaluose“, į muziejų sunešė gyventojai, patys dalyvavę 1988–1990 m. įvykiuose.
   Vilniuje 1988 m. birželį įsikūręs LPS per kelis savo veiklos mėnesius išjudino Lietuvą daugiatūkstantinėmis akcijomis, ekologiniais žygiais ir mitingais. Skuodo žmonės suprato, kad, norėdami atgauti tautinę simboliką, dainas, poeziją, netgi žmogiškąjį orumą ir toliau puoselėti papročius, tradicines šventes, privalo steigti Sąjūdžio rėmimo grupes.

   Rugpjūčio 29 d. buvo įkurta Skuodo LPS grupė, rugsėjo mėnesį įvyko jos narių susitikimas su visuomene, spalio 15 d. – mitingas. Darbo kolektyvuose ėmė kurtis Sąjūdžio palaikymo grupės – metų pabaigoje Skuodo rajone jų buvo devynios.
   Į sostinėje spalio 22–23 d. vykusį LPS suvažiavimą išvyko 6 Skuodo atstovai: Kazys Girdžiūnas, gydytojas Vaclovas Intas, architektas Steponas Gilys, žurnalistas Juozas Vyšniauskas, mokytojas Vytautas Mačiulis, Arvydas Jurkšas.

   Spalio 31 d. Skuodo Sąjūdžio rėmimo grupė – klubas ,,Tremtinys“ – surengė eitynes į Skuodo geležinkelio stotį. Tylos minute, giesmėmis ir prisiminimais buvo pagerbtas žuvusiųjų kelyje į tremtį ir pačioje tremtyje atminimas.
   Lapkričio 11 d. Pašilėje suplevėsavo pirmoji rajone tautinė vėliava. Apie Lietuvos Atgimimą, tautinės sąmonės budimą renginio metu kalbėjo vyr. vet. gydytojas Tadas Poškys, apie vėliavos kelią iki Pašilės – Stasys Jonauskas.

   Tų metų rudenį buvo suorganizuota talka Apuolės piliakalniui sutvarkyti. Joje dalyvavo ir Latvijos (Liepojos) gamtos apsaugos klubai.
   Gruodžio 17 d. rajono kultūros namuose įvyko Skuodo Sąjūdžio rėmimo grupių steigiamoji konferencija. Jos metu buvo sukurta rajoninė Sąjūdžio organizacija, išrinkta grupių taryba, jos nariais tapo Rymantė Šmaižienė, Virmantas Butrimas, Stefa Anužienė, Kazimieras Girdžiūnas, Vytautas Mačiulis, Juozas Kurtinaitis, Steponas Gilys ir Marytė Kataržienė.

   1989 m. rugpjūčio 23 d. skuodiškiai dalyvavo Baltijos kelio akcijoje. Susikibę rankomis jie apjuosė dviejų kilometrų Rygos magistralės ruožą.
   Persitvarkymo laikotarpiu Skuodo rajone buvo atstatyti šie paminklai:
   1989 m. rugpjūčio 27 d. atnaujintas, rekonstruotas ir į pirmykštę vietą perkeltas Kristaus Karaliaus paminklas Notėnuose, kuris sovietmečiu buvo nugriautas.
   1990 m. birželį Skuodo miesto skverelyje atstatytas Mūro kryžius, Barstyčiuose – Ateitininkų paminklas, Aleksandrijoje – paminklas Nepriklausomybei.
   Kulų kapinių papėdėje esančioje žydų žudynių vietoje pastatytas paminklas žydų genocido aukoms atminti.
   LPS steigiamajame suvažiavime dalyvavo Rymantė Šmaižienė, Vaclovas Intas, Vytautas Mačiulis, Juozas Vyšniauskas ir Petras Brazauskas.


   Tekstą parengė Skuodo muziejaus vyr. fondų saugotoja Arina Miliuvienė

Parodos objektai

   
 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 6
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 1
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.