• Lietuvos Laisvė Plungės krašte

   Lietuvos Laisvė Plungės krašte

   XIX–XX a. nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrimo istorija liudija, kad mūsų tauta gali didžiuotis stipriu laisvės troškimu ir drąsa ją ginti. Šio stendo nuotraukose įamžintos reikšmingos Plungės krašto, o kartu ir visos šalies, kovų už Laisvę istorijos akimirkos.
   Vienoje iš stendo fotografijų – Žemaitijos vyrai, kurie, rizikuodami savo gyvybėmis, tapo savanoriais, ginančiais Lietuvą nuo bolševikų, bermontininkų ir lenkų.
   Valstybingumą atkūrusioje šalyje gyventojai džiaugėsi iškovota Laisve. 1928 m. Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 10-osios metinės buvo pakiliai minimos ne tik šalies didmiesčiuose, bet ir visose didesnėse gyvenvietėse, tarp jų ir Žemaitijos miesteliuose. Dabar Plungės rajonui priklausančio Narvaišių kaimo jaunimas šia proga kaimo kapinaitėse pastatė kryžių, skirtą kariams, kritusiems kovose dėl Lietuvos Nepriklausomybės. Istorija liudija, kad tikėjimas, kurį simbolizuoja kryžius, sunkiais laikotarpiais padėdavo mūsų tautai nepalūžti, išlaikyti viltį.

   Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 10-metis gražiai paminėtas ir Kuliuose – vienoje iš didžiausių Plungės rajono gyvenviečių. Čia buvo pašventintas šiai datai atminti skirtas Laisvės paminklas. 1938 m. Kuliai paminėjo ir Nepriklausomybės 20 metų sukaktį – ta proga vietos pareigūnai nusifotografavo vinjetei.

   1937 m. Plungės krašte lankėsi Lietuvos prezidentas Antanas Smetona. Tuomet, su palyda grįždamas iš Palangos kurorto, jis užsuko į Beržų lanką Liepgirių kaime ir susitiko su vietos gyventojais.
   Ta proga buvo suruošti ilgi vaišių stalai, grojo Tamošauskų dūdų orkestras iš Mamių kaimo. Susitikimą su prezidentu organizavo Vaitkių dvarininkas Martynas Sragys.

   Tarpukariu itin veikli buvo Lietuvos šaulių sąjunga – seniausia patriotinė organizacija Lietuvoje, įsteigta 1919 m., Nepriklausomybės kovų laikotarpiu. Telšių apskrityje daugiausiai narių turėjo Plungės, Telšių bei Rietavo būriai. Stende pateikiamoje nuotraukoje matome grupelę Plungės šaulių (fotografuota 1927 m.).
   Nuotraukose užfiksuoti ir svarbūs Plungės miesto istorijos momentai. Vienoje fotografijoje įamžintas per 1930 m. vykusią Vytauto prospekto atidarymo šventę juostelę kerpantis tuometinis Plungės bažnyčios klebonas Povilas Pukys.

   1929 m. gegužės 7 d. darytoje nuotraukoje matome spaudos atgavimo 25-mečio minėjime dalyvavusių gimnazistų ir jų mokytojų grupelę.
   Mūsų šalies istorijoje itin svarbūs Lietuvos Atgimimo metai (1988–1990). Šiuo laikotarpiu Plungės Sąjūdžio grupė mieste suorganizavo keletą mitingų. 1988 m. spalio 30 d. šios grupės iniciatyva vyko šventinis minėjimas, kurio metu virš bibliotekos pastato pirmą kartą oficialiai iškelta bažnyčioje pašventinta Lietuvos trispalvė. Šis įvykis įamžintas vienoje iš šiame stende pristatomų nuotraukų.


   Teksto autorė Dalia Šimkutė

Parodos objektai

   
 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 7
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 1
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.