• Rokui Stepulaičiui – 100

   Rokui Stepulaičiui – 100

   Rokas Stepulaitis. Tautodailininkas, Šakių garbės pilietis. Gimė 1916 m. spalio 28 d. Sintautų valsčiaus Leopolės kaime. Šeimoje buvo dvyliktas vaikas. Sulaukęs 6 metų amžiaus, pradėjo lankyti Sintautų pradžios mokyklą, vėliau mokėsi Šakių „Žiburio“ gimnazijoje. Renkantis gyvenimo kelią Rokui Stepulaičiui didelę įtaką padarė jo dailės mokytojas J. Jasiūnas, kuris pastebėjęs jaunuolio gabumus menui, nuolat skatino jį lavintis šioje srityje.

   Kai baigė Šakių „Žiburio“ gimnaziją, buvo pašauktas atlikti karinę prievolę į Lietuvos kariuomenę. Jį nukreipė į Karo mokyklą. Studijas čia kartu su kitais XII laidos aspirantais baigė 1937 m. rugsėjo 15 d. Vėliau dirbo Vievio muitinėje Skirmantiškių pereinamojo punkto vedėju.

   1941 m. vasarą, prasidėjus karui tarp Vokietijos ir Sovietų sąjungos, R. Stepulaitis pasiliko Vilniuje, čia dirbo Vilniaus miesto valdyboje, išdavinėjo leidimus odai pirkti. 1944 m., artėjant frontui, jis nusprendė pasitraukti į Vokietiją. Apsistojo pabėgėlių stovykloje Haanau mieste, čia praleido daugiau negu dvejus metus. Stovykloje mokėsi anglų kalbos, nes buvo nusprendęs pasitraukti į Kanadą, kur gyveno jo sesuo ir brolis.

   Atvykęs į Kanadą, apsigyveno Barrie mieste. Čia jam teko dirbti įvairius darbus, daugiausia prie statybų, o laisvalaikiu meistraudavo: kurdavo medines skulptūras, droždavo bareljefus, tapydavo, rengdavo savo kūrybos parodas. Jo darbai dažniausiai būdavo eksponuojami Kanadoje. Įvairiuose konkursuose jis daug kartų yra buvęs pripažintas laureatu ir laimėjęs premijų.

   Būdamas išeivijoje aktyviai rėmė lietuvišką spaudą, organizacijas, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą 1990 metais, o ekonominės blokados laikotarpiu Lietuvai padovanojo dalį santaupų. Didžiąją dalį savo kūrinių R. Stepulaitis yra padovanojęs Zanavykų muziejui. Jis yra skyręs lėšų ir šių kūrinių ekspozicijai įrengti bei kitoms muziejaus veikloms.

   R. Stepulaičiui yra suteiktas Zanavykų muziejaus garbės nario vardas, o 1996 m. už reikšmingą paramą puoselėjant ir saugant zanavykų krašto etninę kultūrą – Šakių miesto garbės piliečio vardas (toks vardas Šakių miesto istorijoje jam suteiktas pirmajam).
   R. Stepulaitis mirė 1998 m. liepos 27 d. Kanadoje, Berrie mieste.

Parodos objektai

   
 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.