• „Prisimenu žaliąją savo mokyklą...“

   „Prisimenu žaliąją savo mokyklą...“

   Su dideliu džiaugsmu ir viltimi sutikta Lietuvos nepriklausomybė kartu atsinešė ir nelengvų iššūkių – reikėjo ne tik atkurti karo ir nepriteklių nualintą ekonomiką, bet ir nedelsiant pasirūpinti kultūra bei švietimu.
   Švietimo sistemai šis laikotarpis buvo itin sudėtingas – su kliūtimis susidurta tiek ieškant patalpų būsimoms mokykloms, tiek stengiantis jas bent minimaliai pritaikyti mokinių reikmėms ir išlaikyti. Stokota lėšų remontui, kurui patalpoms apšildyti, vadovėliams, mokytojų atlyginimams, kurie kartais vėluodavo net keletą mėnesių. Nepaisant sunkumų, Alytaus mieste jau pirmaisiais nepriklausomybės metais pradėtas organizuoti įvairaus lygio mokyklų tinklas. Pirmasis žingsnis, žinoma, buvo pradžios mokyklos, tačiau ryškiausias vaidmuo šiuo laikotarpiu teko Alytaus gimnazijai, pirmuosius mokinius pasitikusiai dar 1919 m. rugsėjo 1-ąją ir šiandien alytiškių vadinamai žaliąja mokykla. Gimnazijos mokymo programoje buvo jaučiamos ryškios tautiškumo, humanizmo idėjos, jaunajai kartai diegiami dorovės principai. Šalia gimnazijos veikė ir mokytojų rengimo bei kvalifikacijos kėlimo kursai, taip pat suaugusiųjų kursai pagal gimnazijos klasių programą, atskirų disciplinų kursai.
   Minėtinos ir dar kelios svarbios Alytaus mokyklos. Atsižvelgiant į tam tikrų specialistų trūkumą regione, buvo nuspręsta organizuoti studijas būsimiems žemės ūkio ir miškų darbuotojams. Taip 1927 m. įsteigta Alytaus aukštesnioji miškų mokykla, kuri šiuo laikotarpiu buvo vienintelis Lietuvoje miškų mokslo židinys, 1929 m. – Alytaus žemesnioji žemės ūkio mokykla, o po keleto metų, 1938-aisiais, duris atvėrė ir Alytaus amatų mokykla.
   Virtualioje parodoje „Prisimenu žaliąją savo mokyklą...“ pristatomi eksponatai, atspindintys Alytaus mokyklų gyvenimą tarpukario nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu. Parodos pagrindą sudaro mokinių, gimnazistų nuotraukos, kuriose užfiksuotos tų dienų aktualijos, kasdienybė. Taip pat eksponuojami vadinamieji laikraštėliai, tuo metu labai populiarūs tarp Alytaus gimnazistų. Tai rankraštiniai ir įvairiais dauginimo prietaisais spausdinti leidinėliai, kuriuos rengė patys mokiniai. Nors jų reikšmė visuomeniniam gyvenimui minimali, vis tik tai buvo puiki lavinamoji priemonė, leidusi pasireikšti moksleivių iniciatyvai, kūrybiškumui, formavusi savarankiško darbo įgūdžius.


   Paroda parengta įgyvendinant projektą „Lietuvos šimtmetis – Lietuvos muziejų eksponatuose“, kurį rėmė Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Projektas skirtas Lietuvos atkūrimo šimtmečiui paminėti.

Parodos objektai

   
 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 4
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.