• Kelmės krašto šauliai

   Kelmės krašto šauliai

   Šaulių sąjungos kūrimosi ir gyvavimo kelias glaudžiai susijęs su Kelmės kraštu. Vykstant Lietuvos nepriklausomybės kovoms pradėjo burtis savigynos partizanų būriai, kurie kovojo su plėšikaujančiomis gaujomis, sovietų ir bermontininkų pajėgomis. Iš visų pusių puolantys priešai lėmė ir šaulių atsiradimą. Kaune 1919 m. birželio 27 d. buvo įkurta Lietuvos šaulių sąjunga. Tų pačių metų rugsėjį jos vadovu išrinktas iš Kelmės krašto kilęs Vladas Putvinskis-Pūtvis (1873–1929). Jo atkaklumas lėmė, kad iki tol atskirai veikę šaulių ir partizanų būriai buvo sujungti į vieną organizaciją. Be karinio mokymo šauliai plačiai vykdė tautos kultūrinimo darbą, taip pat aktyviai sportavo.

   Ne tik V. Putvinskis-Pūtvis, bet ir visa jo šeima įsitraukė į šauliškąjį darbą. Žmona Emilija Putvinskienė-Pūtvienė (Gruzdytė) – moterų šaulių garbės vadė. Sūnus Stasys Putvinskis-Pūtvis, buvęs Lietuvos žemės ūkio ministras, 1937 m. buvo išrinktas Lietuvos šaulių sąjungos centro valdybos nariu. Vyriausioji dukra Onutė Tercijonienė, žinoma pedagogė ir visuomenės veikėja, 1919 m. įsijungė į Šaulių sąjungos sanitarinę veiklą, buvo Kauno būrio moterų skyriaus pirmoji vadė, savo publikacijas skelbdavo žurnaluose „Motina ir vaikai“, „Trimitas“, „Šaulė“, „Šeima“. Duktė Sofija Mantautienė (Marcinkevičienė) 1938 m. vadovavo Šaulių sąjungos moterims, skaitė paskaitas, bendradarbiavo spaudoje. Duktė Emilija į šaulišką veiklą aktyviai įsijungė nuo 1922 m., dar būdama gimnazistė. 1929–1930 m. ji buvo Kelmės šaulių moterų pirmininkė, tais pačiais metais tapo Vytauto Didžiojo universiteto šaulių moterų organizatore ir pirmininke, aktyviai bendradarbiavo spaudoje. Sūnus Vytautas Putvinskis-Pūtvis 1927–1934 m. buvo Šaulių sąjungos Kelmės būrio valdybos pirmininkas, rūpinosi šaulių salės statyba Kelmėje, vadovavo Graužikų šaulių grandžiai. Jam vadovaujant, ant Graužikų kalno kasmet buvo rengiamos įspūdingos Joninių gegužinės su vaidinimais, atrakcionais ir šokiais.

Parodos objektai

   
 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.