• Tarpukario ir atkurtos Lietuvos monetos

   Tarpukario ir atkurtos Lietuvos monetos

   Iki Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 1918 m. Lietuvos teritorijoje vykstant Pirmojo pasaulinio karo kovoms cirkuliavo nestabilios kariaujančių šalių valiutos: rubliai, ostmarkės ir ostrubliai. 1918 m. atsikuriančiai Lietuvai reikėjo keisti pinigų sistemą.
   1919 m. valstybė gavo paskolą ostmarkėmis iš Vokietijos, ir vasario mėnesį šie pinigai buvo įteisinti kaip oficiali Lietuvos Respublikos valiuta. Lietuviai ostmarkes vadino auksinais. Ši valiuta cirkuliavo iki 1922 metų pabaigos.
   1922 m. spalio 1 d. išleisti laikinieji Lietuvos Respublikos pinigai: 1, 5, 20, 50 centų ir 1, 5 litų banknotai. Jie buvo spausdinami Berlyne paskubomis, naudojant trafaretinius piešinius, papildytus lietuvišku tekstu ir Vyčiu.
   1922 m. lapkričio 16 d. laikinuosius pinigus pakeitė Prahoje atspausdinti Lietuvos banko banknotai. Piešiniai ant jų , kaip ir laikinųjų pinigų, buvo nesudėtingi, popierius be vandenženklių. Litų banknotų projektus sukūrė Adomas Varnas (1879–1979), jis vadovavo ir pinigų spausdinimą prižiūrėjusiai komisijai. Vėlesniais metais išėjo kelios naujos pinigų laidos – jas pagal Lietuvos banko generalinės tarybos patvirtintus Adomo Galdiko (1893–1969), Viliaus Jomanto (1891–1960), Antano Žmuidzinavičiaus (1876–1966) projektus spausdino Didžiosios Britanijos įmonė „Bradbury Wilkinson & Co“.
   1924 m. birželio 20 d. priimtas Monetų įstatymas Valstybės iždui suteikė išskirtinę teisę kaldinti ir leisti į apyvartą metalinius pinigus. Pirmosios Lietuvos Respublikos monetos nukaldintos 1925 m. Didžiojoje Britanijoje: Londone – sidabrinės, Birmingeme – bronzinės. Nuo 1936 m. lietuviškos monetos kaldintos Kaune. Visų jų autorius – skulptorius Juozas Zikaras (1881–1944).
   1990 m. atkūrus nepriklausomybę, Lietuva vis dar priklausė rublio zonai ir tik 1992 m. gegužės 1 d. greta rublių į apyvartą išleisti jų pakaitalai − talonai, kurie tų pačių metų spalio 1 d. tapo vienintele oficialia mokėjimo valiuta Lietuvoje. 1993 m. birželio 25 d. litas, daugiau kaip po 50 metų pertraukos, vėl sugrįžo į apyvartą – išleisti litai ir centai.
   2015 m. sausio 1 d. Lietuvoje įvesta bendroji Europos valiuta – euras. Lietuva tapo devynioliktąja euro zonos nare.


   Paroda parengta įgyvendinant projektą „Lietuvos šimtmetis – Lietuvos muziejų eksponatuose“, kurį rėmė Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Projektas skirtas Lietuvos atkūrimo šimtmečiui paminėti.

Parodos objektai

   
 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 2
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.