• Paroda „Ieva Jankutė – Mažosios Lietuvos dukra“

   Paroda „Ieva Jankutė – Mažosios Lietuvos dukra“

   Ieva Jankutė (Eva Milda Jankus-Gerola, 1924–2014) – Mažosios Lietuvos patriarcho, aušrininko, Tilžės akto signataro, Lietuvos Valstybės Tarybos nario Martyno Jankaus (1858–1946) vaikaitė. 1924 m. birželio 24 d. gimė Bitėnuose (Pagėgių aps.) spaustuvininko Martyno Jankaus sūnaus, Klaipėdos kanalo vandens kelių meistro Martyno Jankaus (1892–1952) šeimoje. Baigė Drevernos pradžios mokyklą. Per Antrąjį pasaulinį karą su šeima teko pasitraukti į Vokietiją. Šioje šalyje I. Jankutė baigė vidurinę mokyklą. 1952 m. atvyko į Čikagą (JAV), čia krimto laboratorinius mokslus, vėliau, baigusi dvejų metų studijas College of Liberal Arts (Laisvųjų menų kolegija), įgijo magistro laipsnį. 1958 m. persikėlė gyventi į Italiją, čia sukūrė šeimą su italu gydytoju. Jam mirus, 1978 m. sugrįžo į JAV, Niujorką. Tiek Čikagoje, tiek Niujorke dirbo ligoninėse.

   I. Jankutė visą gyvenimą buvo patriotė ir aktyvi visuomenininkė. Gyvendama JAV rėmė Mažosios Lietuvos spaudą, įsijungė į šio krašto rezistencinio sąjūdžio veiklą, buvo jo vicepirmininkė. 1985 m. tapo Mažosios Lietuvos fondo valdybos nare ir mecenate. Dalyvavo lietuvių namų „Židinys“ veikloje – organizavo renginius, koncertus, išvykas.

   2002 m. I. Jankutė grįžo į Lietuvą, įsikūrė Klaipėdoje, kurioje trumpą laiką gyveno ir dirbo jos senelis M. Jankus su šeima. I. Jankutė visą gyvenimą tęsė senelio lietuvybės puoselėjimo bei sklaidos darbus. Ji aktyviai įsijungė į Mažosios Lietuvos bendrijos veiklą. 2006 m. įsteigė Martyno Jankaus vardo premiją, kuri buvo skiriama Mažosios Lietuvos paveldo saugotojams ir propaguotojams. Nuo tų pačių metų buvo Lietuvos istorijos laikraščio „Voruta“ rėmėja ir Mažosios Lietuvos enciklopedijos visų tomų garbės leidėja. 2010 m. I. Jankutė organizavo ir finansavo smarkiai suniokotų Bitėnų-Šilėnų kapinių sutvarkymą. Aktyviai dalyvaudama Mažosios Lietuvos reikalų tarybos Klaipėdos skyriaus veikloje, parėmė iniciatyvą Klaipėdoje pastatyti paminklą Vydūnui ir tapo pirmąja šio projekto finansine rėmėja. Jos visuomeninė ir viso gyvenimo veikla buvo įvertinta ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ (2011 m.), o Pagėgių savivaldybė suteikė jai Pagėgių krašto garbės piliečio vardą (2013 m.).


   Paroda parengta įgyvendinant projektą „Lietuvos šimtmetis – Lietuvos muziejų eksponatuose“, kurį rėmė Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Projektas skirtas Lietuvos atkūrimo šimtmečiui paminėti.

   2014 m. rugsėjo 13 d. I. Jankutė mirė ir rugsėjo 17 d. buvo iškilmingai palaidota šalia savo artimųjų Bitėnų-Šilėnų kapinėse.

Parodos objektai

   
 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.