• Kelti dulkes ant tėviškės vieškelio. Vytautas Kazimieras Jonynas

   Kelti dulkes ant tėviškės vieškelio. Vytautas Kazimieras Jonynas

   V. K. Jonynas – grafikas, skulptorius, tapytojas, vitražo kūrėjas, jaunų menininkų ugdytojas.

   Gimė 1907 m. kovo 16 d. Alytaus valsčiuje, Ūdrijos kaime. Mokėsi Kauno meno mokykloje, lankė A. Varno tapybos ir A. Galdiko grafikos studijas. 1931 m. toliau mokėsi Paryžiuje, kur keliose mokyklose baigė medžio raižinių, knygos meno, medžio skulptūros, baldų konstravimo specialybes ir įgijo architektūros pagrindus.

   Grįžęs į Lietuvą įsitraukė į pamėgtos knygų grafikos kūrimą (iliustracijos K. Donelaičio poemai „Metai“), ėmėsi pedagoginio darbo, dalyvavo nepriklausomų dailininkų „Ars“ grupėje, rengė daug savo ir kolegų parodų.

   1937 m. Paryžiaus pasaulinėje parodoje už medžio raižinius ir plakatus buvo apdovanotas aukso medaliu, o už baldų projektus – Garbės diplomu. Po metų dailininkui skirtas ir Prancūzijos Garbės legiono ordinas.

   1944 m., kaip ir daugelis besitraukusių nuo tremties grėsmės, V. K. Jonynas atsiduria Vakaruose.

   „Berlyne staiga prasiveržęs ryškus apsisprendimas būti menininku ir vien tik menininku nesikeitė jokiomis aplinkybėmis. 1944-aisiais, kai karo pabėgėliui buvo pasiūlyta melžti vokiečių ūkininko karves, jo atsakymas buvo toks: „Aš galiu jas piešti, bet ne melžti“. Emigravęs į JAV, Jonynas taip pat nesutiko dirbti jokio kito, išskyrus dailininko, darbą“. („V. K. Jonyno laiškas J. Miltiniui“, R. Andriušytė-Žukienė)

   1946 m. Freiburge, Vokietijoje, prancūzų zonoje jis įkuria dailės ir amatų mokyklą, kuri iškart patraukia lietuvių išeivius. Ten kūrybai dirvą rado Viktoras Vizgirda, Adomas Galdikas, Telesforas Valius, Adolfas Valeška, mokėsi Antanas Mončys, Vytautas Ignas ir kt. Nors mokyklos vadovo pareigos atimdavo jėgų ir laiko, bet V. K. Jonynas aktyviai kūrė (Šekspyro „Hamleto“, P. Merimė „Lokio“, J. V. Gėtės „Jaunojo Verterio kančių“ iliustracijos). Menininkas kūrė ir taikomąją grafiką – jo pašto ženklai buvo pripažinti kaip gražiausi pokario Europoje.

   1951 m. dailininkas išvyksta į Niujorką, ten dėsto keliose meno institucijose, imasi kurti neišbandytose srityse – vitražų, bareljefų, šviestuvų, architektūros formų, interjerų dekoro. Jį traukia sakralinės temos. Menininkas įgyvendina savo projektus, įsteigdamas JAV vitražo studiją ir sukurdamas vertingus vitražus Meino, Pensilvanijos ir kt. valstijų bažnyčiose, vienuolynuose, kapinėse. Jis sukūrė ir įspūdingų visuomeninių pastatų apipavidalinimo projektų.

   1993 m. Druskininkuose buvo atidaryta V. K. Jonyno galerija – Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus skyrius. Menininkas atvažiuodavo į Druskininkus vasaromis, čia gyveno, kūrė, padėjo tobulinti savo galerijos ekspoziciją, aktyviai dalyvavo Druskininkų kultūriniame gyvenime.

   Vytauto Kazimiero Jonyno kūrybinis palikimas kaip reta gausus ir įvairus: novatoriškas knygų ir žurnalų apipavidalinimas ir iliustravimas, meistriškas ksilografijos technikos įvaldymas, vitražai, skulptūros, bažnyčių, koplyčių ir kitokių šventovių pastatai, jų interjerai ir liturginiai reikmenys, įvairūs dizaino projektai – pašto ženklai (spausdinti Vokietijoje, JAV ir Vatikane), plakatai ir kitos mažosios grafikos formos (įstaigų, organizacijų emblemos, vertybinių popierių projektai, ekslibrisai), piešiniai, akvarelės. Didelę dalį kūrinių dovanojo Lietuvos muziejams ir kitoms institucijoms, kiti kūriniai pasklidę po Latvijos, Estijos, Vokietijos, Olandijos, JAV, Vatikano muziejus ir privačias kolekcijas.

   Menininkas yra surengęs parodų Prancūzijoje, Latvijoje, Vokietijoje, Italijoje, JAV, Lietuvoje. 1993 m. V. K. Jonynas apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi, po trejų metų jam suteiktas Vilniaus dailės akademijos Garbės daktaro vardas.

Parodos objektai

   
 • Juozo Tumo - Vaižganto portretas

  Juozo Tumo - Vaižganto portretas, 1933 m.

  Vytautas Kazimieras Jonynas

  Juozas Tumas - Vaižgantas (1869-1933) lietuvių rašytojas, visuomenės veikėjas, literatūros istorikas, kritikas, universiteto dėstytojas, kunigas. Dailininkas stilizuotai pavaizdavo vidutinio amžiaus vyrą kunigo rūbais. Jis susikaupęs, skvarbių akių žvilgsnį nukreipęs į tolį. Raižinio fone, už kunigo nugaros, matosi bažnyčios pastato dalis.

  Aprašė Irena Dobrovolskaitė.

 • Prezidento Antano Smetonos portretas

  Prezidento Antano Smetonos portretas, 1933 m.

  Vytautas Kazimieras Jonynas

  Realistinio, stilizuoto piešinio vidutinio amžiaus vyro portretas iki pečių. Vaizduojamas prakaulaus, pailgo veido vyras iki pečių. Portretuojamojo bruožai aštrūs, kampuoti, žvilgsnis skvarbus, sukoncentruotas.


  Aprašė Irena Dobrovolskaitė.

 • Senas kiemas

  Senas kiemas, 1942 m.

  Vytautas Kazimieras Jonynas

  Preciziškai, plona linija vaizduojami seni pastatai su arkiniais vartais ir šalia prigludęs liaunas medelis. Kompozicijos koloritas pilkas, linija laisva, plona.

  Aprašė Irena Dobrovolskaitė.

 • Zapyškio bažnyčia

  Zapyškio bažnyčia, 1942 m.

  Vytautas Kazimieras Jonynas

  Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia - gotikinis kulto pastatas Zapyškio miestelyje, Kauno rajone. Šis architektūrinis paminklas yra globojamas ir saugojamas valstybės. Senoji Zapyškio bažnyčia yra didžiausias šio krašto pasididžiavimas. Pastatyta 1578 m. (fundatorius to meto Zapyškio valdytojas Naugarduko vaivada Povilas Sapiega) atlaikė ne vieną išmėginimą. Pastatas raudonų plytų, išmargintas raštais bei ornamentais. Ties juo palinkę vėjo siūbuojami liauni medeliai, o pilkas dangus žada audrą. Raižytojas pastebėjo ir užfiksavo mažiausią statinio detalę, viršuje įkomponuotas saulutes ar žolynėlius prie bažnyčios pievelėje.


  Aprašė Irena Dobrovolskaitė.

 • Kompozicija

  Kompozicija, 1949 m.

  Vytautas Kazimieras Jonynas

  Kompozicija dvispalvė, dekoratyvi. Stilizuotai, grafiškai pavaizduota vyro figūra iš nugaros (piemens), o fone saulės diskas, lengvai debeduotas dangus ir skrendantys paukščiai.

   

  Aprašė Irena Dobrovolskaitė.

 • Vytis

  Vytis, XX a. vid.

  Vytautas Kazimieras Jonynas

  Dekoratyvus, stilizuotas, grafiškas piešinys vaizduoja Vyties ženklą, įkomponuotą skyde. Raitelio figūra ir žirgas kampuotų formų, pastorintos linijos.

   

  Aprašė Irena Dobrovolskaitė.

 • Irenos portretas

  Irenos portretas, XX a. vid.

  Vytautas Kazimieras Jonynas

  Eskiziškas, kontūrinės linijos jaunos moters portretas iki pečių.

   

  Aprašė Irena Dobrovolskaitė.

 • Vaitkūno portretas

  Vaitkūno portretas, XX a. II p.

  Vytautas Kazimieras Jonynas
 • Reinas

  Reinas, 1951 m.

  Vytautas Kazimieras Jonynas

  Grafiška apibendrinto piešinio kompozicija. Dailininkas schematiškai pavaizdavo Reino upės apylinkes. Vienoje upės pusėje išsidėstę nedideli pastatai, o kūrinio fone keliose vietose ryškėja pilių kontūrai. Dangų žymi ryškios horizontalios linijos.

  Aprašė Irena Dobrovolskaitė

 • Iliustracija Antano Vienuolio romanui „Kryžkelės“

  Iliustracija Antano Vienuolio romanui „Kryžkelės“, XX a. I p.

  Vytautas Kazimieras Jonynas

  Grafiška, dekoratyvi, vertikali kompozicija pastorinta linija, stilizuotai vaizduoja pilies link jojančius raitelius. Raitelių figūros apibendrintos, kontūrinės.


  Aprašė Irena Dobrovolskaitė.

 • Iliustracija Antano Vienuolio romanui „Kryžkelės“

  Iliustracija Antano Vienuolio romanui „Kryžkelės“, XX a. I p.

  Vytautas Kazimieras Jonynas

  Grafiška, vertikali, fragmentiška kompozicija stilizuotai bei kontūriškai vaizduoja prie upės sėdinčio žmogaus figūrą.

   

  Aprašė Irena Dobrovolskaitė.

 • Iliustracija Antano Vienuolio romanui „Kryžkelės“

  Iliustracija Antano Vienuolio romanui „Kryžkelės“, XX a. I p.

  Vytautas Kazimieras Jonynas

  Vertikali, grafiška, fragmentiška kompozicija stilizuotai vaizduoja grakščią einančios moters figūrą. Piešinio linija sodri, ryški, laisva.


  Aprašė Irena Dobrovolskaitė.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 9
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.

Projekto Lietuvos šimtmetis – Lietuvos muziejų eksponatuose rėmėjai

 

Atkurtai Lietuvos valstybei – 100 metų