• Žymaus Biržų krašto menininko Jokūbo Dagio piešti atvirukai (XX a. 7-9 deš.)

     Žymaus Biržų krašto menininko Jokūbo Dagio piešti atvirukai (XX a. 7-9 deš.)

   Žymus Lietuvos tapytojas, skulptorius, poetas, Jokūbas Dagys gimė 1905 m. Šlepščių kaime, Biržų valsčiuje. 1935 metais jis tapo Lietuvos dailininkų sąjungos nariu ir dalyvavo bendrose Lietuvos dailininkų parodose. 1944 m. Jokūbas Dagys su šeima pasitraukė į Vakarus. 1947 m. jis apsistojo Londone, o 1951 m. išvyko į Kanadą ir apsigyveno Toronte, kur praleido visą savo likusį gyvenimą iki 1989 metų.

   Menininko kūriniai poetiški, juose atsispindi tėvynės meilė ir ilgesys, asmeniniai išgyvenimai, juose nemažai tautosakos motyvų. Jokūbas Dagys iš viso sukūrė daugiau nei tūkstantį kūrinių – skulptūrų, bareljefų, tapybos darbų, piešinių ir kt. Menininkas savo kūrinius pasirašinėjo slapyvardžiu – Dagys. Jokūbo Dagio kūryba buvo įvertinta kanadiečių meno kritikų.

   Dalis jo kūrinių pateko į Kanados, Australijos, JAV, Europos privačių asmenų kolekcijas. Šio menininko kūrinių turi Lietuvos dailės muziejus, Telšių „Alkos“ ir Šiaulių „Aušros“muziejai, Montreal Museum of Fine Arts, Royal Canadian Academy of Art, keli Otavos, Kvebeko, Toronto ir kiti muziejai.
   1967 m. Toronte buvo išleistas albumas anglų kalba „Dagys. Skulptūra ir Tapyba“. (Dagys Sculpture and paintings). XX a. 8-ajame dešimtmetyje, sušlubavus sveikatai, Jokūbas Dagys susikoncentravo į poeziją. 1977 m. jo eilės sugulė į knygą „Dagys dainuoja ir dejuoja“, išleistą Toronte.

   Dalis jo kūrybinio palikimo yra saugoma Biržų krašto muziejuje „Sėla“. Šio muziejaus rinkiniuose yra sukaupta apie 760 Jokūbo Dagio sukurtų kūrinių – paveikslų, skulptūrų, bareljefų, knygų, laiškų, fotografijų ir kitų eksponatų. Virtualioje parodoje pateikiami 17 jo nupieštų atvirukų, sukurtų XX a. 7–9-ajame dešimtmečiuose.

   Šią parodą parengė Biržų krašto muziejaus „Sėla“ muziejininkas Povilas Variakojis.

Parodos objektai

   
 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 2
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.