• Lietuvos okupacijų istorija

     Lietuvos okupacijų istorija

   Paroda parengta Kauno IX forto Okupacijų muziejaus ekspozicijos pagrindu.
   Kauno IX forto muziejus buvo įkurtas 1958 metais. Jo paskirtis – pristatyti visuomenei Kauno IX forto istoriją, nacių ir sovietų okupacijų nusikaltimus, vykdytas masines žudynes, trėmimus, kalinimą koncentracijos lageriuose. Muziejuje nuolat organizuojami su šiais įvykiais susiję minėjimai, vakarai, koncertai.

   Okupacijų muziejus buvo pastatytas 1984 metais šalia Kauno tvirtovės IX forto. Tai originalus, savitų formų statinys, išsiskiriantis didžiuliais metaliniais vartais, kurių autorius – Leonas Glinskis. Muziejaus pastato projektą parengė architektai Vytautas Vielius ir Gediminas Baravykas. Tais pačiais metais buvo atidengtas 32 metrų aukščio trijų skulptūrinių grupių paminklas-monumentas fašizmo aukoms atminti. Jo autorius – skulptorius Alfonsas Ambraziūnas. Monumentą galėsite pamatyti eidami į Kauno tvirtovės IX fortą. Okupacijų muziejaus ekspozicija lankytojus supažindina su skaudžiais lietuvių tautos istorijos faktais, sovietų ir nacių vykdomai politikai pasipriešinusių žmonių likimu.

Parodos objektai

   
 • Batai

  Batai, 1949–1950 m.

  Nežinomas autorius

  Zofijos Žadeikytės-Pečiulienės batai, kuriais ji avėjo tremtyje Vorkutoje. Batai pasiūti, iš elnio odos, Vorkutos politinių kalinių.

  Zofija Žadeikytė-Pečiulienė  gimė 1925 m. Tauragės aps. 1948 m. NKVD suimta ir išvežta į Vorkutos lagerį. Į Lietuvą Zofija Žadeikytė-Pečiulienė grįžo 1958 m.

 • Šalmas

  Šalmas

  Nežinomas autorius

  Šachtininko šalmas, kurį dėvėjo politinis kalinys Viktoras Jukna, dirbdamas anglies kasyklų šachtose.

  Politinis kalinys Viktoras Jukna 1948 m. buvo išvežtas į Džezkazgano ( Kazachijos SSR) kasyklas, jo kalinio Nr. CL 114

 • Lentelė nuo Prano Jakelaičio kapo

  Lentelė nuo Prano Jakelaičio kapo, 1955 m.

  Nežinomas autorius

  Prano Jakelaičio antkapio relikvijos. Metalinė lentelė ant kurios yra užrašas: "Pranas Jakelaitis 1881-II-3 1955-5-17”. Kapų tvorelės bokšteliai ir grandinėlė su spynele.

  Pranas Jakelaitis gimė 1881 m. 1948 m. gegužės 22 d. Pranas Jakelaitis, jo žmona Marija ir keturios dukros buvo ištremti į Rešotus (Krasnojarsko kraštas). Pranas Jakelaitis mirė 1955 m. gegužės 17 d., kiti šeimos nariai grįžo į Lietuvą. Prano Jakelaičio palaikus ir antkapio relikvijas iš Rešotų parvežė jo anūkas Algirdas Juknevičius

 • Mineralų kolekcija

  Mineralų kolekcija, 1953–1954 m.

  Nežinomas autorius

  Mineralų kolekcija, kurią surinko markšeideriai (naudingų iškasenų žvalgybos ir eksplotacijos, kasinių, geometrinių matavimų specialistai), Džezkazgano Rudniko (Kazachijos SSR) kasyklose 1953, 1954 metais. Mineralai medinėje dėžutėje sudėlioti į 28 skyrelius. Muziejui kolekciją padovanojo buvęs politinis kalinys Vytautas Pauliukaitis.

 • Albumas

  Albumas, 1956 m.

  Antanas Marcinonis

  Albumas mediniu viršeliu pagamintas Antano Marcinonio, Karagandos lageryje, 1956 m.

  Antanas Marcinonis 1949 m. buvo ištremtas į Vorkutos (Komijos ASSR) lagerį. 1956 m. perkeltas į Karagandos (Kazachijos SSR) lagerį, dirbo anglies kasyklose

 • Šachmatai

  Šachmatai, 1954 m.

  Leonas Juškevičius

  Šachmatai pagaminti iš duonos, Leono Juškevičiaus, "Dnieprovskij" lageryje, 1954 m.

  Leonas Juškevičius gimė 1922 m. Šventežerio kaime, Lazdijų r. 1948 m. buvo ištremtas į  Magadano lagerį. 1951 m. perkeltas į "Dnieprovskij" lagerį Ukrainoje. 1956 m. Leonas Juškevičius grįžo į Lietuvą.

 • Armonika

  Armonika, 1910–1912 m.

  Nežinomas autorius

  Armonika, kurią Onutei Dobkevičienei–Aniulienei, 1914 m. dovanojo rusų armijos kareivis. Šia armonika Onutė Dobkevičienė–Aniulienė tremtyje 1951–1958 m. mokė vaikus groti. Igarka. (Krasnojarsko kr.).

 • Maldaknygė

  Maldaknygė, 1859 m.

  Motiejus Valančius

  Maldaknygė, kurią tremtyje išsaugojo ir iš jos meldėsi tremtinė Jadvyga Zakienė.

  Jadvyga ir Pranciškus Zakai, bei jų keturi sūnūs ir dvi dukros 1948 m. buvo ištremti į Taišeto r., (Irkutsko sritis). Šeima į Lietuvą grįžo 1959 m.

 • Dekoratyvinė dėžutė

  Dekoratyvinė dėžutė, 1950 m.

  Nežinomas autorius

  Dekoratyvinė dėžutė, kurią  tremtiniui Petrui Barzdai padovanojo jo draugai vardo dienos proga. 1950 m.

  Petras Barzda gimė 1905 m. Dirbo mokytoju Varėnos r. 1941 m. birželio 14 d. su žmona ir vaikais buvo ištremtas į Altajaus kraštą. Petras Barzda mirė tremtyje 1960 m., kiti šeimos nariai grįžo į Lietuvą

 • Dėžutė

  Dėžutė, 1956 m.

  Nežinomas autorius

  Dekoratyvinę dėžutę Danutei Dagytei-Gujienei 1956 m. kovo 28 d. dovanojo tremtinys Feliksas Lukošius.

  Danutė Dagytė-Gujienė gimė 1928 m. gruodžio 2 d. Rokiškio aps. 1947 m. rugpjūčio 23 d. ištremta į Intą (Komijos ASSR). 1954 m. Danutė Dagytė-Gujienė grįžo į Lietuvą

 • Šachmatai

  Šachmatai, 1948 m.

  Benjaminas Jakševičius

  Šachmatai pagaminti Benjamino Jakševičiaus, 1948 m. Vorkutos (Komijos ASSR) lageryje.

  Benjaminas Jakševičius, skulptorius, Lietuvos nepriklausomybės kovų savanoris, partizaninio judėjimo dalyvis. 1947 m. NKVD suimtas ir išvežtas į Rusijos lagerius. Bausmę atliko  Vorkutos, Novosibirsko, Taišeto, Mordovijos lageriuose.

 • Akordeonas

  Akordeonas, 1948–1950 m.

  Nežinomas autorius

  Akordeonas, kurį tremtinys Stasys Valaikis įsigijo tremtyje Igarkoje (Krasnojarsko kraštas).

  Stasys Valaikis gimė 1922 m. gegužės 21 d. Inkilų kaime, Ukmergės r. 1948 m. gegužės 22 d. Stasį, jo tėvą, brolį Viktorą, seseris Eleną ir Karoliną ištrėmė į Igarką (Krasnojarsko kraštas). Tremtyje Stasys kartu su Regina Eimontaite-Šiliene suorganizavo  lietuvių tremtinių dainų ir šokių ansamblį. Stasys Valaikis buvo ansamblio pirmasis vadovas. 1958 m. šeima grįžo į Lietuvą

 • Rodomi įrašai nuo 13 iki 24
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.