• Šv. Velykų simboliai sveikinimo atvirukuose

   Šv. Velykų simboliai sveikinimo atvirukuose

   Šv. Velykos - tai šventė, kupina tradicijų ir simbolių, tai metas, kai viskas gimsta iš naujo: krikščionims jos - Kristaus prisikėlimo šventė, pasauliečiams - tai žiemos pabaigos šventė ir artėjančios vasaros sutiktuvės. Velykas reikėdavo sutikti švariems, todėl Didžiąją savaitę (nuo Verbų sekmadienio iki Velykų) buvo tvarkomas kiemas, sodas, trobos vidus, moterys viską išskalbdavo, iškratydavo patalus, išvalydavo drabužius, nuplaudavo lubas, sienas, iššveisdavo grindis. Didįjį ketvirtadienį buvo kūrenama pirtis. Švarūs namai buvo išpuošiami žalumynais, palubėje kabintas šiaudinis paukštis ar sodas, o langų rėmai, lentynos puošti popieriaus karpiniais. Didžiojo šeštadienio vakarą buvo einama į bažnyčią švęstos ugnies ir vandens. Parnešus šventintų žari¬jų, buvo gesinama senoji ugnis ir įpučiama nauja, kurią buvo stengiamasi išsaugoti iki Sekminių ar net iki kitų Velykų. Tikėta, kad velykinė ugnis apsaugo nuo žaibo, neša laimę ir santarvę. Švęstu vandeniu buvo šlakstomi laukai, trobesiai, gyvuliai, sėkla. Velykų sekmadienio rytą, tekant saulei, prasideda Prisikėlimo pamaldos. Po velykinių pamaldų buvo šventinamas maistas: margučiai, druska, duona, pyragas, mėsa, sviestas, sūris – kad pirmasis kąsnis tą dieną būtų pašventintas. Išėję iš bažnyčios gi¬minės, pažįstami ir kaimynai sveikindavo vieni kitus, linkėdavo gerų metų, stiprios sveikatos, laimės šeimoje. Vienas svarbiausių ir labiausiai žinomų velykinių simbolių yra margučiai.
   Kadangi ši graži pavasario šventė neatsiejama nuo linkėjimų vienas kitam ir sveikinimų, jai iliustruoti pasirinkti velykiniai atvirukai iš Trakų istorijos muziejaus filokartijos rinkinio. Visus per 400 saugomų velykinių atvirukų būtų galima suskirstyti į kelias sąlygines grupes: religinio turinio (vaizduojantys biblinius Kristaus prisikėlimo šventės vaizdus); atvirukai su margučiais; atvirukai su viščiukais, ančiukais, zuikučiais, vaikais, karklo, žilvičio šakelėmis; humoristiniai; atvirukai su lietuviškomis eilėmis; neutralūs atvirukai - tiesiog su sveikinimo užrašu; patriotiniai (su valstybine Lietuvos simbolika, valdovais, politinėmis aktualijomis).

Parodos objektai

   
 • Atvirukas

  Atvirukas, XX a. 3 deš. – XX a. 4 deš.

  Atvirukas "Sveiki sulaukę Šv. Vėlykų".
  Atviruko piešinyje, gamtos fone stovintis dailininko molbertas. Šalia jo paletė, teptukai, dažų tūbelės ir trys margučiai.
  Antroje pusėje vėlykinis sveikinimas ir 15 cnt. vertės raudonas Lietuvos pašto ženklas su Vytautu Didžiuoju.

 • Atvirukas

  Atvirukas, XX a. 4 deš.

  Atvirukas. Jo piešinyje,  moteris tautiniais rūbais, rankose laikanti margučius ir karklo šakeles.
  Antroje pusėje vėlykinis sveikinimas ir 5 cnt vertės Lietuvos pašto ženklas su valstybiniais simboliais.

 • Atvirukas

  Atvirukas, XX a. 3 deš.

  Juozas Šeškevičius

  Atvirukas "Linksmų Velykų Linkiu Jums!".
  Atviruko piešinyje,  ornamentuotas rombas su margučiu centre. Atviruko kampai nuspalvinti trispalvės spalvomis.
  Apatinėje dalyje inicialai "I.K."
  Antroje pusėje užrašas "ATVIRUCAS" ir vėlykinis sveikinimas.

 • Atvirukas

  Atvirukas, XX a. 3 deš. – XX a. 4 deš.

  Atvirukas "Linksmiausių šv. Vėlykų!"
  Atviruko piešinyje,  gamtos fone, du margučiai ir karklo šakelė.
  Antroje pusėje vėlykinis sveikinimas.

 • Atvirukas

  Atvirukas, 1908–1911 m.

  Marija Šlapelienė

  Atvirukas "Sveiki sulaukę Šventų Vėlikų!"
  Atviruko piešinyje, Vėlykinio stalo fone, didelis kiaušinis. Jo centre Vyčio piešinys, aplink kurį kunigaikščių Gedimino, Algirdo, Kęstučio, Vytauto ir kunigaikštienės Birutės atvaizdai.
  Virš kiaušinio pavaizduota saulė, kurioje Dievo avinėlio paveikslėlis.
  Antroje pusėje vėlykinis sveikinimas ir Rusijos imperijos 3 kapeikų vertės raudonas pašto ženklas su dvigalviu ereliu.

 • Atvirukas

  Atvirukas, XX a. 3 deš.

  Juozas Šeškevičius

  Atvirukas "Linksmų Vėlykų".
  Atviruko piešinyje, puokštė pavasarinių gėlių ir eilėraščio posmas.
  Antroje pusėje vėlykinis sveikinimas ir 10 cnt. vertės mėlynas Lietuvos pašto ženklas su koplytstulpiu.

 • Atvirukas

  Atvirukas, XX a. 3 deš.

  Atvirukas "Sveiki sulaukę Šv. Velykų".
  Atviruko piešinyje, didelis rausvas kiaušinis ant kurio sėdi maža mergaitė su margučiu rankoje. Šalia, rankoje laikydamas puokštę gėlių, stovi mažas berniukas.
  Antroje pusėje vėlykinis sveikinimas ir 15 cnt. vertės raudonas Lietuvos pašto ženklas su koplytstulpiu.

 • Atvirukas

  Atvirukas, XX a. 3 deš.

  Atvirukas "Sveiki sulaukę Šv. Velykų".
  Atviruko piešinyje, gaidys, vištos ir pintinė su viščiukai
  Antroje pusėje vėlykinis sveikinimas ir 15 cnt. vertės raudonas Lietuvos pašto ženklas su Jogailaičių kryžiumi.

 • Atvirukas

  Atvirukas, XX a. 3 deš.

  Atvirukas. Jo paveikslėlyje, pavasarį žydintys medžiai ir kaimo bažnyčia.
  Antroje pusėje vėlykinis sveikinimas ir 10 cnt. vertės mėlynas Lietuvos pašto ženklas su koplytstulpiu.

 • Atvirukas

  Atvirukas, XX a. 3 deš. – XX a. 4 deš.

  Atvirukas "Sveiki salaukę Šv. Velykų".
  Atviruko paveikslėlyje, pavasarinės gamtos fone, jauna moteris rankoje laikanti pintinę su margučiais.
  Atviruko apačioje gamintojo ženklas.
  Antroje pusėje vėlykinis sveikinimas.

 • Atvirukas

  Atvirukas, XX a. 3 deš.

  Atvirukas "Sveiki salaukę Šv. Velykų".
  Atviruko paveikslėlyje, du viščiukai, pintinė su margučiais ir karutis su gėlėmis.
  Atviruko apačioje gamintojo ženklas.
  Antroje pusėje vėlykinis sveikinimas ir 5 cnt. vertės žalias Lietuvos pašto ženklas su Jogailaičių kryžiumi.

 • Atvirukas

  Atvirukas, XX a. 3 deš.

  Atvirukas. Jame stovinti maža mergaitė žalia suknele, su teniso rakete rankoje.
  Atviruko apačioje gamintojo ženklas.
  Antroje pusėje vėlykinis sveikinimas ir 15 cnt. vertės raudonas Lietuvos pašto ženklas su koplytstulpiu.

 • Rodomi įrašai nuo 13 iki 24
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.