• Šv. Velykų simboliai sveikinimo atvirukuose

   Šv. Velykų simboliai sveikinimo atvirukuose

   Šv. Velykos - tai šventė, kupina tradicijų ir simbolių, tai metas, kai viskas gimsta iš naujo: krikščionims jos - Kristaus prisikėlimo šventė, pasauliečiams - tai žiemos pabaigos šventė ir artėjančios vasaros sutiktuvės. Velykas reikėdavo sutikti švariems, todėl Didžiąją savaitę (nuo Verbų sekmadienio iki Velykų) buvo tvarkomas kiemas, sodas, trobos vidus, moterys viską išskalbdavo, iškratydavo patalus, išvalydavo drabužius, nuplaudavo lubas, sienas, iššveisdavo grindis. Didįjį ketvirtadienį buvo kūrenama pirtis. Švarūs namai buvo išpuošiami žalumynais, palubėje kabintas šiaudinis paukštis ar sodas, o langų rėmai, lentynos puošti popieriaus karpiniais. Didžiojo šeštadienio vakarą buvo einama į bažnyčią švęstos ugnies ir vandens. Parnešus šventintų žari¬jų, buvo gesinama senoji ugnis ir įpučiama nauja, kurią buvo stengiamasi išsaugoti iki Sekminių ar net iki kitų Velykų. Tikėta, kad velykinė ugnis apsaugo nuo žaibo, neša laimę ir santarvę. Švęstu vandeniu buvo šlakstomi laukai, trobesiai, gyvuliai, sėkla. Velykų sekmadienio rytą, tekant saulei, prasideda Prisikėlimo pamaldos. Po velykinių pamaldų buvo šventinamas maistas: margučiai, druska, duona, pyragas, mėsa, sviestas, sūris – kad pirmasis kąsnis tą dieną būtų pašventintas. Išėję iš bažnyčios gi¬minės, pažįstami ir kaimynai sveikindavo vieni kitus, linkėdavo gerų metų, stiprios sveikatos, laimės šeimoje. Vienas svarbiausių ir labiausiai žinomų velykinių simbolių yra margučiai.
   Kadangi ši graži pavasario šventė neatsiejama nuo linkėjimų vienas kitam ir sveikinimų, jai iliustruoti pasirinkti velykiniai atvirukai iš Trakų istorijos muziejaus filokartijos rinkinio. Visus per 400 saugomų velykinių atvirukų būtų galima suskirstyti į kelias sąlygines grupes: religinio turinio (vaizduojantys biblinius Kristaus prisikėlimo šventės vaizdus); atvirukai su margučiais; atvirukai su viščiukais, ančiukais, zuikučiais, vaikais, karklo, žilvičio šakelėmis; humoristiniai; atvirukai su lietuviškomis eilėmis; neutralūs atvirukai - tiesiog su sveikinimo užrašu; patriotiniai (su valstybine Lietuvos simbolika, valdovais, politinėmis aktualijomis).

Parodos objektai

   
 • Atvirukas

  Atvirukas, XX a. 3 deš.

  Atvirukas. Jame atvaizduotas didelis kiaušinis, aplink jį žaidžiantys trys vaikai ir avinėlis.
  Atviruko apačioje gamintojo ženklas.
  Antroje pusėje vėlykinis sveikinimas.

 • Atvirukas

  Atvirukas, 1908–1911 m.

  Antanas Jaroševičius

  Atvirukas "Sveiki salaukę Šv. Velykų".
  Atviruko paveikslėlyje, mergaitė tautiniais rūbais, stovinti prie stalo ir dažanti vėlykinius kiaušinius.
  Atviruko apačioje nurodyta piešinio autoriaus pavardė: A. Jaroševičius.
  Antroje pusėje vėlykinis sveikinimas.

 • Atvirukas

  Atvirukas, 1908–1911 m.

  Antanas Jaroševičius

  Atvirukas "Sveiki salaukę Šv. Velykų".
  Atviruko paveikslėlyje, mergaitė tautiniais rūbais, stovinti prie stalo ir dažanti vėlykinius kiaušinius. Atviruko viršutinėje dalyje sunkiai įskaitomas pašto spaudas ir geltonas, 4 auksinų vertės Lietuvos pašto ženklas su sėjėju.
  Atviruko apačioje nurodyta piešinio autoriaus pavardė: A. Jaroševičius.
  Antroje pusėje pašto spaudas ir raudonas, 10 skatikų vertės Lietuvos pašto ženklas su sėjėju.

 • Atvirukas

  Atvirukas, 1908–1911 m.

  Antanas Jaroševičius

  Atvirukas "Sveiki salaukę Šv. Velykų".
  Atviruko paveikslėlyje, moteris su šaukštu  dedanti dažytus kiaušinius iš dubens į lėkštę.
  Atviruko viršutinėje dalyje sunkiai įskaitomas pašto spaudas ir geltonas, 4 auksinų vertės Lietuvos pašto ženklas su sėjėju.
  Atviruko apačioje nurodyta piešinio autoriaus pavardė: A. Jaroševičius.
  Antroje pusėje pašto spaudas.

 • Atvirukas

  Atvirukas, 1908–1911 m.

  Antanas Jaroševičius

  Atvirukas "Sveiki salaukę Šv. Velykų".
  Atviruko paveikslėlyje, moteris su šaukštu  dedanti dažytus kiaušinius iš dubens į lėkštę.
  Atviruko viršutinėje dalyje sunkiai įskaitomas pašto spaudas ir trikampis, 1 auksino vertės, Lietuvos oro pašto ženklas su lėktuvu.
  Atviruko apačioje nurodyta piešinio autoriaus pavardė: A. Jaroševičius.
  Antroje pusėje pašto spaudas ir geltonas, 4 auksinų vertės Lietuvos pašto ženklas su sėjėju.

 • Atvirukas

  Atvirukas, XX a. 3 deš. – XX a. 4 deš.

  Atvirukas "Sveiki, sulaukę šventų Velykų,
  Didžios linksmybės del blaivinykų.."
  Atviruko piešinyje, girtas, prie stulpo vemiantis valkata.
  Atviruko apačioje piešinio autoriaus parašas.

 • Atvirukas

  Atvirukas, XX a. 3 deš.

  Atvirukas. Jo piešinyje, medžiotojas, sėlinantis prie medyje tupinčio kurtinio.
  Paveikslėlio apačioje, kairėje užrašas "FROMME"
  Antroje pusėje sveikinimas Vėlykų proga, du pašto spaudai ir raudonas, 15 cnt vertės Lietuvos pašto ženklas su koplytstulpiu.

 • Rodomi įrašai nuo 25 iki 31
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.