• Velykiniai margučiai

   Velykiniai margučiai

   Šv. Velykų simbolis – margutis. Nuo seno buvo marginta įvairiausiomis technikomis: skutinėjimo, dažymo vašku, apklijavimu animacinių filmų herojų lipdukais, aprišimu augalais ar verdant drauge su svogūnų lukštais.

   Technikų – pačių įvairiausių, pasirinkimo laisvė – didelė, o kūrybinių idėjų yra labai daug. Kiaušinių marginimo tradicijos perduodamos iš kartos į kartą, vis įnešant kažką naujo, tačiau išlaikant pagarbą senolių tradicijoms.

   Sunku nustatyti margučių kilmę. Šiandien jų marginimas mūsų krašte ir slavų tautose yra susijęs su Velykų šventėmis. Tačiau kiaušinių dažymo ir jais keitimosi paprotys yra daug senesnis už krikščionybę. Beveik visos senojo pasaulio tautos tą paprotį žinojo. Dar prieš Kristaus gimimą kiaušinis buvo laikomas ne tik pavasario gamtos atgimimo simboliu, bet ir kiekvieno gyvio pradžios simboliu. Žinome, kad tokiu simboliu kiaušinį laikė ir senovės egiptiečiai, žydai bei romėnai. Kad tokiu pat simboliu kiaušinį laiko ir lietuviai, liudija iš dalies dar kai kur išsilikęs paprotys kiaušinius dažyti ne tik per Velykas, bet ir per šv. Jurgį bei Sekmines.
   Lietuvoje margutis labiausiai susijęs su Velykomis ir Lietuvoje pažįstamas jau iš XVI amžiaus. M. Mažvydas Vaitkūnas 1549 m. išleidęs šv. Ambraziejaus ir šv. Augustino giesmių vertimą – „Te Deum laudamus“, skiria savo darbą „Welikas pauta“ vietoje „Ponuy Sebastianuy Perbanth, Heubtmonuy Ragaynes... 3. diena mėnesis kowa. Metų Diewa uszgimima“.

   Margučiu kiaušinis yra vadinamas dėl to, kad jis yra išrašomas įvairiais raštais. Tie raštai padaromi įvairiais būdais kiaušinius dažant.
   Virtualią parodą „Velykiniai margučiai“ sudaro dviejų literatų Vandos Giedrytės ir Marcelijaus Martinaičio kurti margučiai.

Parodos objektai

   
 • Margutis

  Margutis, 1990 m.

  Marcelijus Martinaitis

  Margučio fonas gelsvai rudas, skutinėti raštai balti, komponuoti galuose. Smaigalyje ir drūtgalyje yra skirtingos rozetės, suformuotos iš geometrinio ornamento: rombelių, trikampių, „varnelių“, brūkšnelių. Rozetės viduje esančiame drūtgalio apskritime įkomponuotas keturlapis žiedas, smaigalio apskritimas tuščias. Skersai ties viduriu kiaušinį juosia „eglutė“. Siekiant ornamento raiškumo linijos derinamos su didesniais, iki baltumo išskustais ploteliais. Drūtgalio ornamento rombuose išraižyti metai „1990“ ir autoriaus inicialai „MM“. Margučio fonas gelsvai rudas, skutinėti raštai balti, komponuoti galuose. Smaigalyje ir drūtgalyje yra skirtingos rozetės, suformuotos iš geometrinio ornamento: rombelių, trikampių, „varnelių“, brūkšnelių. Rozetės viduje esančiame drūtgalio apskritime įkomponuotas keturlapis žiedas, smaigalio apskritimas tuščias. Skersai ties viduriu kiaušinį juosia „eglutė“. Siekiant ornamento raiškumo linijos derinamos su didesniais, iki baltumo išskustais ploteliais. Drūtgalio ornamento rombuose išraižyti metai „1990“ ir autoriaus inicialai „MM“. 

   

  Aprašė Daiva Beliūnienė

 • Margutis

  Margutis, 2012 m.

  Marcelijus Martinaitis
 • Margutis

  Margutis, 2012 m.

  Marcelijus Martinaitis

  Tamsiai mėlyname fone išraižyti balti raštai. Dviejuose margučio šonuose komponuota po skirtingą rozetę. Abi įkomponuotos apskritime, kurio kraštą išorėje puošia skirtinga brūkšnelių eilė. Vieno apskritimo viduje yra septynlapio gėlės žiedo formos saulutė. Žiedlapiai traktuoti realistiškai, su gyslelėmis. Kitame apskritime esanti saulutė primena snaigę. Jos segmentus sudaro aštuonios stilizuotos šakelės. Tarp rozečių viename šone išilgai išraižyta monograma „MM“, kitame yra metai „2012“.

   

   Aprašė Daiva Beliūnienė

 • Margutis

  Margutis, 2012 m.

  Marcelijus Martinaitis

  Raudonai rudame fone išskutinėti  rusvi (natūralios kevalo spalvos) raštai. Dvi panašios rozetės-žvaigždės komponuotos dviejuose priešinguose šonuose. Rozetė primena snaigę, sudarytą iš aštuonių stilizuotų lelijos motyvų, išdėstytų aplink centre esantį apskritimą. Lelijų tarpuose įkomponuoti taškai. Viename šone virš rozetės išraižyti metai „2012“, apačioje yra monograma „MM“. Išilgai kiaušinį juosia geometrinio ornamento iš baltų trikampėlių su „varnelėmis“ eilių juosta.

   

  Aprašė Daiva Beliūnienė 

 • Margutis

  Margutis, 2012 m.

  Marcelijus Martinaitis

  Juodame fone išskutinėti balti raštai, viename šone jie rausvi. Dviejuose šonuose komponuota po panašią rozetę. Jas sudaro apskritimas, kuriame įkomponuota saulutė-gėlė lapelių pavidalo žiedlapiais. Apskritimas įrėmintas linijiniu rėmeliu, ant kurio išdėstyta stilizuotų šakelių eilė. Drūtgalyje išraižyta monograma „MM“, o smaigalyje yra metai „2012“.

   

  Aprašė Daiva Beliūnienė 

 • Margutis

  Margutis, 2012 m.

  Marcelijus Martinaitis

  Žaliame fone išskutinėti balti raštai. Išilgai kiaušinį juosia plati geometrinio ornamento iš trikampių eilių juosta. Didesnių trikampių vidus išskutinėtas iki baltumo, mažesnių išraižytas tik kontūras.  Dviejuose šonuose esančiuose ovaluose komponuota po skirtingą rozetę-saulutę. Vienos jų centre išraižyti metai „2012“, kitoje yra monograma „MM“.

   

  Aprašė Daiva Beliūnienė

 • Margutis

  Margutis, 2012 m.

  Marcelijus Martinaitis

  Mėlyname fone išskutinėti balti raštai. Išilginėmis linijomis, susikertančiomis galuose, kiaušinis suskaidytas į keturis pagrindinius segmentus, kurių kiekvienas skersinėmis linijomis dar padalintas į keturias dalis. Trys segmentai puošti vienodai. Jų plote išdėstyta po du rombus su žvaigždute viduje, o likęs plotas aplink rombą užpildytas „tinkleliu“. Ketvirtasis segmentas turi tik vieną rombą, o likusioje dalyje, be „tinklelio“, išskutinėta autoriaus monograma ir data „MM 2012“. Kiaušinio galus įrėmina segmentinis apskritimas, papildytas taškais ir brūkšneliais.

   

  Aprašė Daiva Beliūnienė

 • Margutis

  Margutis, 2012 m.

  Marcelijus Martinaitis

  Juodame fone išskutinėti balti raštai. Trijuose margučio šonuose išdėstytos penkios skirtingos rozetės. Dvi, esančios viename šone, suformuotos iš apskritimų. Jų viduje yra saulutė ar keturlapis, o fonas baltas. Apskritimų kraštą puošia dantelių arba susikryžiuojančių įstrižinių brūkšnelių eilė. Kitame šone yra dvi rozetės: viena mažesnė su kryželiu, kita yra žvaigždės formos. Trečiame šone esanti saulutė suformuota iš apskritimo bei trikampių ir lapelių eilės. Ketvirtame šone išilgai išraižyta autoriaus monograma ir metai „MM 2012“.

   

  Aprašė Daiva Beliūnienė

 • Margutis

  Margutis, 2012 m.

  Marcelijus Martinaitis

  Žalsvai mėlyname fone išraižyti balti raštai. Dviem skersinėmis ir dviem išilginėmis linijų juostomis apjuostas kiaušinis suskaidytas į dvylika segmentų, kurie užpildyti geometrinio ornamento motyvais: rombais, trikampiais, įstrižinėmis linijomis. Rombų viduje įkomponuota po kryželį, o galuose esantys segmentai puošti stilizuotomis šakelėmis. Drūtgalyje viename trikampyje išskutinėta autoriaus monograma „MM“, kitame yra metai „2012“.

   

  Aprašė Daiva Beliūnienė

 • Margutis

  Margutis, 2012 m.

  Marcelijus Martinaitis

  Mėlyname fone išskutinėti balti raštai. Kiaušinis dekoruotas laisvu piešiniu, kurio vingiai apsupa kiaušinį. Dalis piešinio išskutinėta iki baltumo, likusiuose plotuose įkomponuoti keturi žvaigždžių motyvai, monograma „MM“ bei metai „2012“.

   

  Aprašė Daiva Beliūnienė

 • Margutis

  Margutis, 2013 m.

  Marcelijus Martinaitis

  Raudoname fone išskutinėti balti raštai. Skirtingos rozetės-žvaigždės komponuotos dviejuose priešinguose šonuose. Viena jų yra apvalaus gėlės žiedo formos, sudaryta iš lapelių, taškų, puslankių. Kita suformuota iš puslankių motyvų su taškais, jos viršuje yra metai „2013“, o apačioje išraižyta monograma „MM“. Išilgai kiaušinį juosia linijų ir taškelių eilių ornamentinė juosta.

   

  Aprašė Daiva Beliūnienė

 • Margutis

  Margutis, 2013 m.

  Marcelijus Martinaitis

  Tamsiai raudoname fone išskutinėti balti raštai. Išilgai kiaušinį juosia taškelių eilė, o dviejuose priešinguose šonuose komponuota po panašią rozetę-žvaigždę, sudarytą iš kripučių, trikampių, brūkšnelių, vėduoklėlių formos motyvų. Smaigalio šone išraižytas įrašas „MM 2013“.

   

  Aprašė Daiva Beliūnienė

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 13
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.