• Biržų gimnazija pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpiu

     Biržų gimnazija pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpiu

   Biržų gimnazija „Saulės“ draugijos iniciatyva įkurta 1917 m. buvusiame pramonininkų Jansonų pastate, dabartinėje Vytauto gatvėje. Iki XX 4 deš. gimnazistai mokėsi ne tik šiame pastate, bet ir Š. Kaco, V. Šimkevičiaus, J. Kaziūno namuose bei Biržų rotušės namų, kuriuose šiandien įsikūrusi Biržų regioninio parko direkcija, antrajame aukšte. 1931 m. buvo pastatytas dabartinis gimnazijos pastatas. Į naujojo Biržų gimnazijos pastato atidarymo iškilmes atvyko tuometinis švietimo ministras Konstantinas Šakenis, kilęs iš Biržų krašto.
   Tai buvo viena iš brangiausių gimnazijų tarpukario Lietuvoje. Gimnazijos statyba ir įrengimai kainavo 520 000 litų. Joje buvo įrengtas centrinis šildymas, kanalizacija, vandentiekis, automatinė signalizacija pertraukų skelbimui ir pusiau automatiniai telefonai. Klasės buvo didelės ir erdvios: aukštis 4 m, plotis 6–6,5 m, ilgis 6–10 m.
   Biržų gimnazijai nuo 1917 iki 1940 m. vadovavo: Edita Linkevičiūtė-Skubalienė (1917–1919), Petras Šernas (1919), Vilius Grytė (1919–1924), Matas Krikščiūnas (1924–1930), Antanas Juška (1936–1940) ir Juozas Vosylius (1936–1940). Ją šiuo laikotarpiu baigė poetai Eugenijus Matuzevičius ir Bernardas Brazdžionis, Biržų krašto partizanai-rašytojai Bronius Krivickas ir Mamertas Indriliūnas, dailininkas Petras Rauduvė ir kiti garsūs žmonės.
   Kasmet ši mokslo įstaiga surengdavo po 2–ؘ3 viešus vakarus, pavasarį organizuodavo sporto šventes, šeštadieniais – literatūrinius vakarus, klasių pasilinksminimus su meninėmis programomis, turėjo dūdų orkestrą, žiemos metu įsirengdavo savo čiuožyklą.
   1931 m. pradžioje Biržų gimnazijoje mokėsi 422 mokiniai, joje buvo 14 klasių. Dauguma gimnazistų (75%) buvo lietuviai, žydų buvo beveik 17 %, latvių – 2 %. Likusią dalį sudarė kitų tautybių mokiniai. Pagal tikėjimą gimnazijoje daugiausia mokėsi katalikų, kiek mažiau reformatų ir judėjų, o religines mažumas sudarė liuteronai ir stačiatikiai. Gimnazistai mokėsi geometrijos, algebros, logikos, chemijos, gimnastikos, kūno kultūros, kosmografijos, lotynų, anglų, vokiečių ir lietuvių kalbų, istorijos, visuomenės mokslų ir paišybos. Vasaros atostogų metu jie privalėdavo perskaityti keletą Lietuvos ir užsienio autorių kūrinių.
   Virtualioje parodoje „Biržų gimnazija pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpiu“ pateikiamos Petro Ločerio, Borucho Michelsono, Viktorijos Bortkevičiūtės ir Jadvygos Markevičiūtės-Vaitaitienės nuotraukos, kuriose įamžinti Biržų gimnazijos mokiniai, vėliau tapę žinomais rašytojais, poetais ir kitų sričių specialistais, mokytojai, gimnazijos pastatai, akimirkos iš Biržų gimnazijoje vykusių iškilmių ir renginių. Tai pat šioje parodoje galite susipažinti su Biržų gimnazijos mokinių leistais, šapirografuotais laikraštėliais, lietuvių kalbos mokytojo Jurgio Kutros metodikos užrašais, garsiausio gimnazijos mokytojo, chorų ir orkestrų vadovo, aktyvaus visuomenininko Prano Lukoševičiaus dokumentais, gimnazijos vidaus tvarkos taisyklėmis, pamatyti gimnazistų uniformines kepures.
   Parodą parengė Povilas Variakojis.

Parodos objektai

   
 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 7
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.