• Vytauto Kasiulio kūryba

     Vytauto Kasiulio kūryba

   Vytauto Kasiulio kūrybos parodą pristato naujasis Lietuvos dailės muziejaus padalinys - Vytauto Kasiulio dailės muziejus, įsikūręs istorinėje Vilniaus mokslo bičiulių draugijos būstinėje.
   XX amžiaus pradžios neoklasicistinio stiliaus rūmai Joachimo Lelevelio gatvėje, prie Žaliojo tilto, buvo pastatyti už pagrindinio fundatoriaus Baltosios Vokės dvarininko Hiliaro Lenskio skirtas ir kitų rėmėjų paaukotas lėšas. Statybos buvo pradėtos 1910 metais, o pastatas galutinai įrengtas tik 1929-aisiais. Projekto autoriai – inžinieriai Henrikas Voinickis ir Janas Trojanas. Vilniaus krašto šviesuomenės pastangomis statinys tapo daugiafunkciniu kultūros ir švietimo židiniu: jame glaudėsi draugijos archyvas, biblioteka, muziejus, vyko draugijos narių susirinkimai, visuomeniniai renginiai. Vilniaus mokslo bičiulių draugija veikė iki pat Antrojo pasaulinio karo.
   1949–1980 metais pastatas priklausė sovietinės propagandos įstaigai – LTSR revoliucijos muziejui. 1981-aisiais rūmai perduoti Lietuvos dailės muziejui, juose buvo rengiamos teminės ir personalinės parodos, veikė Lietuvių tarybinės dailės galerija. 1991 metais čia buvo įrengtos tapybos, skulptūros bei grafikos kūrinių saugyklos, o paskutiniaisiais metais veikė restauratorių dirbtuvės.
   Gavus lėšų iš Europos Sąjungos sanglaudos skatinimo programos ir Lietuvos Respublikos biudžeto, 2012-aisiais istorinis Vilniaus mokslo bičiulių draugijos pastatas buvo rekonstruotas ir modernizuotas, jį pritaikant šiuolaikiniams muziejiniams poreikiams. Dabar šiuose rūmuose veikia nuolatinė dailininko Vytauto Kasiulio kūrybos ekspozicija, parodų salės, konferencijų ir renginių centras, vyksta muzikos vakarai. Muziejuje taip pat rengiamos kitų žymių išeivijos menininkų kūrybos parodos.
   Pagrindinė muziejaus misija – saugoti ir eksponuoti dailininko Vytauto Kasiulio kūrybinį palikimą, kurį jo našlė Bronė Kasiulienė 2010 metais testamentu padovanojo Lietuvai, o jos sūnus Vytautas Kasiulis jaunesnysis jį Lietuvai perdavė. Kolekciją sudaro 950 kūrinių bei asmeninis dailininko archyvas.
   Kviečiame susipažinti su iškilaus XX amžiaus lietuvių dailininko Vytauto Kasiulio kūryba.

Parodos objektai

   
 • Autoportretas

  Autoportretas, 1946 m.

  Vytautas Kasiulis

  Autoportretas. Realistinis Freiburgo laikotarpiu sukurtas Vytauto Kasiulio autoportretas išsiskiria originalia kompozicija. Menininko autoportretas dešiniajame apatiniame paveikslo kampe įkomponuotas įprastinėje dailininko dirbtuvės aplinkoje, o jo fone tarsi „paveikslas paveiksle“ matomi gulinčių moterų aktai, portretų eskizai, Vytauto Kasiulio pamėgti kuriančio menininko motyvai. Dailininko autoportretas nutapytas laisvu ekspresyviu potėpiu. Aštroki šviesos blikai ir gilūs šešėliai išryškina individualius menininko veido bruožus, skvarbų dailininko žvilgsnį. Drobės fonas nutapytas smulkiais, švelniais įvairiaspalviais potėpiais, sukeliančiais mirguliojančios oro terpės įspūdį. Paveikslo koloritas dukslus, rusvas, praturtintas gelsvais, žalsvais bei ochriniais atspalviais, jame tirpsta žmonių ir daiktų kontūrai, formas apgaubia lengvo rūko šydas.

  Aprašė Ilona Mažeikienė

 • Menininkas ir mūza

  Menininkas ir mūza, 1947 m.

  Vytautas Kasiulis

  Siužetinė, modernistinio piešinio kompozicija vaizduoja ant paaukštinimo sėdinčią pozuotoją aukštyn pakeltomis rankomis. Šalia ant žemos kėdutės prisėdęs dailininkas lipdo modelį. Kompozicijos centre matosi paveikslai ir sudėti modelio daiktai.

 • a) Menininkas ir mūza; b) Eskizai

  a) Menininkas ir mūza; b) Eskizai, 1947 m.

  Vytautas Kasiulis

  Eskiziška, plonos linijos kompozicija realistiškai vaizduoja prie stalo sėdintį vyrą ir pozuotoją - gražią moterį į šalį ištiestomis rankomis. Kitoje piešinio pusėje sukomponuoti žmonių figūrų bei žmonių galvų eskizai.

 • Dvi moterys

  Dvi moterys, ~1947 m.

  Vytautas Kasiulis

  Eskiziška, modernistinio piešinio kompozicija stilizuotai vaizduoja dvi nuogas moteris. Viena pozuotojų stovi, kita sėdi greta. Šalia moterų įkomponuotas ąsotis.

 • Moteris pas dailininką

  Moteris pas dailininką, 1948 m.

  Vytautas Kasiulis

  Vienas gražiausių Vytauto Kasiulio kūrinių, nutapytų dėstytojaujant Vokietijoje, Freiburge – tai kompozicija „Moteris pas dailininką“. Šioje drobėje išryškėjo svarbiausi atsinaujinusios dailininko kūrybos bruožai, ilgainiui tapę lyg ir menine dailininko programa: dekoratyvumas, perspektyvos nykimas, daiktų bei objektų kontūrų aptakumas, potėpio minkštumas, šviesių, šiltų, skambių spalvų pomėgis, polinkis estetizuoti vaizduojamus objektus. Moteris dailininko dirbtuvėje – tai viena subtiliausių temų, lydėjusi menininką visą kūrybinį jo gyvenimą.

   

  Aprašė: Ilona Mažeikienė

 • Dailininko Povilo Osmolskio portretas

  Dailininko Povilo Osmolskio portretas, XX a. I p.

  Vytautas Kasiulis

  Dailininkas Povilas Osmolskis gimė 1919 m. Bielikų miestelyje Ukrainoje. 1921–1922 m. grįžo į Lietuvą. 1940–1941 m. studijavo  grafiką Kauno dailės mokykloje. Spaudos dailininko darbą pradėjo Lietuvoje, vėliau tęsė Vokietijoje. Iliustravo knygas vaikams. JAV sėkmingai dirbo taikomosios dailės srityje, kurdamas piešinius tekstilės pramonei. Mirė 1971 m. kovo 17 d. Niujorke.
  Portrete pavaizduotas vienplaukis vyras, vilkintis paltą didele apykakle, ryšintis margą šaliką. Veide matosi lengva šypsena. Fone ant sienos kabo karikatūriški portretai. Piešinys apibendrintas. Koloritas šaltas, skambus. Vyrauja tamsios spalvos: mėlyna, juoda.
  Signuota dešinėje viršuje (ant vieno iš portretų):
  KASIULIS

   

  Aprašė Aldona Tamonytė ir Rima Rutkauskienė

 • Gulinti mergina

  Gulinti mergina, 1949 m.

  Vytautas Kasiulis

  Aktas interjere. Ankstyvasis modernus Vytauto Kasiulio paryžietiškojo laikotarpio kūrinys, vaizduojantis gulinčią apsinuoginusią merginą interjere. Savo dekoratyvia ekspresija ir apibendrinta raiška ši drobė artima kitiems kūriniams, eksponuotiems pirmojoje Paryžiaus parodoje, surengtoje Raymono Duncano galerijoje, bei XX a. 6-ojo dešimtmečio pradžioje sukurtoms paryžietiškoms knygų iliustracijoms (ypač Ilonos Leimanės poezijos knyga „Ugnies paukštė“ (Ugunsputns, 1951)). Joje išryškėja ta pati atskirais segmentais išsiskaidanti, nuogo kūno atspaudą primenanti moters figūros transformacija, bei veidas, kuriame tik nužymėti patys bendriausi unifikuoti bruožai, galvą gaubiantis garbanų vainikas. Drobėje dominuoja ryškus kontrastingas koloritas (juoda, raudona, mėlyna), dailininko dėmesys sutelktas į aktyvią spalvinę dėmę, jos dekoratyvines galimybes.

   

  Aprašė: Ilona Mažeikienė

 • Restorane

  Restorane, 1951 m.

  Vytautas Kasiulis

  Žanrinė kompozicija. Įdomi Vytauto Kasiulio kūrybos sritis – scenos interjeruose, kuriose, tarsi, ir nevyksta joks reikšmingesnis veiksmas. Panašios kompozicijos sutelkia dailininką vis naujoms, atrodytų, jau ne kartą matyto motyvo variacijoms, naujų, netikėtų spalvinių sprendimų paieškai, deja, kartais pavojingai stumteli ir schematizmo link. Kompozicija „Restorane“ yra viena dekoratyviausių Vytauto Kasiulio kompozicijų. Žanrinė scena, nutapyta ant juodo fono, savo raiška artima pastelėms bei guašams, kurtiems ant juodo popieriaus. Jo dėka dailininkas pasiekia ypatingo žėrinčių spalvų intensyvumo ir skambumo. Fono tapyba vienas kitą dengiančiais sluoksniais, o viršutinis primena suaižėjusį fotonegatyvą, artima vitražui, sudarytam iš atskirų išsiskaidžiusių formų mozaikos.

  Aprašė Ilona Mažeikienė 

 • a) Sėdinti raudonplaukė moteris; b) Sėdinti geltonplaukė moteris

  a) Sėdinti raudonplaukė moteris; b) Sėdinti geltonplaukė moteris, ~1950 m.

  Vytautas Kasiulis

  Pastelės kompozicijoje gretinamos dvi tuo pačiu rakursu sėdinčių moterų figūros. Pozityvo ir negatyvo kontrastas, panaudotas viename lakšte (blondinė ir tamsiaplaukė, suknelę vilkinti ir  jos apnuoginta moteris) nuteikia žaismingai, žaidybiškai.

  Aprašė Ilona Mažeikienė

 • Rąstų pjovėjai

  Rąstų pjovėjai, XX a. 6 deš.

  Vytautas Kasiulis

  Žanrinė kompozicija. Reta scena Vytauto Kasiulio kūryboje, kurioje perteikiami žmonės, dirbantys lauko darbus. Bendra paveikslo kompozicija artima vitražui – tiek tamsiu fonu, ant kurio tapoma, paliekant neužtapytos drobės kontūrą, kuris  apibrėžia kiekvieną vaizduojamą objektą, tiek intensyviomis, žėrinčiomis spalvomis, statišku, dekoratyviu siužeto perteikimu. Panašia menine maniera dailininkas yra nutapęs nemažai kompozicijų ir kitomis temomis – scenų interjeruose, natiurmortų.

   

  Aprašė Ilona Mažeikienė

 • Žvejys valtyje

  Žvejys valtyje, XX a. 7 deš.

  Vytautas Kasiulis

  Motyvas su žvejo figūra ir valtimi. Ši aliejinė kompozicija, kurioje šiltos spalvos tarsi atmieštos pilkumu ir juodumu savo raiška itin primena Vytauto Kasiulio litografijas. Horizontalus ištęstas valties siluetas drobės plokštumą dalinama į dvi simetriškas  - viršutinę ir apatinę  - vaizdo ir jo virpančio atvaizdo vandenyje - dalis. Kompozicija dekoratyvi, statiška, tapyta itin plonu dažų sluoksniu, pro kurį persišviečia medžiagos paviršius.

  Aprašė Ilona Mažeikienė 

 • Antis

  Antis, XX a. 7 deš.

  Vytautas Kasiulis

  Animalistinis žanras. Dekoratyvi kompozicija, kurioje nutapytas ant sienos kabantis medžioklėje nušauto, negyvas paukštis. Dailininkui rūpėjo ne tiek realistiškai jį atkurti, detaliai pavaizduoti, kiek perteikti estetinį, bei spalvinį jo sukeltą įspūdį. Kompozicijoje dominuoja gelsvai žalsva, pilkšva spalvos.

  Aprašė Ilona Mažeikienė 

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 2
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.