• Esperanto kalba ir jos istorija Biržuose

     Esperanto kalba ir jos istorija Biržuose

   Esperanto kalba – tai tarptautiniam bendravimui skirta kalba. Iš Europos į Lietuvą esperanto kalbos mokymosi bumas atėjo tarpukariu. Esperanto kalbos mokymosi istorijos pradžia Biržuose sietina su Biržų gimnazijos mokytojo, keliautojo Liudo Alseikos vardu. Jis 1923 m. Biržų gimnazijoje suorganizavo esperanto kalbos kursus, kuriuos pradėjo lankyti, vėliau tapę žinomais esperanto kalbos puoselėtojais, mūsų žemiečiai: G. Galvanauskas, Petras Lapienė (esperanto kalba garsinęs lietuvių literatūrą visame pasaulyje), inžinierius G. Macejauskas, pedagogas Konstantinas Snarskis, agronomas Petras Vasinauskas, Jonas didysis ir Jonas mažasis Dagiai ( vienas botanikas, kitas – ekonomistas) ir daug kitų. Tiek mokytojai, tiek gimnazistai aktyviai kvietė visuomenę mokytis esperanto kalbos. Apie tai byloja 1924 m. „Biržų žinių“ numeris, Biržų gimnazistų esperantininkų leistas ir šapirografu spausdintas laikraštėlis „Tagigo“ („Aušra“), kuriame esperanto kalba spausdino savo kūrybą ir vertimus, ir kiti leidiniai.

   Pasižvalgę po virtualią parodą „Esperanto kalba ir jos istorija Biržuose“ pajusite jos savitumą, supažinsite su esperanto kalbos istorija ir iš Biržų krašto kilusiais žmonėmis, kurie ne tik Lietuvoje populiarino esperanto kalbą. Virtualioje parodoje užtiksite žinių ne tik apie Liudą Alseiką, bet ir apie garsų keliautoją, rašytoją Antaną Pošką, biržiečius gimnazistus ir jų mokytojus: Viktorą Januškevičių, Jurgį Kutrą, Stasį Paliulį ir kitus. Pavartysite gimnazistų esperantininkų leistą laikraštėlį „Tagigo“ („Aušra“). Pamatysite įvairiais metais išleistų esperanto kalbos žodynų, lietuvių ir užsienio autorių vadovėlių rinkinį, periodinius žurnalus „Litova stelo“ (liet. „Lietuvos žvaigždė“), kalendorius. Išvysite to laikotarpio nuotraukų, muziejuje saugomų sveikinimų, laiškų ir rankraštinių dokumentų esperanto kalba.

   Manoma, kad mokančių esperanto kalbą dabar pasaulyje yra keli milijonai žmonių.

   Parodą parengė Snieguolė Kubiliūtė ir Vijolė Nikšienė

Parodos objektai

   
 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 45
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 1
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.