• Kretingos rajono bažnyčios

     Kretingos rajono bažnyčios

   2013 m. pažymėjome Kretingos pirmojo paminėjimo ir Žemaičių krikšto 600-ąsias metines.
   Krikščionių tikėjimą į Kretingos žemę 1252–1253 m. atnešė vokiečių riteriai, kunigai misionieriai ir vienuoliai pranciškonai. Iš pradžių christianizacija vyko taikiai. 1258 m. kretingiškiai tapo Klaipėdos Šv. Mikalojaus bažnyčios parapijiečiais. Po 1260 m. Durbės mūšio jie atsimetė nuo krikščionybės, todėl XIII a. II p. christianizaciją kryžiuočiai vykdė kalaviju ir ugnimi. Lietuvos sukrikščioninimą vainikavęs 1413–1417 m. Žemaičių krikštas Kretingos apylinkių nesiekė, kadangi jos buvo valdomos Vokiečių ordino, o Lietuvai perduotos tik po 1422 metų.
   Arčiausiai Kretingos pirmosios Žemaičių vyskupystės bažnyčios apie 1540–1544 m. buvo pastatytos Palangoje ir Mosėdyje. XVI a. viduryje įsigalėjo liuteronybė. Tuo laikotarpiu atsitiesė pagonybė. Jos kulto centrais tapo Birutės kalno ir Salantų Alkos kalno šventyklos.
   Plintant katalikiškai reformacijai, XVI a. pab. – XVII a. I p. naujos katalikų bažnyčios iškilo Laukžemėje, Palangoje, Kretingoje, Darbėnuose, Salantuose ir Kartenoje. 1602 m. buvo įkurtas Kretingos pranciškonų vienuolynas. 1636 m. Kretingos krašto bažnyčias apjungė Žemaičių vyskupijos Skuodo dekanatas. XVIII a. katalikų bažnyčios ėmė veikti Budriuose, Grūšlaukėje, Jokūbave, Kalnalyje, XX a. I p. – Mikoliškiuose ir Tūbausiuose.
   Šiuo metu Kretingos rajone yra 12 bažnyčių – Budrių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo, Darbėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus, Grūšlaukės Šv. Jono Nepomuko, Jokūbavo Švč. Mergelės Marijos, Kalnalio Šv. Lauryno, Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai, Kūlupėnų Šv. Motiejaus, Laukžemės Šv. apaštalo Andriejaus, Mikoliškių Šv. Juozapo, Salantų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų ir Tūbausių Šv. apaštalo Andriejaus.
   Nuo 1802 m. Kretingoje veikia evangelikų liuteronų bažnyčia, o 1866–1976 m. veikė stačiatikių filinė bažnyčia (cerkvė).

Parodos objektai

   
 • Jokūbavo Šv. Mergelės Marijos bažnyčia

  Jokūbavo Šv. Mergelės Marijos bažnyčia, 2006-09-17

  Julius Kanarskas

  Priekinio fasado vaizdas iš pietryčių pusės. Bažnyčia tinkuoto mūro, vienabokštė, stačiakampio plano, vienanavė, pastatyta 1991–1996 m. pagal architekto Edmundo Giedrimo (Kretinga) projektą vietoje 1944 m. sudegusios senosios bažnyčios. Konsekruota Telšių vyskupo Antano Vaičiaus (1926–2008) 1996 m. Šv. Mergelės Marijos titulu.

 • Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia

  Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, 2010-03-27

  Julius Kanarskas

  Vaizdas iš pietų pusės. Bažnyčia medinė, neobarokinė, su 2 bokšteliais, stačiakampio plano, trinavė, su pristatytomis zakristijomis. Pastatyta po 1875 m. klebono Izidoriaus Beresnevičiaus ir parapijiečių lėšomis vietoje 1873 m. gegužės 23 d. sudegusios senosios bažnyčios. Konsekruota Žemaičių vyskupo Aleksandro Beresnevičiaus 1881 m. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų titulu.

 • Kūlupėnų Šv. Motiejaus bažnyčios projektas

  Kūlupėnų Šv. Motiejaus bažnyčios projektas, 2003 m.

  Leonas Laimutis Mardosas

  Vizualinis projektuojamos Kūlupėnų Šv. Motiejaus bažnyčios vaizdas iš oro, šiaurės vakarų pusės. 

  Kūlupėnų Šv. Motiejaus parapija įkurta 1997 m. Bažnyčios statybai žemės sklypą dovanojo Darata ir Jadvyga Drakšienės. 2003 m. parengtas projektas (architektas Leonas Laimutis Mardosas). 2006 m. liepos 17 d. pašventintas kertinis pamatų akmuo.

 • Kūlupėnų Šv. Motiejaus bažnyčia

  Kūlupėnų Šv. Motiejaus bažnyčia, 2012-03-06

  Jolanta Klietkutė

  Vaizdas iš šiaurės pusės. Bažnyčia mūrinė, stačiakampio plano, vienanavė.

  Kūlupėnų Šv. Motiejaus parapija įkurta 1997 m. Bažnyčios statybai žemės sklypą dovanojo Darata ir Jadvyga Drakšienės. 2003 m. parengtas projektas, kurio autorius architektas Leonas Laimutis Mardosas. 2006 m. liepos 17 d. pašventintas kertinis pamatų akmuo, 2007 m. pradėtos mūryti sienos, 2010 m. uždengtas stogas. 

 • Mikoliškių Šv. Juozapo bažnyčia

  Mikoliškių Šv. Juozapo bažnyčia, 1931 m.

  Nežinomas fotografas

  Bendras bažnyčios statinių ansamblio vaizdas iš šiaurės vakarų pusės. Statiniai mediniai. Bažnyčia pastatyta pagal jos įkūrėjo, Mikoliškių dvarininko, Rusijos imperikos kariuomenės inžinieriaus, generolo Liucijono Bronišo 1909 m. parengtą projektą. 1910 m. spalio 17 d. Budrių bažnyčios kunigas Felicijonas Lelis pašventino pamatų kertinį akmenį. Miško medžiagą statybai davė fundatoriai Liucijonas ir Emilija Bronišai, o statybininkams už darbą mokėjo aplinkinių kaimų ūkininkai. 1911 m. bažnyčia baigta statyti ir konsekruota Šv. Juozapo titulu. Nuo įkūrimo ji buvo Gargždų parapijos filija, o 1926 m. įkurta Mikoliškių parapija.

 • Mikoliškių Šv. Juozapo bažnyčia

  Mikoliškių Šv. Juozapo bažnyčia, 2003 m.

  Algirdas Mulvinskas

  Bendras bažnyčios statinių ansamblio vaizdas iš šiaurės vakarų pusės. Bažnyčia medinė, stačiakampio plano, vienabokštė, pastatyta pagal jos įkūrėjo, Mikoliškių dvarininko, Rusijos imperikos kariuomenės inžinieriaus, generolo Liucijono Bronišo 1909 m. parengtą projektą. 1910 m. spalio 17 d. Budrių bažnyčios kunigas Felicijonas Lelis pašventino pamatų kertinį akmenį. Miško medžiagą statybai davė fundatoriai Liucijonas ir Emilija Bronišai, o statybininkams už darbą mokėjo aplinkinių kaimų ūkininkai. 1911 m. bažnyčia baigta statyti ir konsekruota Šv. Juozapo titulu. Nuo įkūrimo ji buvo Gargždų parapijos filija, o 1926 m. įkurta Mikoliškių parapija.

 • Salantų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia

  Salantų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, 2011-03-23

  Julius Kanarskas

  Vaizdas iš šiaurės pusės. Bažnyčia raudonų plytų mūro, neogotikinė, dvibokštė, pastatyta 1906–1911 m. klebono, kanauninko Pranciškaus Urbonavičiaus ir parapijiečių rūpesčiu ir lėšomis vietoje senosios medinės bažnyčios. Projekto autorius – žymus švedų kilmės Rusijos imperijos architektas Karlas Eduardas Strandmanas. Konsekruota Žemaičių vyskupo Pranciškaus Karevičiaus 1918 m. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų titulu.

 • Salantų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios interjeras

  Salantų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios interjeras, 2006-01-25

  Algirdas Mulvinskas

  Centrinės navos vaizdas nuo įėjimo pusės. Bažnyčios interjeras neogotikinis. Abipus stovi klaupkos, kairėje įrengta sakykla, o apsidėje – Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų altorius. Bažnyčia pastatyta 1906–1911 m., interjeras įrengtas 1911–1918 m. klebono, kanauninko Pranciškaus Urbonavičiaus ir parapijiečių rūpesčiu ir lėšomis. Projekto autorius – švedų kilmės Rusijos imperijos architektas Karlas Eduardas Strandmanas, medinę interjero įrangą dirbo salantiškis meistras Jonas Balčiūnas.

 • Salantų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios Švč. Dievo Motinos paveikslas

  Salantų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios Švč. Dievo Motinos paveikslas, 2011-03-23

  Julius Kanarskas

  Paveikslas tapytas apie 1630 m. nežinomo menininko. Iki 1906 m. kabojo senosios Salantų bažnyčios pagrindiniame altoriuje, buvo garbinamas, padengtas sidabro aptaisu. 

 • Tūbausių Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčia

  Tūbausių Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčia, 2002 m.

  Julius Kanarskas

  Vaizdas iš rytų pusės. Bažnyčia tašytų akmenų ir raudonų plytų mūro, vienabokštė, stačiakampio plano, pastatyta 1941–1942 m. kunigo Henriko Cirtauto ir tikinčiųjų lėšomis ir darbu pagal Kretingos apskrities inžinieriaus J. Zubkaus projektą. Konsekruota 1942 m. spalio 11 d. Šv. apaštalo Andriejaus titulu. Stovi Tūbausių kaimo vakarinėje dalyje, prie kelio į Tarvydus (Dimitravą). 

 • Kalnalio Šv. Lauryno bažnyčia

  Kalnalio Šv. Lauryno bažnyčia, 2008-05-25

  Julius Kanarskas

  Bendras bažnyčios statinių ansamblio vaizdas iš pietvakarių pusės. Bažnyčia pastatyta 1883 m. kunigo Simono Jucevičiaus ir tikinčiųjų lėšomis vietoje 1882 m. nuo žaibo sudegusios senosios bažnyčios. Ji medinė, kryžminio plano, vienabokštė, su 4 bokšteliais. Šventorių juosia akmenų pylimas su stulpinės konstrukcijos mediniais vartais. Šalia vartų priešais bažnyčią stovi 3 tarpsnių medinė varpinė, statyta XIX a. II pusėje, o priešais vartus – monumentalus kryžius. Bažnyčia konsekruota Šv. Lauryno titulu.

 • Grūšlaukės senoji Šv. Jono Nepomuko bažnyčia

  Grūšlaukės senoji Šv. Jono Nepomuko bažnyčia, XX a. 4 deš.

  Nežinomas fotografas

  Bendras vaizdas iš vakarų pusės. I plane matosi apsnigtas Šaulių skverelis, kuriame sėdi grupė žmonių. II plane stūkso medinė, kryžminio plano, su renesansiniu bokšteliu virš kraigo centrinės dalies bažnyčia. Ji pastatyta 1778 m. Grūšlaukės dvarininkų Ignoto ir Elenos Oginskių fundacija, konsekruota Šv. Jono Nepomuko titulu. Iš pradžių buvo Salantų parapijos filija. 1923 m. suteiktos parapijos teisės. Sudegė 1945 m., per Grūšlaukės miestelio gaisrą.

 • Rodomi įrašai nuo 13 iki 24
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.