• Lietuva Pirmojo pasaulinio karo metais Aleksandro Tiškevičiaus ikonografijos rinkinyje

     Lietuva Pirmojo pasaulinio karo metais Aleksandro Tiškevičiaus ikonografijos rinkinyje

   Pirmojo pasaulinio karo pradžioje Rusijos imperijos kariuomenei patyrus pralaimėjimą, 1915 m. pavasarį kaizerinės Vokietijos kariniai daliniai įžengė į dabartinės Lietuvos teritoriją ir iki rudens ją užėmė. Karo korespondentai ir žvalgai-fotografai fiksavo to meto įvykius: vokiečių kariuomenės įžengimą, karių šiokiadienius, Lietuvos miestų ir miestelių gyvenimą.
   Daugelis 1915–1916 m. sukurtų nuotraukų Vokietijoje buvo naudojami masiškai leidžiant ir tiražuojant atvirukus, tarp jų ir fotografinius. Nemažą tokių atvirukų ir nuotraukų rinkinį sukaupė Kretingos dvaro rūmuose 1915–1918 m. gyvenę vokiečių karinės įgulos karininkai, čia veikusio karinio štabo ir apskrities būstinės tarnautojai. Vokiečiams 1918 m. lapkritį paliekant Kretingą, šį rinkinį perėmė iš Petrogrado sugrįžęs rūmų savininkas grafas Aleksandras Tiškevičius. Vėliau rinkinys buvo saugomas jo šeimos archyve, o 1940 m. perduotas Kretingos muziejui, 2014 m. suskaitmenintas, duomenys apie jį pateikti į Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (LIMIS) ir paviešinti portale www.limis.lt.
   Virtualioje parodoje „Lietuva Pirmojo pasaulinio karo metais Aleksandro Tiškevičiaus ikonografijos rinkinyje“ eksponuojami atvirukai ir nuotraukos, kuriose Pirmojo pasaulinio karo metais yra įamžintos Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Švenčionių, Joniškio, Kalvarijų, Marijampolės ir kai kurios kitos Lietuvos vietovės. Šiuos atvirukus išleido vokiečių Kahano & Ko, Pudelio, H. Volfo (Berlyne), G. Štilkės (Berlyne, Hamburge), Knakštedto & Ko (Hamburge), brolių Hochlandų, F. Krauskopfo (Karaliaučiuje), E. Pavlovskio (Tilžėje), A. Raco (Kaune) leidyklos ir spaustuvės. Jiems buvo panaudotos karo fotografų A. Kiulevindto, A. Groso, brolių Hekelių, A. Hiršo fotografijos. Eksponuojamų nuotraukų autorius – vokiečių karo lakūnas, žvalgas-fotografas Otas Lysmanas.

Parodos objektai

   
 • Deutsches Militär am Kathedralenplatz in Wilna

  Deutsches Militär am Kathedralenplatz in Wilna, 1915 m.

  Alfred Kühlewindt

  Averse – priešais Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedros bazilikos priekinį fasadą paskui gurguolę jojanti Vokietijos kariuomenės raitelių kolona. Vaizdo pakraščiuose – baltas rėmelis, kurio apačioje rudos spalvos pavadinimas: „481. Deutsches Militär am Kathedralenplatz in Wilna.“ Kairysis kraštas buvęs perforuotas, nuplėštas nuo atvirukų rinkinio knygutės. Reverso dešinėje pusėje – adreso, kairėje – įrašo vieta. Juos skiria skersai pateikti leidybos duomenys: „Druck v. Knackstedt & Co., Hamburg 22. / Phot. Hofphotogr. Kühlewindt.“ Abipus užrašo – po skersinę ištisinę liniją. Adreso vietą žymi 3 punktyrinės ir 1 pastorinta ištisinė išilginės linijos.

 • Straße in Wilna

  Straße in Wilna, 1915 m.

  Alfred Kühlewindt

  Averse – Didžiosios gatvės panorama Vilniuje nuo Didžiosios ir Arklių gatvių sankirtoje esančio pastato viršutinio aukšto. Gatve žygiuoja Vokietijos kariuomenės koloną. Kariškius stebi gatvėje ir ant šaligatvių besibūriuojantys miestiečiai. Kairėje pusėje kyšo miesto teatro (buv. rotušės) pastato rytinio fasado fragmentas. Ant kitapus gatvės esančių pastatų sienų kabo fotografo ir kt. iškabos (rusų k.). Fone stūkso stačiatikių Šv. Nikolajaus Stebukladario palaikų Pernešimo cerkvė, o tolumoje – Gedimino kalnas su pilies bokštu. Vaizdo pakraščiuose – baltas rėmelis, kurio apačioje rudos spalvos pavadinimas: „482. Straße in Wilna“. Kairysis kraštas buvęs perforuotas, nuplėštas nuo atvirukų rinkinio knygutės.

  Reverso dešinėje pusėje – adreso, kairėje – įrašo vieta. Juos skiria skersai pateikti leidybos duomenys: „Druck v. Knackstedt & Co., Hamburg 22. / Phot. Hofphotogr. Kühlewindt.“ Abipus užrašo – po skersinę ištisinę liniją. Adreso vietą žymi 3 punktyrinės ir 1 pastorinta ištisinė išilginės linijos.

 • Wilna - Die Heiligen-Straße

  Wilna - Die Heiligen-Straße, 1915 m.

  A. Grosas, Illustr. Verlag

  Averse – Vilniaus Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, koplyčios vaizdas nuo Didžiosios gatvės pusės. Gatvėje būriuojasi ir klūpo žmonės, vaikšto Vokietijos kariai, pro vartus parvažiuoja fajetonas. Vaizdo pakraščiuose – baltas rėmelis. Jo apačioje – pavadinimas: „483. Wilna - Die Heiligen-Straße“. Kairysis kraštas buvęs perforuotas, nuplėštas nuo atvirukų rinkinio knygutės.

  Reverso dešinėje – adreso, kairėje – įrašo laukas. Tarp jų skersai – leidybos duomenys: „Druck v. Knackstedt & Co., Hamburg 22. / Phot. A. Groß, Illustr. Verlag, Berlin W.“. Abipus įrašo pakraščiuose yra po skersinę ištisinę liniją. Adreso vietą žymi 3 punktyrinės ir 1 pastorinta ištisinė išilginės linijos.

 • Einrücken deutscher Truppen in Wilna

  Einrücken deutscher Truppen in Wilna, 1915 m.

  Alfred Kühlewindt

  Averse – per Vilnių Pilies gatve link Katedros aikštės žygiuojanti Vokietijos kariuomenės pėstininkų kolona, su kuria prasilenkia gatvės pakraščiu važiuojantys vienkinkiai keleiviniai fajetonai. Vaizdo pakraščiuose – baltas rėmelis, kurio apačioje rudos spalvos pavadinimas: „484. Einrücken deutscher Truppen in Wilna.“ Kairysis kraštas buvęs perforuotas, nuplėštas nuo atvirukų rinkinio knygutės.

  Reverso dešinėje pusėje – adreso, kairėje – įrašo vieta. Juos skiria skersai pateikti leidybos duomenys: „Druck v. Knackstedt & Co., Hamburg 22. / Phot. Hofphotogr. Kühlewindt.“ Abipus užrašo – po skersinę ištisinę liniją. Adreso vietą žymi 3 punktyrinės ir 1 pastorinta ištisinė išilginės linijos.

 • Deutscher Appell vor der Peter Paul Kathedrale in Kowno

  Deutscher Appell vor der Peter Paul Kathedrale in Kowno, 1915 m.

  Alfred Kühlewindt

  Averse – aikštėje Kaune priešais stačiatikių Šv. Petro ir Šv. Povilo soborą (dab. Šv. arkangelo Mykolo, Įgulos bažnyčią) patikrinimui išsirikiavę Vokietijos kareiviai, prižiūrimi karininkų. Aptiniame dešiniajame kampe fotografo duomenys: ‚Hofphot. Kühlewindt“. Vaizdo pakraščiuose – baltas rėmelis, kurio apačioje rudos spalvos antraštė: „464. Deutscher Appell vor der Peter Paul Kathedrale in Kowno.“

  Reverso dešinėje pusėje – adreso, kairėje – įrašo vieta. Juos skiria skersinė pastorinta uštisinė linija. Palei įrašo lauko kairįjį kraštą pateikti leidybos duomenys: „Druck v. Knackstedt & Co., Hamburg 22.“ Adreso vietą žymi 3 punktyrinės ir 1 pastorinta ištisinė išilginės linijos.

 • Kowno - Totalansicht

  Kowno - Totalansicht, 1915 m.

  Alfred Kühlewindt

  Averse – Kauno miesto panorama nuo Aleksoto pusės. Priekyje – vokiečių kariuomenės 1915 m. pastatytas pontoninis tiltas per Nemuną. Vaizdo pakraščiuose – baltas rėmelis, kurio apačioje rudos spalvos antraštė: „463. Kowno - Totalansicht“. Kairysis kraštas buvęs perforuotas, nuplėštas nuo atvirukų rinkinio knygutės.

  Reverso dešinėje pusėje – adreso, kairėje – įrašo vieta. Juos skiria skersai pateikti leidybos duomenys: „Druck v. Knackstedt & Co., Hamburg 22. / Aufgenommen Hofphot. Kühlewindt.“ Adreso vietą žymi 3 punktyrinės ir 1 pastorinta ištisinė išilginės linijos.

 • Eroberte Geschütze in Kowno

  Eroberte Geschütze in Kowno, 1915 m.

  Alfred Kühlewindt

  Averse – šalia Kauno geležinkelio stoties stovintys Vokietijos kariai prie patrankų, atimtų iš besitraukiančių rusų. Priešais juos guli nušautas arklys. Vaizdo pakraščiuose – baltas rėmelis, kurio apačioje rudos spalvos antraštė: „466. Eroberte Geschütze in Kowno.“

  Reverso dešinėje pusėje – adreso, kairėje – įrašo vieta. Jas skiria skersai pateikti leidybos duomenys: „Druck v. Knackstedt & Co., Hamburg 22. / Aufgenommen Hofphot. Kühlewindt.“ Adreso vietą žymi 3 punktyrinės ir 1 pastorinta ištisinė išilginės linijos.

 • Der Wirkung deutscher Artillerie in Kowno

  Der Wirkung deutscher Artillerie in Kowno, 1915 m.

  Alfred Kühlewindt

  Averse – Vokietijos artilerijos sugriautas rusų Kauno tvirtovės fortas. Vaizdo pakraščiuose – baltas rėmelis, kurio apačioje rudos spalvos antraštė: „467. Der Wirkung deutscher Artillerie in Kowno.“ Kairysis kraštas buvęs perforuotas, nuplėštas nuo atvirukų rinkinio knygutės.

  Reverso dešinėje pusėje – adreso, kairėje – įrašo vieta. Tarp jų skersai pateikti leidybos duomenys: „Druck v. Knackstedt & Co., Hamburg 22. / Aufgenommen Hofphot. Kühlewindt.“ Adreso vietą žymi 3 punktyrinės ir 1 pastorinta ištisinė išilginės linijos.

 • Von den Russen zum Abtransport vorbereitete Geschütze auf dem Bahnhof der Festung Kowno, im Hintergrund das eingetroffene deutsche Militär

  Von den Russen zum Abtransport vorbereitete Geschütze auf dem Bahnhof der Festung Kowno, im Hintergrund das eingetroffene deutsche Militär, 1915 m.

  Brolių Hekelių fotografija

  Averso priekyje – besitraukiančios Rusijos kariuomenės dalinių aikštėje priešais Kauno geležinkelio stotį palikti evakavimui parengti artilerijos pabūklai. Už jų prie stoties pastato būriuojasi atvykę Vokietijos kariuomenės kariai su žirgais, gurguolės vežimais. Vaizdo pakraščiuose – baltas rėmelis, kurio apačioje rudos spalvos pavadinimas: „469. Von den Russen zum Abtransport vorbereitete Geschütze auf dem Bahnhof der Festung Kowno, im Hintergrund das eingetroffene deutsche Militär.“ Kairysis kraštas perforuotas, nuplėštas nuo atvirukų rinkinio knygelės.

  Reverso dešinėje pusėje – adreso, kairėje – įrašo vieta. Tarp jų skersai pateikti leidybos duomenys: „Druck v. Knackstedt & Co., Hamburg 22. / Aufgenommen Phot. Gebr. Haeckel.“ Adreso vietą žymi 3 punktyrinės ir 1 pastorinta ištisinė išilginės linijos.

 • Kowno, neuerbaute Pontonbrücke

  Kowno, neuerbaute Pontonbrücke, 1915 m.

  Nežinomas leidėjas

  Averse – pontoniniu tiltu per Nemuną nuo Aleksoto į Kauną persikeliantys Vokietijos kariuomenės pėstininkų daliniai. Vaizdas nuo Kauno senamiesčio pusės. Apačioje, kairėje pusėje – antraštė: „Kowno, neuerbaute Pontonbrücke“. Vaizdą rėmina plona juoda ištisinė linija ir baltas pakraštys.

  Reverso dešinėje – adreso, kairėje – įrašo vieta. Jas skiria skersinė dviguba pastorinta ištisinė linija. Įrašo grafos viršuje – paantraštė: „Deutsche Infanterie passiert die neuerbaute Pontonbrücke über den Njemen in der Festung Kowno.“ Apačioje kairėje: „B. 450“, dešinėje: „S“. Adreso vietą žymi 4 plonos ir 1 pastorinta ištisinės išilginės linijos. 

 • Zusammenfluß der Flüsse Memel und Wilia in Kowno

  Zusammenfluß der Flüsse Memel und Wilia in Kowno, 1916 m.

  A. Ratz

  Averse – užšalusi ir pasidengusi sniegu Nemuno ir Neries upių santaka Kaune. Pakrantėje darbuojasi Vokietijos kariai. Viršutiniame dešiniajame pakraštyje pateikta antraštė: „Zusammenfluß der Flüsse Memel und Wilia in Kowno.“ Vaizdo pakraščiuose – baltas rėmelis. Kairysis kraštas buvęs perforuotas, nuplėštas nuo atvirukų rinkinio knygelės.

  Reverso dešinėje – adreso, kairėje – įrašo vieta. Jas skiria skersinė ištisinė linija. Palei įrašo grafos kairįjį kraštą pateikti leidybos duomenys: „Mit Genehmigung der Kommandantur / Verlag A. Ratz, Kowno, Kochstr 2. – Nachdruck verboten“. Adreso vietą žymi 4 taškinės išilginės linijos. Virš jų, dešinėje taškinė linija rėmina pašto ženklo laukelį. 

 • Holz-Brücke über die Memel in Kowno

  Holz-Brücke über die Memel in Kowno, 1916 m.

  A. Ratz

  Averse – apsnigtas tiltas per Nemuną tarp Aleksoto ir Kauno senamiesčio, pastatytas vokiečių okupacinės valdžios 1915 m. antroje pusėje. Vaizdas nuo Aleksoto pusės. Viršutiniame kairiajame pakraštyje pateikta antraštė: „Holz-Brücke über die Memel in Kowno.“ Vaizdo pakraščiuose – baltas rėmelis. Kairysis kraštas buvęs perforuotas, nuplėštas nuo atvirukų rinkinio knygelės.

  Reverso dešinėje – adreso, kairėje – įrašo vieta. Jas skiria skersinė ištisinė linija. Palei įrašo grafos kairįjį kraštą pateikti leidybos duomenys: „Mit Genehmigung der Kommandantur / Verlag A. Ratz, Kowno, Kochstr. 2. – Nachdruck verboten“. Adreso vietą žymi 4 taškinės išilginės linijos. Virš jų, dešinėje taškinė linija rėmina pašto ženklo laukelį. 

 • Rodomi įrašai nuo 13 iki 24
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 6
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.