• Lietuva Pirmojo pasaulinio karo metais Aleksandro Tiškevičiaus ikonografijos rinkinyje

     Lietuva Pirmojo pasaulinio karo metais Aleksandro Tiškevičiaus ikonografijos rinkinyje

   Pirmojo pasaulinio karo pradžioje Rusijos imperijos kariuomenei patyrus pralaimėjimą, 1915 m. pavasarį kaizerinės Vokietijos kariniai daliniai įžengė į dabartinės Lietuvos teritoriją ir iki rudens ją užėmė. Karo korespondentai ir žvalgai-fotografai fiksavo to meto įvykius: vokiečių kariuomenės įžengimą, karių šiokiadienius, Lietuvos miestų ir miestelių gyvenimą.
   Daugelis 1915–1916 m. sukurtų nuotraukų Vokietijoje buvo naudojami masiškai leidžiant ir tiražuojant atvirukus, tarp jų ir fotografinius. Nemažą tokių atvirukų ir nuotraukų rinkinį sukaupė Kretingos dvaro rūmuose 1915–1918 m. gyvenę vokiečių karinės įgulos karininkai, čia veikusio karinio štabo ir apskrities būstinės tarnautojai. Vokiečiams 1918 m. lapkritį paliekant Kretingą, šį rinkinį perėmė iš Petrogrado sugrįžęs rūmų savininkas grafas Aleksandras Tiškevičius. Vėliau rinkinys buvo saugomas jo šeimos archyve, o 1940 m. perduotas Kretingos muziejui, 2014 m. suskaitmenintas, duomenys apie jį pateikti į Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (LIMIS) ir paviešinti portale www.limis.lt.
   Virtualioje parodoje „Lietuva Pirmojo pasaulinio karo metais Aleksandro Tiškevičiaus ikonografijos rinkinyje“ eksponuojami atvirukai ir nuotraukos, kuriose Pirmojo pasaulinio karo metais yra įamžintos Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Švenčionių, Joniškio, Kalvarijų, Marijampolės ir kai kurios kitos Lietuvos vietovės. Šiuos atvirukus išleido vokiečių Kahano & Ko, Pudelio, H. Volfo (Berlyne), G. Štilkės (Berlyne, Hamburge), Knakštedto & Ko (Hamburge), brolių Hochlandų, F. Krauskopfo (Karaliaučiuje), E. Pavlovskio (Tilžėje), A. Raco (Kaune) leidyklos ir spaustuvės. Jiems buvo panaudotos karo fotografų A. Kiulevindto, A. Groso, brolių Hekelių, A. Hiršo fotografijos. Eksponuojamų nuotraukų autorius – vokiečių karo lakūnas, žvalgas-fotografas Otas Lysmanas.

Parodos objektai

   
 • Prinz Sigismund von Preussen. Wilna 1915

  Prinz Sigismund von Preussen. Wilna 1915, 1915 m.

  Oto Lysmanas

   

  Nespalvota, grupinė, horizontalaus formato, lygiais kraštais. Nufotografuotas Vilniuje 1915 m. viešintis Prūsijos karalystės princas Zigmantas (vok. Prinz Sigismund von Preussen; 1896–1978), sėdintis antras iš dešinės (pažymėtas kryžiuku) karininkų namuose su kaizerinės Vokietijos I armijos korpuso 14-ojo aviacijos skyriaus karininkais prie staliuko su šampanu.

  Nuotrauka įklijuota Vokietijos imperijos I armijos korpuso 14-ojo aviacijos skyriaus lakūno, fotografo Oto Lysmano fotografijų albumo XXXIII lapo averse. Po ja ranka juodu tušu vokiečių kalba įrašyta antraštė: „Prinz Sigismund von Preussen.x Wilna 1915“.

 • Kowno 1915

  Kowno 1915, 1915 m.

  Oto Lysmanas

   

  Nespalvota, horizontalaus formato, lygiais kraštais. Nufotografuota carinės Rusijos kariuomenės Kauno tvirtovės įgulos stačiatikių Šv. Petro ir Povilo katedra.

  Nuotrauka įklijuota Vokietijos imperijos I armijos korpuso 14-ojo aviacijos skyriaus lakūno, fotografo Oto Lysmano XXXIII lapo reverse. Po ja ranka juodu tušu įrašyta antraštė: „Kowno 1915“.

  Bažnyčia tinkuoto mūro, bazilikinė, bizantiško stiliaus, su 5 bokštais, pastatyta 1891–1895 m., konsekruota Šv. Petro ir Povilo titulu. 1915–1918 m. joje vyko okupacinės Vokietijos imperijos kariuomenės pamaldos. 1919 m. paskelbta valstybės nuosavybe, perduota Lietuvos kariuomenės Kauno įgulai, konsekruota Šv. arkangelo Mykolo titulu. 

 • Kowno 1915

  Kowno 1915, 1915 m.

  Oto Lysmanas

   

  Nespalvota, peizažinė, horizontalaus formato, lygiais kraštais nuotrauka. Nufotografuota Kauno karmelitų vienuolyno Šv. Kryžiaus bažnyčia.

  Nuotrauka įklijuota Vokietijos imperijos I armijos korpuso 14-ojo aviacijos skyriaus lakūno, fotografo Oto Lysmano XXXIII lapo reverse. Po ja ranka juodu tušu įrašyta antraštė: „Kowno 1915.“

  Bažnyčia tinkuoto mūro, dvibokštė, kryžminio plano, vienanavė, pastatyta 1685 m., vėlyvojo baroko stiliaus, turinti renesanso bruožų, stovi Nemuno dešiniajame krante. Į kairę nuo bažnyčios XVIII a. pab. pastatytas tinkuoto mūro karmelitų vienuolynas.

 • Kowno 1915

  Kowno 1915, 1915 m.

  Oto Lysmanas

   

  Nespalvota, panoraminė, horizontalaus formato, lygiais kraštais nuotrauka. Kauno senamiesčio panoraminis vaizdas nuo Linksmadvario 1915 m. Kairėje pusėje – sudeginto medinio Aleksoto tilto per Nemuną liekanos.

  Nuotrauka įklijuota Vokietijos imperijos I armijos korpuso 14-ojo aviacijos skyriaus lakūno, fotografo Oto Lysmano XXXIII lapo reverse. Virš jos ranka juodu tušu įrašyta antraštė: „Kowno 1915.“

 • Gefangene Russen bei Kowno

  Gefangene Russen bei Kowno, 1915 m.

  Oto Lysmanas

   

  Nespalvota, siužetinė, horizontalaus formato, lygiais kraštais nuotrauka. Kaune, akmenimis grįstoje gatvėje stoviniuojantys ir sėdintys į vokiečių nelaisvę patekę carinės Rusijos kareiviai, saugomi ginkluotų sargybinių.

  Nuotrauka įklijuota Vokietijos imperijos I armijos korpuso 14-ojo aviacijos skyriaus lakūno, fotografo Oto Lysmano XXXIV lapo averse. Po ja ranka juodu tušu vokiečių kalba įrašyta antraštė: „Gefangene Russen bei Kowno“.

 • Rodomi įrašai nuo 61 iki 65
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 6
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.