• Lietuva Pirmojo pasaulinio karo metais Aleksandro Tiškevičiaus ikonografijos rinkinyje

     Lietuva Pirmojo pasaulinio karo metais Aleksandro Tiškevičiaus ikonografijos rinkinyje

   Pirmojo pasaulinio karo pradžioje Rusijos imperijos kariuomenei patyrus pralaimėjimą, 1915 m. pavasarį kaizerinės Vokietijos kariniai daliniai įžengė į dabartinės Lietuvos teritoriją ir iki rudens ją užėmė. Karo korespondentai ir žvalgai-fotografai fiksavo to meto įvykius: vokiečių kariuomenės įžengimą, karių šiokiadienius, Lietuvos miestų ir miestelių gyvenimą.
   Daugelis 1915–1916 m. sukurtų nuotraukų Vokietijoje buvo naudojami masiškai leidžiant ir tiražuojant atvirukus, tarp jų ir fotografinius. Nemažą tokių atvirukų ir nuotraukų rinkinį sukaupė Kretingos dvaro rūmuose 1915–1918 m. gyvenę vokiečių karinės įgulos karininkai, čia veikusio karinio štabo ir apskrities būstinės tarnautojai. Vokiečiams 1918 m. lapkritį paliekant Kretingą, šį rinkinį perėmė iš Petrogrado sugrįžęs rūmų savininkas grafas Aleksandras Tiškevičius. Vėliau rinkinys buvo saugomas jo šeimos archyve, o 1940 m. perduotas Kretingos muziejui, 2014 m. suskaitmenintas, duomenys apie jį pateikti į Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (LIMIS) ir paviešinti portale www.limis.lt.
   Virtualioje parodoje „Lietuva Pirmojo pasaulinio karo metais Aleksandro Tiškevičiaus ikonografijos rinkinyje“ eksponuojami atvirukai ir nuotraukos, kuriose Pirmojo pasaulinio karo metais yra įamžintos Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Švenčionių, Joniškio, Kalvarijų, Marijampolės ir kai kurios kitos Lietuvos vietovės. Šiuos atvirukus išleido vokiečių Kahano & Ko, Pudelio, H. Volfo (Berlyne), G. Štilkės (Berlyne, Hamburge), Knakštedto & Ko (Hamburge), brolių Hochlandų, F. Krauskopfo (Karaliaučiuje), E. Pavlovskio (Tilžėje), A. Raco (Kaune) leidyklos ir spaustuvės. Jiems buvo panaudotos karo fotografų A. Kiulevindto, A. Groso, brolių Hekelių, A. Hiršo fotografijos. Eksponuojamų nuotraukų autorius – vokiečių karo lakūnas, žvalgas-fotografas Otas Lysmanas.

Parodos objektai

   
 • Schaulen (Szawle). Kurszanystrasse

  Schaulen (Szawle). Kurszanystrasse, 1915 m.

  Alfredas Hiršas

  Nespalvotas, siužetinis, horizontalaus formato, spausdintas iš fotografijos.

  Averse – besitraukiančios carinės Rusijos kariuomenės 1915 m. sudeginto Šiaulių miesto Kuršėnų gatvė, kurioje stovi keli kaizerinės Vokietijos kariuomenės kariai. Viršuje išspausdinta: kairėje pusėje – „Schaulen (Szawle)“, dešinėje – „Kurszanystrasse“.

  Reversas tipinis: dešinėje – adreso, kairėje – įrašo (siauresnis) laukas, kuriuos skiria skersinė ištisinė linija. Įrašo lauko apatiniame kairiajame kampe išspausdintas numeris: „1048“, o palei kairįjį kraštą skersai reverso pateikti leidybos duomenys: „Orig.-Aufn. Alfred Hirsch, Charlotenburg, Fredericiastr. / Feldphotograph. Nachdruck verboten“. Adreso vietą žymi 4 punktyrinės išilginės linijos. Viršutiniame dešiniajame kampe pašto ženklo laukelį rėmina punktyinė (viršuje) ir ištisinė (šonuose ir apačioje) linijos.

 • Straße des von den Russen ausgebrannten Schaulen

  Straße des von den Russen ausgebrannten Schaulen, 1915 m.

  Alfred Kühlewindt

  Rudai baltas, horizontalaus formato, spausdintas iš fotografijos. Kairysis kraštas perforuotas, atplėštas nuo atvirukų knygutės.

  Averse – kaizerinės Vokietijos kariškiai, važiuojantys vežimu apgriauto Šiaulių miesto buv. Šeduvos (dab. Vilniaus) gatve pro buv. Policijos (dab. Vasario16-os) gatvių sankirtą. Gatvių kampe stūkso apgriuvęs namas, prie kurio pritvirtinta nuoroda: „Zum Armee-Oberkommando“ (Link Vyriausiosios armijos vadovybės). Tolumoje – Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia (dab. katedra). Vaizdą pakraščiuose rėmina baltas laukelis, kurio apačioje išspausdinta antraštė: „456. Straße des von den Russen ausgebrannten Schaulen.“ Kairiajame pakraštyje pateikti fotografo duomenys: „Hofphot. Kühlewindt.“

  Reversas tipinis: dešinėje – vieta gavėjo adresui, kairėje – laiško grafa, kurias skiria skersinė pastorinta ištisinė linija. Įrašo grafos kairiajame pakraštyje skersai reverso pateikti spaustuvės duomenys: „Druck v. Knackstedt & Co., Hamburg 22.“ Adreso vietą žymi 3 punktyrinės ir 1 pastorinta ištisinė išilginės linijos.

 • Vom östlichen Kriegsschauplatz. Deutsches Militär rückt in Wilna ein. Im Hintergrund russisches Theater

  Vom östlichen Kriegsschauplatz. Deutsches Militär rückt in Wilna ein. Im Hintergrund russisches Theater, 1915 m.

  Alfred Kühlewindt, Brolių Hochlandų leidykla

  Averse – Didžiąja gatve nuo Rotušės aikštės link Aušros vartų per Vilnių žygiuojanti kaizerinės Vokietijos kariuomenės gurguolė. Už jos pirmame plane matosi N. Martyncevo ikonų ir bažnytinių reikmėnų parduotuvės iškaba (rusų k.). Antrame plane stūkso Vilniaus teatro (buv. rotušės) pastatas. Apatiniame dešiniajame kampe – serijos numeris: 227. Vaizdo pakraščiuose – baltas rėmelis, kurio apačioje juodos spalvos pavadinimas: „Vom östlichen Kriegsschauplatz. Deutsches Militär rückt in Wilna ein. Im Hintergrund russisches Theater“.

  Reverso dešinėje pusėje – adreso, kairėje – įrašo vieta. Jas skiria skersinė ištisinė linija. Įrašo grafos kairiajame pakraštyje skersai išspausdinti leidimo duomenys: „Verlag Gebrüder Hochland, Königsberg i. Pr. Originalaufnahme von / Hofphotograph A. Külewindt, offizieller Kriegsphotograph, Königsberg i. Pr.“ Adreso vietą žymi 4 punktyrinės ir 1 pastorinta ištisinė išilginės linijos. Viršutiniame dešiniajame kampe punktyrinė linija rėmina pašto ženklo laukelį.

 • Vom östlichen Kriegsschauplatz. Deutsche Infanterie rückt in Wilna ein

  Vom östlichen Kriegsschauplatz. Deutsche Infanterie rückt in Wilna ein, 1915 m.

  Alfred Kühlewindt, Brolių Hochlandų leidykla

  Averse – Pilies gatve link Katedros aikštės per Vilnių žygiuojanti kaizerinės Vokietijos kariuomenės pėstininkų kolona. Abipus gatvės ant šaligatvių stoviniuoja ir žygiuojančius kareivius stebi civiliai ir kariškiai. Ant namų kabo notaro ir kitų įstaigų iškabos (rusų k.). Apatiniame dešiniajame kampe – serijos numeris: 224. Vaizdo pakraščiuose – baltas rėmelis, kurio apačioje juodos spalvos pavadinimas: „Vom östlichen Kriegsschauplatz. Deutsche Infanterie rückt in Wilna ein“.

  Reverso dešinėje pusėje – adreso, kairėje – įrašo (siauresnė) vieta. Jas skiria skersinė ištisinė linija. Įrašo grafos kairiajame pakraštyje skersai išspausdinti leidybos duomenys: „Verlag Gebrüder Hochland, Königsberg i. Pr. Originalaufnahme von / Hofphotograph A. Külewindt, offizieller Kriegsphotograph, Königsberg i. Pr.“ Adreso vietą žymi 4 punktyrinės ir 1 pastorinta ištisinė išilginės linijos. Viršutiniame dešiniajame kampe punktyrinė linija rėmina pašto ženklo laukelį.

 • Vom östlichen Kriegsschauplatz – Wilna. Dominikaner-Straße, Ecke Wilnaer Strasse

  Vom östlichen Kriegsschauplatz – Wilna. Dominikaner-Straße, Ecke Wilnaer Strasse, 1915 m.

  Fritz Krauskopf, Georgo Štilkės leidykla

  Averse – Domininkonų gatvės vaizdas žiemą nuo Trakų gatvės pusės. Gatve eina civiliai ir vokiečių kariai, stoviniuoja žandarai. Fone matosi Šv. Dvasios bažnyčia ir domininkonų vienuolynas. Dešinėje – Vokiečių gatvės kampas. Atviruko pakraščiuose – baltas rėmelis, kurio apačioje juodos spalvos pavadinimas: „Vom östlichen Kriegsschauplatz – Wilna. Dominikaner-Straße, Ecke Wilnaer Strasse“.

  Reverso dešinėje pusėje – adreso, kairėje – įrašo vieta. Jas skiria skersinė ištisinė linija. Įrašo grafos kairiajame pakraštyje skersai išspausdinti leidybos duomenys: „Orig.-Aufn. Fritz Krauskopf. Verlag Georg Stilke, Berlin NW. 7 / Zensiert vom Stellv. Gen.-Kommando“ Adreso vietą žymi 4 punktyrinės išilginės linijos.

 • Vom östlichen Kriegsschauplatz – Wilna. Der Fleischmarkt mit Blick auf das Stadttheater und die Kasimirkirche

  Vom östlichen Kriegsschauplatz – Wilna. Der Fleischmarkt mit Blick auf das Stadttheater und die Kasimirkirche, 1915 m.

  Frico Krauskopfo fotografija ir leidykla

  Averse – Vilniaus miesto mėsos turgavietės vaizdas iš šiaurės vakarų pusės. Už jos fone matosi miesto teatro (buv. rotušės) ir Šv. Kazimiero bažnyčios pastatai. Vaizdo pakraščiuose – baltas rėmelis. Jo apačioje – atviruko pavadinimas: „Vom östlichen Kriegsschauplatz – Wilna. Der Fleischmarkt mit Blick auf das Stadttheater und die Kasimirkirche“. Reverso dešinėje – adreso, kairėje – įrašo (siauresnis) laukeliai. Juos dalina skersinė ištisinė linija. Palei įrašo laukelio kairįjį pakraštį skersai reverso pateikti leidybos duomenys: „1447 Verlag Fritz Krauskopf, Königsberg i. Pr. u. Ostseebad Cranz“. Adreso vietą žymi 4 punktyrinės išilginės linijos. 

 • Einrücken unserer Infanterie in Wilna

  Einrücken unserer Infanterie in Wilna, 1915 m.

  Alfred Kühlewindt, Kahan & Co.

  Averse – dabartine J. Basanavičiaus gatve pro stačiatikių Šv. Konstantino ir Michailo cerkvę link Trakų gatvės per Vilnių žygiuojantys Vokietijos pėstininkų kariuomenės daliniai. Viršuje, kairėje pusėje – pavadinimas: „Einrücken unserer / Infanterie in Wilna“.

  Reversas atvirkščias, padalintas į adreso (dešinėje) ir įrašo (kairėje) laukus. Tarp jų skersai – leidybos duomenys: „Kahan & Co. G. m. b. H. Berlin SW. 68, Lindenstr. 101. / Aufnahme von Hofphot. Kühlewindt, offiz. Kriegsphotogr.“ Adreso vietą žymi 4 punktyrinės išilginės linijos.

 • Infanterie passiert die Kathedrale i. Wilna

  Infanterie passiert die Kathedrale i. Wilna, 1915 m.

  Alfred Kühlewindt, Kahan & Co.

  Averse – Katedros aikšte palei Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedros bazilikos pietinį fasadą žygiuojantys Vokietijos pėstininkai.  Apačioje, dešinėje – pavadinimas: „Infanterie passiert die Kathedrale i. Wilna“.

  Reversas atvirkščias, padalintas į adreso (dešinėje) ir įrašo (kairėje) laukus. Tarp jų skersai – leidybos duomenys: „Kahan & Co. G. m. b. H. Berlin SW. 68, Lindenstr. 101. / Aufnahme von Hofphot. Kühlewindt, offiz. Kriegsphotogr.“ Adreso vietą žymi 4 punktyrinės išilginės linijos.

 • Deutsche Offiʒiere auf einer Besichtigungsfahrt durch Wilna

  Deutsche Offiʒiere auf einer Besichtigungsfahrt durch Wilna, 1915 m.

  Alfred Kühlewindt, Kahan & Co.

  Averse – Rotušės (?) aikštėje Vilniuje stovi du arklių fajetonai, iš kurių pirmame sėdi trys Vokietijos karininkai, išvykstantys į apžvalginę ekskursiją po miestą. Apačioje – pavadinimas: „Deutsche Offiʒiere auf einer Besichtigungsfahrt durch Wilna“.

  Reversas atvirkščias, padalintas į adreso (dešinėje) ir įrašo (kairėje) laukus. Tarp jų skersai – leidybos duomenys: „Kahan & Co. G. m. b. H. Berlin SW. 68, Lindenstr. 101. / Aufnahme von Hofphot. Kühlewindt, offiz. Kriegsphotogr.“ Adreso vietą žymi 4 punktyrinės išilginės linijos.

 • Wilna - Gesamtansicht vom Schloßberg aus gesehen

  Wilna - Gesamtansicht vom Schloßberg aus gesehen, 1915 m.

  A. Grosas, Illustr. Verlag

  Averse – trys Vokietijos karininkai nuo Gedimino pilies bokšto apžvelgintys Vilniaus miesto panorama. Fone matosi Neries upė, kairėje – kitapus jos stūksanti Šv. arkangelo Rapolo bažnyčia. Vaizdo pakraščiuose – baltas rėmelis. Jo apačioje – pavadinimas: „478. Wilna - Gesamtansicht vom Schloßberg aus gesehen,“.

  Reverso dešinėje – adreso, kairėje – įrašo laukas. Tarp jų skersai – leidybos duomenys: „Druck v. Knackstedt & Co., Hamburg 22. / Phot. A. Groß, Illustr. Verlag, Berlin W.“. Abipus įrašo pakraščiuose yra po skersinę ištisinę liniją. Adreso vietą žymi 3 punktyrinės ir 1 pastorinta ištisinė išilginės linijos.

 • Die Brücke in Wilna

  Die Brücke in Wilna, 1915 m.

  Alfred Kühlewindt

  Averse – atsitraukiančios Rusijos imperijos kariuomenės 1915 m. susprogdintas tiltas Vilniuje virš geležinkelio linijos. Vaizdo pakraščiuose – baltas rėmelis, kurio apačioje rudos spalvos pavadinimas: „479. Die Brücke in Wilna“. Reverso dešinėje pusėje – adreso, kairėje – įrašo vieta. Juos skiria skersai išspausdinti leidimo duomenys: „Druck v. Knackstedt & Co., Hamburg 22. / Aufgenommen Hofphot. Kühlewindt.“ Abipus užrašo – po skersinę ištisinę liniją. Adreso vietą žymi 3 punktyrinės ir 1 pastorinta ištisinė išilginės linijos.

 • Wilna - Deutsche Kolonne passiert eine Pontonbrücke über den Wilijafluß

  Wilna - Deutsche Kolonne passiert eine Pontonbrücke über den Wilijafluß, 1915 m.

  Brolių Hekelių fotografija

  Averse – Vilniuje per Nerį į kairįjį upės krantą priešais Šv. arkangelo Rapolo bažnyčią pontoniniu tiltu persikelianti Vokietijos kariuomenės karių kolona. Vaizdo pakraščiuose – baltas rėmelis, kurio apačioje rudos spalvos pavadinimas: „480. Wilna - Deutsche Kolonne passiert eine Pontonbrücke über den Wilijafluß.“ Kairysis kraštas perforuotas, nuplėštas nuo atvirukų rinkinio knygelės.

  Reverso dešinėje pusėje – adreso, kairėje – įrašo vieta. Juos skiria skersai pateikti leidybos duomenys: „Druck v. Knackstedt & Co., Hamburg 22. / Phot. Gebr. Haeckel.“ Abipus užrašo – po skersinę ištisinę liniją. Adreso vietą žymi 3 punktyrinės ir 1 pastorinta ištisinė išilginės linijos.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 6
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.