• Lietuva Pirmojo pasaulinio karo metais Aleksandro Tiškevičiaus ikonografijos rinkinyje

   Lietuva Pirmojo pasaulinio karo metais Aleksandro Tiškevičiaus ikonografijos rinkinyje

   Pirmojo pasaulinio karo pradžioje Rusijos imperijos kariuomenei patyrus pralaimėjimą, 1915 m. pavasarį kaizerinės Vokietijos kariniai daliniai įžengė į dabartinės Lietuvos teritoriją ir iki rudens ją užėmė. Karo korespondentai ir žvalgai-fotografai fiksavo to meto įvykius: vokiečių kariuomenės įžengimą, karių šiokiadienius, Lietuvos miestų ir miestelių gyvenimą.
   Daugelis 1915–1916 m. sukurtų nuotraukų Vokietijoje buvo naudojami masiškai leidžiant ir tiražuojant atvirukus, tarp jų ir fotografinius. Nemažą tokių atvirukų ir nuotraukų rinkinį sukaupė Kretingos dvaro rūmuose 1915–1918 m. gyvenę vokiečių karinės įgulos karininkai, čia veikusio karinio štabo ir apskrities būstinės tarnautojai. Vokiečiams 1918 m. lapkritį paliekant Kretingą, šį rinkinį perėmė iš Petrogrado sugrįžęs rūmų savininkas grafas Aleksandras Tiškevičius. Vėliau rinkinys buvo saugomas jo šeimos archyve, o 1940 m. perduotas Kretingos muziejui, 2014 m. suskaitmenintas, duomenys apie jį pateikti į Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (LIMIS) ir paviešinti portale www.limis.lt.
   Virtualioje parodoje „Lietuva Pirmojo pasaulinio karo metais Aleksandro Tiškevičiaus ikonografijos rinkinyje“ eksponuojami atvirukai ir nuotraukos, kuriose Pirmojo pasaulinio karo metais yra įamžintos Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Švenčionių, Joniškio, Kalvarijų, Marijampolės ir kai kurios kitos Lietuvos vietovės. Šiuos atvirukus išleido vokiečių Kahano & Ko, Pudelio, H. Volfo (Berlyne), G. Štilkės (Berlyne, Hamburge), Knakštedto & Ko (Hamburge), brolių Hochlandų, F. Krauskopfo (Karaliaučiuje), E. Pavlovskio (Tilžėje), A. Raco (Kaune) leidyklos ir spaustuvės. Jiems buvo panaudotos karo fotografų A. Kiulevindto, A. Groso, brolių Hekelių, A. Hiršo fotografijos. Eksponuojamų nuotraukų autorius – vokiečių karo lakūnas, žvalgas-fotografas Otas Lysmanas.

Parodos objektai

   
 • Gefecht bei Kowno

  Gefecht bei Kowno, 1915 m.

  Oto Lysmanas

   

  Nespalvota, panoraminė, horizontalaus formato, lygiais kraštais aeronuotrauka. Nufotografuoti per kaizerinės Vokietijos ir carinės Rusijos kariuomenių susirėmimą Kauno apylinkėse 1915 m. liepsnojantys kaimai.

  Nuotrauka įklijuota Vokietijos imperijos I armijos korpuso 14-ojo aviacijos skyriaus lakūno-fotografo Oto Lysmano fotografijų albumo XXVII lapo reverse. Po ja juodu tušu ranka įrašytas numeris ir antraštė vokiečių kalba: „456. Gefecht bei Kowno“.

 • Stellungen bei Kikirischki

  Stellungen bei Kikirischki, 1915 m.

  Oto Lysmanas

   

  Nespalvota, panoraminė, horizontalaus formato, lygiais kraštais aeronuotrauka. Nufotografuoti carinės Rusijos kariuomenės kariniai įtvirtinimai prie Kikiriškių kaimo šalia Išlaužo. 1915 m.

  Nuotrauka įklijuota Vokietijos imperijos I armijos korpuso 14-ojo aviacijos skyriaus lakūno-fotografo Oto Lysmano fotografijų albumo XXVII lapo reverse. Po ja juodu tušu ranka įrašytas numeris ir antraštė vokiečių kalba: „935. Stellungen bei Kikirischki“.

 • Flugplatz Wilna

  Flugplatz Wilna, 1915 m.

  Oto Lysmanas

   

  Nespalvota, panoraminė, horizontalaus formato, lygiais kraštais aeronuotrauka. Vilniaus karinis aerodromas. Vaizdas skrydyje nuo Žirmūnų–Antakalnio pusės.

  Nufotografuotas Vilniaus miesto pakraštyje šalia karinio Šiaurės miestelio įrengtas karinis oro uostas. Jo pakraštyje pirmajame plane matosi pakilimo aikštė, kurios kampe pastatytas palapinių miestelis. Nuotraukos viršutiniame apatiniame kampe fotografiniu būdu atspaustas apverstas negatyvo numeris: „1.

  Nuotrauka įklijuota Vokietijos imperijos I armijos korpuso 14-ojo aviacijos skyriaus lakūno, fotografo Oto Lysmano fotografijų albumo XXVIII lapo averse. Po ja juodu tušu ranka įrašytas numeris ir antraštė vokiečių kalba: „498. Flugʒeug Wilna“.

 • Wilna

  Wilna, 1915 m.

  Oto Lysmanas

   

  Nespalvota, panoraminė, horizontalaus formato, lygiais kraštais aeronuotrauka. Vilniaus miesto panorama skrydyje iš šiaurės rytų, nuo Žirmūnų pusės.

  Nufotografuotas Vilniaus miesto ir Šnipiškių priemiesčio su Žaliuoju tiltu per Nerį fragmentas. Pirmame plane nuotraukos apačioje matosi Rusijos kariuomenės Vilniaus įgulos sandėlių bazė.

  Nuotrauka įklijuota Vokietijos imperijos I armijos korpuso 14-ojo aviacijos skyriaus lakūno, fotografo Oto Lysmano fotografijų albumo XXVIII lapo averse. Po ja juodu tušu ranka įrašytas numeris ir antraštė: „499. Wilna“.

 • Wilna

  Wilna, 1915 m.

  Oto Lysmanas

   

  Nespalvota, panoraminė, horizontalaus formato, lygiais kraštais aeronuotrauka. Vilniaus senamiesčio su Žaliuoju tiltu per Nerį vaizdas skrydyje iš šiaurės vakarų, nuo Žvėryno pusės.

  Nuotrauka įklijuota Vokietijos imperijos I armijos korpuso 14-ojo aviacijos skyriaus lakūno, fotografo Oto Lysmano fotografijų albumo XXVIII lapo averse. Po ja juodu tušu ranka vokiečių kalba įrašyta antraštė: „Wilna“.

 • Schützengräben bei Wilna

  Schützengräben bei Wilna, 1915 m.

  Oto Lysmanas

   

  Nespalvota, panoraminė, horizontalaus formato, lygiais kraštais aeronuotrauka, kurioje užfiksuoti carinės Rusijos kariuomenės apleisti pėstininkių apkasai netoli Vilniaus.

  Kairėje pusėje, apačioje – aukštumos šlaite įrengtų apkasų tranšėjos, į dešinę nuo kurių auga miškas. Už miško tyvuliuoja nedidelio upelio slėnyje įrengtas tvenkinys, prie kurio dešinėje pusėje stūkso nenusta-tyto dvaro sodyba. Aplinkui plyti dirbami laukai, kuriais priešais dvarą praeina kelias. Upelio pakrantėse vietomis auga nedideli miškų masyvai. 
  Nuotrauka įklijuota Vokietijos imperijos I armijos korpuso 14-ojo aviacijos skyriaus lakūno, fotografo Oto Lysmano fotografijų albumo XXVIII lapo averse. Po ja juodu tušu ranka vokiečių kalba įrašyta antraštė: „Schütʒengräben bei Wilna“.

 • Bahnhof Wilna

  Bahnhof Wilna, 1915 m.

  Oto Lysmanas

   

  Nespalvota, panoraminė, horizontalaus formato, lygiais kraštais aeronuotrauka. Nufotografuotas Naujosios Vilnios geležinkelio stoties rajonas. Bendras vaizdas iš šiaurės pusės.

  Matosi geležinkelio linija bei prie jos įsikūrusi gyvenvieyė bei geležinkelio stotis. Gyvenvietės pakraščiu, lygiagrečiai geležinkelio linijai, vingiuoja patvinusi Vilnios upė. Apatiniame kairiajame kampe fotografiniu būdu atspaustas negatyvo numeris: „4.
  Nuotrauka įklijuota Vokietijos imperijos I armijos korpuso 14-ojo aviacijos skyriaus lakūno, fotografo Oto Lysmano fotografijų albumo XXVIII lapo averse. Po ja juodu tušu vokiečių kalba įrašyta antraštė: „Bahnhof Wilna“.
  1860 m. nutiesus Sankt Peterburgo–Varšuvos geležinkelį, Naujojoje Vilnioje buvo įsteigta geležinkelio stotis. Jos dėka Naujoji Vilnia tapo miesteliu, kuriame prie geležinkelio apsigyveno geležinkelininkai, kūrėsi medžio apdirbimo, odų, mielių, dalgių, peilių ir pasagvinių fabrikai. XX a pradžioje Naujoji Vilnia tapo trečiu miestu Lietuvoje pagal pramonės koncentraciją.

 • Bahnhof Abeli

  Bahnhof Abeli, 1915 m.

  Oto Lysmanas

  Nespalvota, panoraminė, horizontalaus formato, lygiais kraštais aeronuotrauka, daryta 1915 m. per Vokietijos imperijos I armijos korpuso 14-ojo aviacijos skyriaus karo lakūnų žvalgybinį antskrydį virš Obelių geležinkelio stoties, Lietuva. Vaizdas skrydyje iš pietų pusės.
  Nufotografuotas Obelių geležinkelio stoties rajonas, kuriame abipus geležinkelio vėžės stovi ūkiniai ir gyvenamieji pastatai. Abipus plyti išvažinėtas laukas, kuriuo dešinės pusės apačioje juda karinė gurguolė. Kairėje pusėje matosi melioracijos kanalas.
  Nuotrauka įklijuota Vokietijos imperijos I armijos korpuso 14-ojo aviacijos skyriaus lakūno, fotografo Oto Lysmano fotografijų albumo XXVIII lapo reverse. Po ja juodu tušu vokiečių kalba įrašyta antraštė: „Bahnhof Abeli.“
  Obelių geležinkelio stotis įrengta 1873 m., nutiesus geležinkelio liniją Daugpilis–Panevėžys.

 • Auf dem Wege Abeli–Subat

  Auf dem Wege Abeli–Subat, 1915 m.

  Oto Lysmanas

   

  Nespalvota, siužetinė, horizontalaus formato, lygiais kraštais nuotrauka.

  Prie kelyje Obeliai–Subatė užklimpusio kaizerinės Vokietijos kariuomenės sunkvežimio renkasi kareiviai ir karininkai, besiruošiantys jį ištraukti. Kelio sankasą iš abiejų pusių supa dirvonuojantys laukai, kairėje pusėje prie kelio auga pora nedidelių lapuočių medžių. Dešinėje pusėje, II plane matosi ant kelio sustojusi arklių vežimų gurguolė, lydima raitelio. Už jų stūkso kalva, kurios viršūnėje auga keletas lapuočių medžių. Fotografuota vėlų 1915 m. rudenį. Dešiniajame apatiniame nuotraukos kampe įrašytas numeris: „328“.

  Nuotrauka įklijuota Vokietijos imperijos I armijos korpuso 14-ojo aviacijos skyriaus lakūno, fotografo Oto Lysmano fotografijų albumo XXXI lapo reverse. Po ja juodu tušu vokiečių kalba įrašyta antraštė: „Auf dem Wege Abeli – Subat“.

 • Essenempfang. Gefangenlager Abeli

  Essenempfang. Gefangenlager Abeli, 1915 m.

  Oto Lysmanas

   

  Nespalvota, grupinė, horizontalaus formato, lygiais kraštais nuotrauka. Ginkluoto vokiečių sargybinio saugomi Obelių karo belaisvių stovyklos kieme, Rokiškio aps., maitinimui išrikiuoti į vokiečių karo nelaisvę patekę rusai kareiviai.

  Nuotrauka įklijuota Vokietijos imperijos I armijos korpuso 14-ojo aviacijos skyriaus lakūno, fotografo Oto Lysmano fotografijų albumo XXXI lapo reverse. Po ja juodu tušu vokiečių kalba įrašyta antraštė: „Essenempfang. Gefangenlager Abeli“.

 • Excellenz von Eben, Führer des I A. K. bei Fliegerabt. 14 in Wilna

  Excellenz von Eben, Führer des I A. K. bei Fliegerabt. 14 in Wilna, 1915 m.

  Oto Lysmanas

   

  Nespalvota, siužetinė, horizontalaus formato, lygiais kraštais. Vilniuje prie vaišių stalo drauge su vokiečių karo aviacijos 14-ojo skyriaus karininkais antras iš dešinės pusės sėdi Vokietijos imperijos I armijos korpuso vadas, pėstininkų generolas Johanas fon Ebenas (vok. Johanes von Eben; 1855–1924).

  Nuotrauka įklijuota Vokietijos imperijos I armijos korpuso 14-ojo aviacijos skyriaus lakūno, fotografo Oto Lysmano fotografijų albumo XXXIII lapo averse. Po ja ranka juodu tušu vokiečių kalba įrašyta antraštė: „Excellenz von Eahen, Führer des I A. K. bei Fliegerabt. 14 in Wilna“.

 • Wilno 1915

  Wilno 1915, 1915 m.

  Oto Lysmanas

   

  Nespalvota, horizontalaus formato, lygiais kraštais nuotrauka. Nufotografuota šv. Kazimiero bažnyčia Vilniuje. Vaizdas iš šiaurės vakarų pusės, nuo Rotušės aikštės ties sankryža su Rūdninkų gatve.

  Nuotrauka įklijuota Vokietijos imperijos I armijos korpuso 14-ojo aviacijos skyriaus lakūno, fotografo Oto Lysmano fotografijų albumo XXXIII lapo averse. Po ja ranka juodu tušu įrašyta antraštė: „Wilno 1915.“

  Bažnyčia yra Vilniaus senamiestyje, Didžioji g. 32. Tinkuoto mūro, pastatyta 1618 m. pagal architekto Jono Frankevičiaus projektą. Tai pirmoji ir seniausia barokinė bažnyčia Vilniuje. 1836–1840 m. vadovaujant architektui Tomui Tišeckiui pertvarkyta į cerkvę. 1864–1868 m. pagal architekto Nikolajaus Čiagino projektą rekonstruota į Šv. Mikalojaus soborą: pažeminti bokštai, vietoj frontono pastatytas vidurinis bokštas, jie ir kupolas uždengti šalmo pavidalo bokštų viršūnėmis. 1915 m. cerkvė paversta Vokietijos kariuomenės Vilniaus įgulos evangelikų liuteronų bažnyčia. 1917 m. vokiečių kariuomenės katalikų kapeliono jėzuito Mukermano pastangomis bažnyčia grąžinta katalikams.

 • Rodomi įrašai nuo 49 iki 60
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 6
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.