• Pirmojo pasaulinio karo vaizdai lakūno, fotografo Oto Lysmano fotografijų albume

     Pirmojo pasaulinio karo vaizdai lakūno, fotografo Oto Lysmano fotografijų albume

   Pirmajame pasauliniame kare pirmąkart plačiai buvo panaudota aviacija. Pirmiausia lėktuvais buvo žvalgomos ir fotografuojamos priešo pozicijos ir užnugaris: gynybiniai įtvirtinimai, geležinkelio stotys, tiltai. Taip pat lėktuvus pradėta naudoti priešo bombardavimui, t. y., pozicijų apmėtymui granatomis ir minomis. Kovai su priešo lėktuvais buvo įkurtos pirmosios naikintuvų eskadrilės. Plačiausiai lėktuvus naudojo Vakarų fronte, vykstant poziciniam karui tarp Vokietijos ir Prancūzijos–Didžiosios Britanijos kariuomenių.
   Vokietijos imperijos kariuomenėje priešo teritorijų žvalgybą iš oro vykdė I armijos korpuso 14-asis aviacijos skyrius. Šio padalinio lakūnas, fotografas puskarininkis Otas Lysmanas (Otto Liessmann) 1918 m. parengė fotografijų albumą, kuriame atsispindi aviacijos skyriaus 1915–1918 m. nueitas kovos kelias. Albume yra 344 nuotraukos. Jas sukūrė albumo sudarytojas ir jo kovos draugai. Jose įamžinti Šiaurės Prancūzijos, Šiaurės Rytų Italijos, Rytų Prūsijos ir Rusijos imperijos vakarinių sričių (dabartinės Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos, Šiaurės vakarų Ukrainos) vietovės, jų gyventojai, rusai karo belaisviai, vokiečių karinė technika, artilerijos pabūklai, kariai ir karininkai Rytų fronto linijoje ir laisvalaikiu, oro žvalgybai naudotos fotokameros, lėktuvai ir jų oro uostai.
   Albumas 1918 m. pateko į Kretingos dvarą, kuriame veikė vokiečių karinė valdžia. Nuo 1918 m. lapkričio mėnesio šios nuotraukos buvo saugomas grafo Aleksandro Tiškevičiaus Kretingos dvaro archyve, 1940 m. perduotas Kretingos muziejui. 2014 m. albume esančios fotografijos buvo suskaitmenintos ir duomenys apie jas pateiktos Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) duomenų bazėje.

Parodos objektai

   
 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 7
Vidutinis (2 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 5.0 iš 5.
Komentuoti
arunas
Įdomi paroda.
Parašyta 2016-06-20 09.52.