• Pirmojo pasaulinio karo vaizdai lakūno, fotografo Oto Lysmano fotografijų albume

   Pirmojo pasaulinio karo vaizdai lakūno, fotografo Oto Lysmano fotografijų albume

   Pirmajame pasauliniame kare pirmąkart plačiai buvo panaudota aviacija. Pirmiausia lėktuvais buvo žvalgomos ir fotografuojamos priešo pozicijos ir užnugaris: gynybiniai įtvirtinimai, geležinkelio stotys, tiltai. Taip pat lėktuvus pradėta naudoti priešo bombardavimui, t. y., pozicijų apmėtymui granatomis ir minomis. Kovai su priešo lėktuvais buvo įkurtos pirmosios naikintuvų eskadrilės. Plačiausiai lėktuvus naudojo Vakarų fronte, vykstant poziciniam karui tarp Vokietijos ir Prancūzijos–Didžiosios Britanijos kariuomenių.
   Vokietijos imperijos kariuomenėje priešo teritorijų žvalgybą iš oro vykdė I armijos korpuso 14-asis aviacijos skyrius. Šio padalinio lakūnas, fotografas puskarininkis Otas Lysmanas (Otto Liessmann) 1918 m. parengė fotografijų albumą, kuriame atsispindi aviacijos skyriaus 1915–1918 m. nueitas kovos kelias. Albume yra 344 nuotraukos. Jas sukūrė albumo sudarytojas ir jo kovos draugai. Jose įamžinti Šiaurės Prancūzijos, Šiaurės Rytų Italijos, Rytų Prūsijos ir Rusijos imperijos vakarinių sričių (dabartinės Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos, Šiaurės vakarų Ukrainos) vietovės, jų gyventojai, rusai karo belaisviai, vokiečių karinė technika, artilerijos pabūklai, kariai ir karininkai Rytų fronto linijoje ir laisvalaikiu, oro žvalgybai naudotos fotokameros, lėktuvai ir jų oro uostai.
   Albumas 1918 m. pateko į Kretingos dvarą, kuriame veikė vokiečių karinė valdžia. Nuo 1918 m. lapkričio mėnesio šios nuotraukos buvo saugomas grafo Aleksandro Tiškevičiaus Kretingos dvaro archyve, 1940 m. perduotas Kretingos muziejui. 2014 m. albume esančios fotografijos buvo suskaitmenintos ir duomenys apie jas pateiktos Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) duomenų bazėje.

Parodos objektai

   
 • Kriegserinnerungen

  Kriegserinnerungen, XX a. 2 deš. I p.

  Nežinomas gamintojas

   

  Horizontalaus formato. Viršeliai storo kartono, aptraukti rudos spalvos dermatinu. Viršelius riša tamsiai rudos spalvos odinė nugarėlė, kampai aptraukti oda. Nugarėlės ir kampų odos paviršius reljefinis, nugarėlėje įspaustos 5 skersinės linijos, sudarytos iš smulkių statmenų stačiakampių. Palei nugarėlės kraštus ir kampų įstrižą kraštinę puošia lygiagrečiai įspausti platus ir siauras grioveliai bei stilizuoto augalinio motyvo raštas. Priešlapiai plono popieriaus, puošti poligrafiniais dažais spausdintu žalios ir žalsvos spalvos stilizuotu augaliniu raštu. Albume yra 40 pilkos spalvos storo kartono lapų, kurie vienas su kitu suklijuoti tokios pat spalvos audinio juostelėmis. Albume abiejose lapų pusėse įklijuota 344 fotografijos. Viršutinio viršelio reverso viduryje įklijuotas horizontalaus stačiakampio nukirstais kampais pavidalo balto popieriaus lapas, kuriame ranka juodu tušu įrašyta antraštė: „Kríegserínnerŭngen. / Aŭfnahmen des Östlichen, -Französischen / & Italienischen Kriegsschaŭplatzes. / Aŭfgenommen / (...) Flieger -Photograph / Otto Liessmann / beim I. Ɑ. K.“
  Albumą sudarė Vokietijos imperijos I armijos korpuso 14-ojo aviacijos dalinio karo lakūnas, žvalgas-fotografas Otas Lysmanas, 1915–1918 m.

 • Unglück Lt. Oehrke 26.2.1917 Zerschossene Flug, Zeig-Camera

  Unglück Lt. Oehrke 26.2.1917 Zerschossene Flug, Zeig-Camera, 1917 m.

  Nežinomas fotografas

   

  Nespalvota, horizontalaus formato, lygiais kraštais nuotrauka. 1917-02-26 žuvusio Vokietijos imperijos I armijos korpuso 14-ojo aviacijos skyriaus karo lakūno, žvalgo, leitenanto Frydricho Erkės daiktai.

  Ant stalo guli padėtas priešo kulkosvaidžių kulkų suvarpytas žvalgybinis fotoaparatas „Zeiss“ ir dėklai su stiklo negatyvais iš žvalgybinio skrydžio metu pamušto lėktuvo.

  Nuotrauka įklijuota Vokietijos imperijos kariuomenės 14-ojo aviacijos skyriaus karo lakūno, žvalgo, fotografo Oto Lysmano fotografijų albumo priešlapio reverse. Po nuotrauka ranka juodu tušu vokiečių kalba įrašyta: „Unglück Lt. Oehrke 26/2. 1917. Zerschossene Flug. / Zeig-Camera. 13/18“.

  Frydrichas Erkė (vok. Friedrich Oehrke) gimė 1887 m. liepos 21 d. Hamelne, Žemutinė Saksonija, Vokietija. Vokiečių karo lakūnas, žvalgas, fotografas. Mirė 1917 m. vasario 26 d. Miunsteryje, Vestfalija, šiaurės vakarų Vokietijoje.

 • Montreux-Château

  Montreux-Château, 1917-06-26

   

  Nespalvota, horizontalaus formato, lygiais kraštais, panoraminė aeronuotrauka, daryta 1917 m. birželio 26 d. Vokietijos imperijos I armijos korpuso 14-ojo aviacijos skyriaus lakūnų žvalgų, leitenantų Egono Kionemano ir Vilhelmo Liudekės.
  Užfiksuota Montrė-Šato (Montreux-Château) geležinkelio stotis ir jos apylinkės Belforo teritorijoje, Prancūzijos rytiniame pakraštyje, ties siena su Vokietija. Viršuje juodoje paraštėje fotografiniu būdu įrašyti fotografijos sukūrimo duomenys: „Fl. 14. 2377. 26. 6. 17. 11-12 H.4600. Br.50. F.: Lt.Koenemann. B.: Lt. Lüdeke. Montreux Chau. (a. Belfort. 31/35“. Rodykle nurodyta šiaurės kryptis. Viršutinis pakraštys baltas, kiti – juodi.
  Nuotrauka įklijuota Vokietijos karo lakūno, žvalgo-fotografo Oto Lysmano fotografijų albumo I lapo reverse.
  Senasis inventoriaus numeris: Ar. 540.
  Leitenantas Egonas Kionemanas (Egon Koenemann) gimė 1886 m. rugpjūčio 8 d. Šarlotenburge (Berlyno priemiestis), žuvo 1917 m. rugpjūčio 22 d. Lombardsijde (Lombartzyde), Flandrijoje (Belgija).
  Leitenantas Vilhelmas Liudekė (Wilhelm Lüdecke) gimė 1896 m. sausio 31 d. Berlyne, žuvo 1918 m. rugpjūčio 9 d. Mont Saint Quentino mūšyje Pikardijos regione, Prancūzijoje, kautynėse su australų korpusu.

 • Citadelle Langres

  Citadelle Langres, 1917-07-13

  Heinrich Hansberg

   

  Nespalvota, horizontalaus formato, lygiais kraštais, panoraminė aeronuotrauka, daryta 1917 m. liepos 13 d. per Vokietijos imperijos I armijos korpuso 14-ojo aviacijos skyriaus karo lakūnų – piloto, leitenanto Maksimilijono Jozefo fon Chelijaus ir žvalgo, leitenanto Heinricho Hansbergo žvalgybinį antskrydį virš Langro (pranc. Langres) miestelio rytų Prancūzijos Aukštutinės Marnos departamente. Vaizdas skrydyje iš vakarų pusės.
  Matosi žiedinei gynybai skirta tvirtovė, apjuosta šešiakampių redutų, įrengta šalia Langro miestelio, Marnos upės pakrantės kalvoje. Viršutiniame kairiajame kampe nubrėžta šiaurės rodyklė. Apačioje juodoje paraštėje fotografiniu būdu įrašyti fotografijos sukūrimo duomenys: „Fl. 14. 2506. 13.7.17. 10-11°. 4200. Br. 50. F.: Lt. V. Chelius. B.: Lt. Hansberg. Citadelle Langres (o Langres.A)“. Pakraščiai siauri, juodi.
  Nuotrauka priklijuota Vokietijos karo lakūno, žvalgo-fotografo Oto Lysmano fotografijų albumo II lapo averse.

 • Vicenza

  Vicenza, 1917-11-25

  Peter Galleiske

   

  Nespalvota, horizontalaus formato, lygiais kraštais, panoraminė aeronuotrauka, daryta 1917 m. lapkričio 25 d. per Vokietijos imperijos I armijos korpuso 14-ojo aviacijos skyriaus karo lakūnų – piloto, grandinio Haso ir žvalgo, leitenanto Peterio Galeiskės žvalgybinį antskrydį virš Vičencos (it. Vicenza) miesto šiaurės rytų Italijoje. Vaizdas skrydyje iš pietų-pietryčių pusės.
  Matosi radialinio plano miestas. Vaizdo pakraščiuose – juodas rėmelis, kuris viršuje platesnis. Viršuje juodoje paraštėje fotografiniu būdu įrašyti fotografijos sukūrimo duomenys: „Fl. 14. 3249. 25.11.17. 12-2° Viecenʒa H. 5400. Br. 50. F.: Gefr. Hass. B.: Lt. Galleiske.“ Viršutiniame dešiniajame kampe išplatintame laukelyje įrašytas negatyvo numeris: „30“. Žemiau jo balta rodyklė žymi šiaurės kryptį. Viršutinis kairysis nuotraukos kampas dėl apšviesto negatyvo yra baltos spalvos.
  Nuotrauka priklijuota Vokietijos karo lakūno, žvalgo-fotografo Oto Lysmano fotografijų albumo III lapo reverse.

 • Monte Grappa

  Monte Grappa, 1917-11-24

  Schultze

   

  Nespalvota, horizontalaus formato, lygiais kraštais, panoraminė aeronuotrauka, daryta 1917 m. lapkričio 24 d. per Vokietijos imperijos I armijos korpuso 14-ojo aviacijos skyriaus karo lakūnų – piloto, leitenanto Frydricho Rautenštraucho ir žvalgo, leitenanto Šulcės žvalgybinį antskrydį virš Alpių kalnų šiaurės rytų Italijoje.
  Matosi apsnigtas Grapos kalnas (Monte Grappa), esantis Vinčencos Alpių kalnyne tarp Brentos ir Pjavės upių. Kalno aukštis – 1742 (kitais duomenimis – 1775) metrai. Vaizdas iš skrydžio. Viršuje juodoje paraštėje fotografiniu būdu įrašyti fotografijos sukūrimo duomenys: „Fl. 14. 3219. 24.11.17 1-2° Mt. Grappa H. 4700. Br. 25. F.: Lt Rautenstrauch. B.: Lt. Schultʒe.“
  Nuotrauka priklijuota Vokietijos karo lakūno, žvalgo-fotografo Oto Lysmano fotografijų albumo IV lapo reverse.

 • Flughafen Padua

  Flughafen Padua, 1917-11-27

   

  Nespalvota, horizontalaus formato, lygiais kraštais, panoraminė aeronuotrauka, daryta 1917 m. lapkričio 27 d. per Vokietijos imperijos I armijos korpuso 14-ojo aviacijos skyriaus karo lakūnų – piloto Taufenbacho ir žvalgo, leitenanto Heinricho žvalgybinį antskrydį virš italų aerouosto šalia Padujos (it. Paduva; vok. Padua) šiaurės rytų Italijoje. Vaizdas skrydyje iš šiaurės vakarų pusės.

  Dešinėje pusėje – laukuose įrengtas Italijos karo oro uostas, kurį juosia angarai, o aikštėje stovi lėktuvai. Viršuje juodoje paraštėje fotografiniu būdu įrašyti fotografijos sukūrimo duomenys: „Fl. 14. 3525. 27.11.17 1-2° Flugh. Padua H. 3800. Br. 50. F.: Vfw. Tauffenbach. B.: Lt. Herinrich“. Viršutiniame dešiniajame kampe šiaurės krypties rodyklė.
  Nuotrauka priklijuota Vokietijos karo lakūno, žvalgo-fotografo Oto Lysmano fotografijų albumo V lapo reverse.

 • Bahnhof Treviso

  Bahnhof Treviso, 1917-11-28

  Heinrichas Holchas

  Nespalvota, horizontalaus formato, lygiais kraštais, panoraminė aeronuotrauka, daryta 1917 m. lapkričio 28 d. per Vokietijos imperijos I armijos korpuso 14-ojo aviacijos skyriaus karo lakūnų – piloto, leitenanto Švarco ir žvalgo, leitenanto Heinricho Holcho žvalgybinį skrydį virš Trevizo (it. Treviso) miesto šiaurės rytų Italijos Veneto regione. Panoraminis vaizdas skrydyje ir vakarų pusės.
  Nufotografuota Trevizo miesto vakarinės dalis su geležinkelio stotimi. Miestas radialinio plano, įsikūręs abipus Silės upės. Senamiestį sudaro viduramžių tvirtovė, kurią iš pietų pusės juosia upė, o iš kitų pusių – kanals ir gynybinė siena su bokštais. Per kanalą ir upę nutiesti tiltai, jungiantys senamiestį su naujaisiais miesto mikrorajonais. Dešinėje pusėje prie miesto pietinio krašto glaudžiasi geležinkelio stoties rajonas su menavriniais keliais ir sandėlių zonomis. Viršuje juodoje paraštėje fotografiniu būdu įrašyti fotografijos sukūrimo duomenys: „Fl. 14.3378. 28.11.17. 12-1° Bhf. Treviso H. 5300 Br. 50. F.: Lt. Schwarʒ. B.: Lt. Holch.“ Kairėje pusėje, apačioje balta rodyklė žymi šiaurės kryptį.
  Nuotrauka priklijuota Vokietijos karo lakūno, žvalgo-fotografo Oto Lysmano fotografijų albumo VI lapo averse.

   

 • Castelfranco

  Castelfranco, 1917-11-29

  Nespalvota, horizontalaus formato, lygiais kraštais, panoraminė aeronuotrauka, daryta 1917 m. lapkričio 29 d. per Vokietijos imperijos I armijos korpuso 14-ojo aviacijos skyriaus karo lakūnų – piloto, vicefeldfebelio Taufenbacho ir žvalgo, leitenanto Heinricho žvalgybinį antskrydį virš Kastelfranko (it. Castelfranco) miesto-tvirtovės šiaurės rytų Italijos Veneto provincijoje. Vaizdas skrydyje iš vakarų pusės.

  Tvirtovė skirta žiedinei gynybai, apjuosta keturkampių redutų. Viršuje juodoje paraštėje fotografiniu būdu įrašyti fotografijos sukūrimo duomenys: „Fl. 14. 3400. 29.11.17. 1-2° Castelfranco H. 4500. Br. 50. F.: Vfw. Tauffenbach. B.: Lt. Heinrich“. Apačioje, kairėje pusėje – šiaurės kryptį žyminti balta rodyklė.
  Nuotrauka priklijuota Vokietijos karo lakūno, žvalgo-fotografo Oto Lysmano fotografijų albumo VI lapo reverse. 
  Kastelfranko tvirtovę 1195 m. pastatė Trevizo gyventojai, kovoję su Paduja.

 • Flugplatz Wilna

  Flugplatz Wilna, 1915 m.

  Oto Lysmanas

   

  Nespalvota, panoraminė, horizontalaus formato, lygiais kraštais aeronuotrauka. Vilniaus karinis aerodromas. Vaizdas skrydyje nuo Žirmūnų–Antakalnio pusės.

  Nufotografuotas Vilniaus miesto pakraštyje šalia karinio Šiaurės miestelio įrengtas karinis oro uostas. Jo pakraštyje pirmajame plane matosi pakilimo aikštė, kurios kampe pastatytas palapinių miestelis. Nuotraukos viršutiniame apatiniame kampe fotografiniu būdu atspaustas apverstas negatyvo numeris: „1.

  Nuotrauka įklijuota Vokietijos imperijos I armijos korpuso 14-ojo aviacijos skyriaus lakūno, fotografo Oto Lysmano fotografijų albumo XXVIII lapo averse. Po ja juodu tušu ranka įrašytas numeris ir antraštė vokiečių kalba: „498. Flugʒeug Wilna“.

 • Regnieville

  Regnieville, 1918-09-02

  Nežinomas fotografas

   

  Nespalvota, panoraminė, horizontalaus formato, lygiais kraštais aeronuotrauka. Karo veiksmų lauko Renjevilio (pranc. Regnieville) kaimo apylinkėse rytų Prancūzijoje panoraminis vaizdas iš skrydžio.

  Matosi pėstininkų apkasų tranšėjos, artilerijos sviedinių išraustos duobės. Antrame plane praeina kelias, apsodintas iš abiejų pusių medžių alėja. Kairėje pusėje stūkso miškas, o į dešinę nuo jo fone matosi laukų apsuptas kaimas. Nuotraukos viršutiniame pakraštyje, kairėje pusėje mėlynu rašalu įrašyta: „4043   2.9.18.  10.30 V.   Regnieville o 5602“.

  Nuotrauka įklijuota Vokietijos karo lakūno, žvalgo-fotografo Oto Lysmano fotografijų albumo XVI lapo averse.

 • Flugzeug mit Camera 24 x 30 cm

  Flugzeug mit Camera 24 x 30 cm, 1917 m.

  Oto Lysmanas

   

  Nespalvota, vertikalaus formato, lygiais kraštais, baltais pakraščiais nuotrauka.

  Kaizerinės Vokietijos karo aviacijos dvivietis žvalgybinis lėktuvas su kairiojo borto korpuse įmontuotu fotografijos aparatu, kuriuo stikliniame negatyve buvo daromi 24 x 30 cm dydžio žvalgomų vietovių kadrai. Lėktuvo ekipažą sudaro pilotas ir fotografas.

  Nuotrauka įklijuota Vokietijos karo lakūno, žvalgo-fotografo Oto Lysmano fotografijų albumo XVI lapo reverse. Po nuotrauka ranka juodu tušu įrašyta: „Flugzeug mit Camera 24 x 30 cm, mit der die großen A[u]fnahmen 24 x 30 cm gemacht sind“.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 7
Vidutinis (2 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 5.0 iš 5.
Komentuoti
arunas
Įdomi paroda.
Parašyta 2016-06-20 09.52.