• Šukuočiai iš Igno Jablonskio rinkinio

     Šukuočiai iš Igno Jablonskio rinkinio

   Šioje virtualioje parodoje pristatoma 30 šukuočių iš Igno Jablonskio rinkinio.
   1977 m. inžinierius, kraštotyrininkas, muziejininkas I. Jablonskis (1911–1991) muziejui padovanojo 103 šukuočius, 1973–1977 m. surinktus Žemaitijoje – Kretingos ir Skuodo rajonuose. Perdavė ir parengtą tiriamąjį darbą apie šukuočių istorinę raidą ir puošybą Kretingos rajone nuo XVIII a. iki XX a. vidurio. Įspūdingas jau pats surinktų eksponatų skaičius. Dar didesnį įspūdį padaro detalus kiekvieno šukuočio aprašas (nurodyta radimo vieta, mediena, puošyba, pagaminimo data, pateikiami šukuočio galvos, koto, nagų išmatavimai) bei preciziškas brėžinys (galvos nugarinė pusė, šukuotis iš šono, viršaus, nagas iš šono). Nagingas meistras pagal juos gali pagaminti tikslias kopijas. Visi šukuočiai suskaitmeninti, pateikiant I. Jablonskio aprašus. 2011 m. buvo parengta virtuali šukuočių brėžinių paroda (llbm.lt/renginiai-ir-parodos/virtualios-parodos/).
   Seniausias rinkinio šukuotis (jis vienintelis geležine galva), I. Jablonskio nuomone, pagamintas XVII a. pabaigoje, didžioji dauguma – XIX a. viduryje ir antrojoje pusėje, vėlyviausias – 1930 m. Kretingos rajone surinkti 95, Skuodo – 8 šukuočiai.

   I. Jablonskis rašė:
   XVIII-jo a. antrojoje pusėje Kretingos ir aplinkiniuose rajonuose paplito šukuočiai medinėmis galvomis. Iš pradžių jie buvo dar tik 5-6 mažai išlenktais nagais ir neturėjo juosiamųjų skardelių, todėl nagai greit išklibdavo. Jau XVIII-jo amžiaus antrojoje pusėje šukuočio galvos apatinė pusė, aukščiau nagų linijos, buvo pravedama siaura geležinė juostelė, į kurią remdavosi nagų nugarėlės. Nagų laikymasis medinėje galvoje žymiai pagerėjo.
   XVIII-jo amžiaus gale šukuočių gamyba sparčiai vystėsi. Galvos įgijo XIX-jame amžiuje gamintų šukuočių formas. Atsirado šukuočių su 7 nagais.
   Padedant 1800 metais jau turima datuotų šukuočių. Jų galvų formos gerai išsivysčiusios ir įvairios.
   Šukuočio galvos plokštumoje įrestas skaičius 18 reiškia 1800 metus, nes nuliai kai kada nelaikyti privalomais skaitmenimis. Čia dar neseniai buvo galima sutikti žmonių, kurie norėdami paminėti 1900 metus sakydavo: „Kai rašė devyniolika šimtų“.
   Iki devynioliktojo amžiaus vidurio išsivystė daugybė šukuočių galvos formų. Kiekvienas kaimo kalvis vis dar surado ką nors pataisyti.
   Panaikinus baudžiavą ir valstiečiams labiau išplėtus linų ūkį, šukuočius masiniai ėmė gaminti miestelių kalviai, kurie juos pardavinėjo turguose. Taip to pat kalvio darbo šukuočiai paplito keliose
   apylinkėse.
   Nagams labiau sutvirtinti, vėliau galvos buvo juosiamos nagų linijoje platesnėmis skardos juostelėmis. Nagai buvo sukalami per skardos juosteles, o jų kotelių galai atlenkiami ir sukalami į galvą iš viršaus. Šitokiu būdu nagai šukuočių galvose pastoviai buvo tvirtinami iki XX-jo amžiaus pirmųjų dešimtmečių, t. y. iki šiuos darbo įrankius nustojus gaminti.
   Atliekant baudžiavinį linų šukavimo darbą dvare, šukuotis šešiais nagais buvo geras, ne taip išvargindavo darbininką. Dirbant nuosavuose ūkiuose ir padėjus daugiau sėti linų, darbus reikėjo spartinti, todėl šukuočiuose nagų skaičių imta didinti. XIX-jo amžiaus antroje pusėje dalis vyriškinių šukuočių jau gaminti aštuoniais ir devyniais nagais, o XX-jo amžiaus pradžioje sutinkama šukuočių net su dešimčia nagų. Šukuočiai skirti moterų darbui ir toliau gaminami septyniais nagais (Kalba netaisyta. LBM archyvas, byla 333).

   I. Jablonskis buvo nuoširdus muziejaus draugas, prisidėjęs prie Žemaitijos sektoriaus kūrimo, davęs daug naudingų patarimų, pasiūlęs pastatų, rajoninėje spaudoje rašęs apie muziejaus kūrimąsi, iš Kretingos rajono į Rumšiškes perkeliamas sodybas.

   Vyresnioji muziejininkė Sigita Žukauskaitė

Parodos objektai

   
 • Šukuotis

  Šukuotis, XVIII a. II p.

  Šukuotis 6 nagais rastas Kretingos rajone, Grūšlaukės apylinkėje, Jakštaičių kaime, Vaičekauskio XVIII-jo amžiaus klėčių pastogėje.

  Šukuotis darytas iš beržinio medžio. 11,8 cm pločio ir 11,2 cm ilgio galva vidutiniškai išlenktomis pažastimis užsibaigia 2,7 cm storio labai dailiai nudrožtu ir į galą storėjančiu kotu. Bendras šukuočio ilgis 38,2 cm.

  Šukuočio galva aukščiau nagų linijos iš apatinės pusės yra apjuosta 1,5 cm pločio ir 0,15 cm storio geležine juostele, kurios galai galvos šonų briaunose pritvirtinti kaltinėmis vinimis.

  Šukuočio nagai kaltinės geležies, nuo 0,25 cm iki 0,4 cm storio ir 2,0 cm pločio prie galvos. Ašmenų ilgis yra 10,3 cm. Nagai nudilę pagal plotį apie 0,6 cm.

  Šukuotis gamintas vietinių kalvių XVIII –jo amžiaus antroje pusėje. Darbo kokybė labai gera.

  Šukuočio galvos pažasčių nusklembtoji juosta puošta tankiais, skersai visą juostelę einančiais, dailiais renčiais. Palei nusklembtosios juostelės viršutinę briauną, visu pažasčių ilgiu, peiliu padarytas dailus ravelis atriboja renčius nuo galvos plokštumos. Puošyba atlikta gero meistro ir įgudusiomis rankomis.

 • Šukuotis

  Šukuotis, XVIII a. pab.

  Šukuotis 6 nagais rastas Kretingos rajone, Darbėnų apylinkėje, Nausėdų kaime, Vaičekausko senoje sodyboje.

  Šukuotis darytas iš beržinio medžio. 10,5 cm pločio, 7,5 cm ilgio galva, mažai išlenktomis, vidutiniai nusklembtomis pažasčių briaunomis, užsibaigia 2,9 cm storio dailiai nudrožtu kotu. Bendras šukuočio ilgis apie 46,0 cm.

  Šukuočio galva nagų linijoje iš apatinės pusės yra apjuosta 2,7 cm pločio ir 0,08 cm storio skardos juostele, kurios galai kaltinėmis vinimis pritvirtinti galvos šoninėse briaunose.

  Šukuočio nagai kaltinės geležies, 0,4-0,5 cm storio ir 1,9 cm pločio prie galvos. Ašmenų ilgis yra 10,2 cm. Ašmenų išdilimas pagal plotį siekia 0,4 cm.

  Šukuotis gamintas vietinių kalvių apie XVIII-jo amžiaus gale. Darbo kokybė gera.

  Šukuotis puoštas peiliu. Jo pažasčių nusklembtoji juosta puošta tankiais, skersai visą juostelę einančiais dailiais renčiais. Palei nusklembtosios juostelės viršutinį ir apatinį kraštus, visu pažasčių ilgiu, peiliu padaryti dailūs raveliai aprėmina renčių virtines. Iš kiekvieno galvos šono įręsta po 10 renčių.

  Puošyba atlikta gero meistro ir įgudusiomis rankomis.

 • Šukuotis

  Šukuotis, XVIII a. pab. – XIX a. pr.

  Šukuotis 6 nagais rastas Kretingos rajone, Darbėnų apylinkėje, Medamiškių kaime, Beržonskio sodyboje.

  Šukuotis darytas iš beržinio medžio. 11,3 cm pločio ir 8,4 cm ilgio galva, mažai išlenktomis, vidutiniškai nusklembtomis pažastų briaunomis, užsibaigia 3,2 cm storio nedailiai nudrožtu kotu. Bendras šukuočio ilgis yra 45,5 cm.

  Šukuočio galva nagų linijoje iš apatinės pusės yra apjuosta 3,2 cm pločio ir 0,1 cm storio skardos juostele, kurios galai kaltinėmis vinimis pritvirtinti galvos šoninėse briaunose.

  Šukuočio nagai kaltinės geležies nuo 0,3 cm iki 0,4 cm storio ir 1,8 cm pločio prie galvos. Nagų išlenkimo pakila siekia 2,8 cm. Ašmenų ilgis 9,0 cm. Ašmenų išdilimas pagal plotį apie 0,4 cm.

  Šukuotis gamintas vietinio kalvio apie XVIII-jo amžiaus gale, arba XIX-jo amžiaus pradžioje pagal senuosius pavyzdžius. Darbo kokybė gera.

  Šukuotis puoštas peiliu. Jo pažasčių nusklembtoji juosta puošta skersai visą juostelę einančiais dailiais, tankiais renčiais. Palei nusklembtosios juostelės viršutinį ir apatinį kraštus, visu pažasčių ilgiu, peiliu padaryti dailūs raveliai aprėmina renčių eilutes. Iš kiekvieno galvos šono įręsta po 11 renčių.

  Puošyba atlikta vidutine kokybe.

 • Šukuotis

  Šukuotis, 1800–1820 m.

  Šukuotis 7 nagais 1976 metais rastas Skuodo rajone, Sriauptų kaime, Poškienės Onos XIX a. pradžios sodyboje, 1840 m. statytų klėčių pastogės atliekų sąvartyne.

  Šukuotis darytas iš beržinio medžio. Galva vidutinio stambumo, stipriai galvos pusėn išimtomis ir abipus nusklembtomis pažastimis, užsibaigia vidutiniai dailiai drožtu 2,8 cm storio kotu. Apatinė koto dalis apie 4,0 cm palenkta apačion.

  Šukuočio galvos apatine puse, virš nagų linijos, pravesta 1,4 cm pločio ir 0,2 cm storio juostelė, kurios galai pritvirtinti galvos šonuose.

  Šukuočio nagai kaltinės geležies 0,3 cm storio ir 2,2 cm pločio prie galvos. Ašmenų išdilimas pagal plotį apie 0,5 cm.

  Šukuotis gamintas vietinių kalvių apie 1800-1820 metus. Darbo kokybė gera.

  Šukuotis puošimo elementų neturi. Jo galvos šonų viršutinėse briaunose yra peiliu įręsta po du renčius. Vienas toks pat rentis yra įręstas galinės briaunos centrinėje dalyje. Be to, galvos plokštumos centrinėje dalyje yra įrėžtas x formos 1,0 cm aukščio ženklas. Visi šie išrantymai savininko padaryti vėliau, tikslu atskirti savuosius šukuočius nuo svetimų.

 • Šukuotis

  Šukuotis, ~1827 m.

  Šukuotis rastas Kretingos rajone, Kartenos apylinkėje, Nausodžių kaime, Balsevičiaus Broniaus XVIII-jo amžiaus sodyboje.

  Šukuotis darytas iš beržinio medžio. 11,7 cm pločio ir 10,0 cm ilgio galva, stipriai išlenktomis ir vidutiniai nusklembtomis pažasčių briaunomis, užsibaigia skersine užkartėle ir 3,1 cm storio vidutiniai dailiai nudrožtu kotu. Bendras šukuočio ilgis yra 45,3 cm.

  Šukuočio galva iš abiejų pusių nagų linijoje apjungta 4,0 cm pločio ir 0,08 cm storio skardos juostele, kurios galai prikalti vinimis dešinėje galvos briaunoje.

  Šukuočio nagai kaltinės geležies nuo 0,3 cm iki 0,4 cm storio ir 2,3 cm pločio prie galvos. Ašmenų lenktumas mažas, o jų ilgis 11,5 cm. Ašmenų išdilimas pagal plotį siekia 0,5 cm.

  Šukuotis gamintas vietinio kalvio apie 1827 m. Darbo kokybė vidutinė.

  Šukuočio galvos plokštuma nepuošta. Jos centrinėje dalyje neįgudusia ranka, silpnu rantymu yra įręstas skaičius 1827, kuris reiškia šukuočio gamybos datą.

  Šukuotis naudotas darbui iki XX-jo amžiaus pradžios.

  Ignas Jablonskis, 1977 m. LLBM archyvas. B. 333. P. 28. Kalba netaisyta.

 • Šukuotis

  Šukuotis, ~1830 m. – 1840 m.

  Šukuotis 6 nagais rastas Kretingos rajone, Laukžemės apylinkėje, N. Impilties kaime.

  Šukuotis darytas iš beržinio medžio. 10,2 cm pločio ir 13,2 cm ilgio galva, vidutiniškai išlenktomis ir nusklembtomis pažasčių briaunomis, užsibaigia dviguba užranta ir 3,0 cm storio dailiai nudrožtu kotu. Bendras šukuočio ilgis yra 42,0 cm ilgio.

  Šukuočio galva iš apatinės pusės aukščiau nagų linijos yra apjuosta 0,7 cm pločio ir 0,25 cm storio geležies juostele, kurios galai atlenkti ir sukalti galvos šoninėse briaunose.

  Šukuočio nagai kaltinės geležies, 0,3 cm storio ir 1,9 cm pločio prie galvos. Mažai lenkti ašmenys yra 9,5 cm ilgio. Ašmenys nudilę pagal plotį apie 0,6 cm.

  Šukuotis gamintas labai gero vietinio kalvio apie 1830-1840 metus.

  Šukuočio galvos plokštuma puošta peiliu ir kaltu. Šukuočio galvos šoninių nuosklembų viršutiniu pakraščiu ištisai eina po vieną 0,2 cm pločio ir 0,1 cm gilumo ravelį.

  Galvos išilginėje ašyje, pusapvaliu 0,8 cm diametro kaltu padarytas užkirtimas kupra į viršų. Tuo pat kaltu padaryta lovelio formos 1,1 cm ilgio išima, užkirtimo link gilėjanti iki 0,3 cm. Šis puošybos elementas primena ąžuolo gilės atspaudą.

  Už 1,5 cm virš šios įspaudos padaryta antroji. Be to, po dvi įspaudėles išpjauta nuosklembų juostelėse, po vieną apačioje ir viršuje.

  Galvos galinėje briaunoje išdrožti riesti briaunos nusklembimai, profilyje primenantys lekiančio ilgasparnio paukščio siluetą.

 • Šukuotis

  Šukuotis, ~1850 m. – 1860 m.

  Šukuotis 6 nagais rastas Kretingos rajone, Laukžemės apylinkėje, N. Impilties kaime, J. Kneitos 18-jo amžiaus sodyboje.

  Šukuotis darytas iš beržinio medžio. 12,6 cm pločio ir 11,3 cm ilgio galva, stipriai atlenktomis ir vidutiniai sklembtomis pažastų briaunomis, užsibaigia 3,1 cm storio dailiai nudrožtu kotu. Bendras šukuočio ilgis yra 50,5 cm.

  Šukuočio galva aukščiau nagų linijos yra apjuosta 0,7 cm pločio ir 0,25 cm storio geležies juostele, kuri įleista 0,3 cm gilumo ravelyje. Juostelės galai užlenkti ir sukalti galvos šoninėse briaunose.

  Šukuočio nagai kaltinės geležies, nuo 0,25 cm iki 0,3 cm storio ir 2,0 cm pločio prie galvos. Mažai išlenktų ašmenų ilgis yra 10,5 cm. Ašmenys pagal plotį yra nudilę iki 0,6 cm.

  Šukuotis gamintas vietinio kalvio apie 1850-1860 metus. Darbo kokybė gera.

  Šukuočio galvos plokštuma puošta kalvišku cirkeliu galvos centrinėje dalyje įbrėžiant 5,0 cm diametro apskritimą. Apskritime tuo pat radiusu įbrėžta šešiakampė žvaigždė. Įbrėžimai silpni ir vos bematyti. Galvos galinėje briaunoje išdrožti riesti viršutinės briaunos nusklembimai, profilyje primenantys lekiančio ilgasparnio paukščio siluetą.

 • Šukuotis

  Šukuotis, ~1865 m.

  Šukuotis 7 nagais rastas Kretingos rajone, Laukžemės apylinkėje, N. Impilties kaime, valstietės Adolfinos Riepšienės sodyboje.

  Šukuotis gamintas iš beržinio medžio. 10,9 cm pločio ir 13,8 cm ilgio galva, vidutiniai išlenktomis ir sklembtomis pažasčių briaunomis, užsibaigia dviem skersinėmis užrantomis ir 2,8 cm storio dailiai nudrožtu kotu. Bendras šukuočio ilgis yra 47,0 cm.

  Šukuočio galva iš apatinės pusės yra apjuosta 0,7 cm pločio ir 0,25 cm storio geležies juostele, kuri yra įleista 0,3 cm gilumo išimoje, o jos galai atlenkti ir sukalti galvos šoninėse briaunose.

  Šukuočio nagai kaltinės geležies 0,35 cm storio ir 2,0 cm pločio prie galvos. Stipriai išlenkti ašmenys yra 10,9 cm ilgio. Ašmenys nudilę pagal plotį iki 0,5 cm.

  Šukuotis gamintas gero vietinio kalvio apie 1865 metus.

  Galva puošta riestais išpiaustymais galvos galinėje briaunoje. Iš briaunos viršutinio krašto išsklembtos riestos įdubos, primenančios lekiančio paukščio siluetą.

  Galvos plokštumos centrinėje dalyje vėliau įręsti atpažinimo ženklai. Vienas jų panašus į apverstą raidę V.

 • Šukuotis

  Šukuotis, 1871 m.

  Šukuotis 7 nagais rastas Kretingos rajone, Laukžemės apylinkėje, N. Impilties kaime.

  Šukuotis darytas iš beržinio medžio. 11,3 cm pločio ir 14,0 cm ilgio galva, vidutiniai lenktomis ir sklembtomis pažasčių briaunomis, baigiasi dvigubu skersiniu renčiu ir 3,2 cm dailiai nudrožtu kotu. Šukuočio bendras ilgis 48,7 cm.

  Šukuočio galva iš apatinės pusės, aukščiau nagų linijos yra apjuosta 0,7 cm pločio ir 0,25 cm storio geležine juostele, kurios galai atlenkti ir sukalti į šonines briaunas. Juostelė paslėpta specialiai padarytoje 0,3 cm gilumo išėmoje.

  Šukuočio nagai kaltinės geležies nuo 0,3 cm iki 0,4 cm storio ir 2,0 cm pločio prie galvos. Vidutiniai lenkti ašmenys yra 12,5 cm ilgio. Ašmenų išdilimas pagal plotį nežymus.

  Šukuotis gamintas vietinių kalvių 1871 metais. Darbo kokybė gera.

  Šukuočio galvos priekinė briauna puošta riestiniais nusklembimais, kurių visuma primena skrendančio paukščio siluetą.

  Galvos centrinėje dalyje neįgudusia ranka yra įręstas skaičius 1871, kuris rodo šukuočio gamybos datą.

 • Šukuotis

  Šukuotis, ~1875 m. – 1880 m.

  Šukuotis 7 nagais rastas Kretingos rajone, Darbėnų apylinkėje, Auksūdžio kaime, Vinco Noreikos 18-jo amžiaus sodyboje.

  Šukuotis darytas iš beržinio medžio. 11,7 cm pločio ir 10,8 cm ilgio galva mažai išlenktomis, bet stipriai nusklembtomis pažasčių briaunomis, užsibaigia 3,0 cm storio dailiai nudrožtu kotu. Bendras šukuočio ilgis yra 52,0 cm.

  Šukuočio galva nagų linijoje apjuosta 3,3 cm pločio ir 0,1 cm storio skardos juosta, kurios galai vinimis prikalti galvos šonų briaunose.

  Šukuočio nagai kaltinės geležies, 0,3-0,35 cm storio ir 2,0 cm pločio prie galvos. Ašmenys vidutiniai lenkti yra 11,9 cm ilgio. Nagų išdilimas pagal plotį siekia apie 0,3 cm.

  Šukuotis gamintas Darbėnų miestelio kalvių apie 1875-1880 metus serijiniu būdu pardavimui. Darbo kokybė gera.

  Šukuočio galvos plokštuma puošta, taip vadinamomis katpėdėlėmis, įkaitintu štampu. Viso įspaustos 6 katpėdėlės: trys galvos viršutinėje dalyje, dvi žemiau jų ir viena galvos apatinėje dalyje, ties koto pradžia.

  Katpėdėlės diametras 1,2 cm. Jos forma, tai apie 0,3 cm storio skersiniais paliktas neišdegintas kryžius, o išdeginti tik tarp kryžiaus skersinių likę trikampio formos tarpeliai.

  Kraštutinės trys katpėdėlės apvestos 2,2 cm diametro dantytais apskritimėliais. Apskritimėliai turi po 13 atskirų, kiek pailgų įspaudėlių. Puošybos kokybė labai gera.

 • Šukuotis

  Šukuotis, ~1860 m.

  Šukuotis 7 nagais rastas Kretingos rajone, Imbarės apylinkėje, Erlėnų kaime, Kubilienės Anėlės sodyboje.

  Šukuotis darytas iš beržinio medžio. 11,2 cm pločio ir 13,3 cm ilgio galva, mažai lenktomis, bet stipriai sklembtomis pažasčių briaunomis, užsibaigia 2,8 cm storio, į galą sustorėjančiu iki 3,2 cm dailiai nudrožtu kotu. Šukuočio bendras ilgis 52,2 cm.

  Šukuočio galva nagų linijoje apjuosta 3,0 cm pločio ir 0,07 cm storio skardos juostele, kurios galai vinimis pritvirtinti abiejose galvos šoninėse briaunose.

  Šukuočio nagai kaltinės geležies 0,3 cm storio ir 1,8 cm pločio prie galvos. Vidutiniai išlenkti ašmenys yra 11,2 cm ilgio. Ašmenys išdilę pagal plotį iki 0,3 cm.

  Šukuotis gamintas vietinių, arba Salantų miesto kalvių 1860 metais serijiniu būdu pardavimui.

  Šukuočio galvos plokštuma puošta išdegintomis katpėdėlėmis, kurių diametras yra 1,0 cm. Keturios katpėdėlės patalpintos galvos išilginėje simetrijos ašyje, o penktoji – kairėje pusėje, šalia viršutinės katpėdėlės.

  Abipus katpėdėlių išdegintas skaičius: 18 į kairę nuo katpėdėlių ir 60 į dešinę nuo jų. Tai reiškia šukuočio gamybos datą – 1860 metus. Puošybos kokybė gera.

 • Šukuotis

  Šukuotis, ~1860 m.

  Šukuotis 7 nagais rastas Kretingos rajone, Darbėnų apylinkėje, Nausėdų kaime, senoje Antano Petreikio sodyboje.

  Šukuotis darytas iš beržinio medžio. 11,1 cm pločio ir 9,6 cm ilgio galva, mažai išlenktomis, bet stipriai nusklembtomis pažasčių briaunomis, užsibaigia 3,2 cm storio dailiai nudrožtu kotu. Šukuočio bendras ilgis yra 52,2 cm.

  Šukuočio galva nagų linijoje iš abiejų pusių apjuosta 3,5 cm pločio ir 0,08 cm storio skardos juostele, kurios galai vinimis pritvirtinti galvos šonų briaunose.

  Šukuočio nagai kaltinės geležies 0,25-0,3 cm storio ir 2,2 cm pločio prie galvos. Vidutiniai išlenkti ašmenys yra 11,8 cm ilgio. Ašmenų nudilimas pagal plotį vietomis iki 0,3 cm.

  Šukuotis gamintas vietinių kalvių apie 1860 metus.

  Galvos plokštuma puošta 0,9 cm diametro katpėdėlėmis. Katpėdėlėje patalpinta keturių karštu štampu išdegintų širdučių grupė. Viso įspausta 17 katpėdėlių. Viena jų įspausta galvos centrinėje dalyje. 11 jų įspausta galvos pažasčių pakraščiais ir 5 – galvos viršutinėje dalyje, žemiau juosiamosios skardos juostelės apatinės briaunos.

  Galvos centrinėje dalyje esančioji katpėdėlė apvesta karštu vamzdeliniu štampu išdegintu 1,9 cm diametro apskritimėliu. Puošybos kokybė gera.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.