• Šukuočiai iš Igno Jablonskio rinkinio

     Šukuočiai iš Igno Jablonskio rinkinio

   Šioje virtualioje parodoje pristatoma 30 šukuočių iš Igno Jablonskio rinkinio.
   1977 m. inžinierius, kraštotyrininkas, muziejininkas I. Jablonskis (1911–1991) muziejui padovanojo 103 šukuočius, 1973–1977 m. surinktus Žemaitijoje – Kretingos ir Skuodo rajonuose. Perdavė ir parengtą tiriamąjį darbą apie šukuočių istorinę raidą ir puošybą Kretingos rajone nuo XVIII a. iki XX a. vidurio. Įspūdingas jau pats surinktų eksponatų skaičius. Dar didesnį įspūdį padaro detalus kiekvieno šukuočio aprašas (nurodyta radimo vieta, mediena, puošyba, pagaminimo data, pateikiami šukuočio galvos, koto, nagų išmatavimai) bei preciziškas brėžinys (galvos nugarinė pusė, šukuotis iš šono, viršaus, nagas iš šono). Nagingas meistras pagal juos gali pagaminti tikslias kopijas. Visi šukuočiai suskaitmeninti, pateikiant I. Jablonskio aprašus. 2011 m. buvo parengta virtuali šukuočių brėžinių paroda (llbm.lt/renginiai-ir-parodos/virtualios-parodos/).
   Seniausias rinkinio šukuotis (jis vienintelis geležine galva), I. Jablonskio nuomone, pagamintas XVII a. pabaigoje, didžioji dauguma – XIX a. viduryje ir antrojoje pusėje, vėlyviausias – 1930 m. Kretingos rajone surinkti 95, Skuodo – 8 šukuočiai.

   I. Jablonskis rašė:
   XVIII-jo a. antrojoje pusėje Kretingos ir aplinkiniuose rajonuose paplito šukuočiai medinėmis galvomis. Iš pradžių jie buvo dar tik 5-6 mažai išlenktais nagais ir neturėjo juosiamųjų skardelių, todėl nagai greit išklibdavo. Jau XVIII-jo amžiaus antrojoje pusėje šukuočio galvos apatinė pusė, aukščiau nagų linijos, buvo pravedama siaura geležinė juostelė, į kurią remdavosi nagų nugarėlės. Nagų laikymasis medinėje galvoje žymiai pagerėjo.
   XVIII-jo amžiaus gale šukuočių gamyba sparčiai vystėsi. Galvos įgijo XIX-jame amžiuje gamintų šukuočių formas. Atsirado šukuočių su 7 nagais.
   Padedant 1800 metais jau turima datuotų šukuočių. Jų galvų formos gerai išsivysčiusios ir įvairios.
   Šukuočio galvos plokštumoje įrestas skaičius 18 reiškia 1800 metus, nes nuliai kai kada nelaikyti privalomais skaitmenimis. Čia dar neseniai buvo galima sutikti žmonių, kurie norėdami paminėti 1900 metus sakydavo: „Kai rašė devyniolika šimtų“.
   Iki devynioliktojo amžiaus vidurio išsivystė daugybė šukuočių galvos formų. Kiekvienas kaimo kalvis vis dar surado ką nors pataisyti.
   Panaikinus baudžiavą ir valstiečiams labiau išplėtus linų ūkį, šukuočius masiniai ėmė gaminti miestelių kalviai, kurie juos pardavinėjo turguose. Taip to pat kalvio darbo šukuočiai paplito keliose
   apylinkėse.
   Nagams labiau sutvirtinti, vėliau galvos buvo juosiamos nagų linijoje platesnėmis skardos juostelėmis. Nagai buvo sukalami per skardos juosteles, o jų kotelių galai atlenkiami ir sukalami į galvą iš viršaus. Šitokiu būdu nagai šukuočių galvose pastoviai buvo tvirtinami iki XX-jo amžiaus pirmųjų dešimtmečių, t. y. iki šiuos darbo įrankius nustojus gaminti.
   Atliekant baudžiavinį linų šukavimo darbą dvare, šukuotis šešiais nagais buvo geras, ne taip išvargindavo darbininką. Dirbant nuosavuose ūkiuose ir padėjus daugiau sėti linų, darbus reikėjo spartinti, todėl šukuočiuose nagų skaičių imta didinti. XIX-jo amžiaus antroje pusėje dalis vyriškinių šukuočių jau gaminti aštuoniais ir devyniais nagais, o XX-jo amžiaus pradžioje sutinkama šukuočių net su dešimčia nagų. Šukuočiai skirti moterų darbui ir toliau gaminami septyniais nagais (Kalba netaisyta. LBM archyvas, byla 333).

   I. Jablonskis buvo nuoširdus muziejaus draugas, prisidėjęs prie Žemaitijos sektoriaus kūrimo, davęs daug naudingų patarimų, pasiūlęs pastatų, rajoninėje spaudoje rašęs apie muziejaus kūrimąsi, iš Kretingos rajono į Rumšiškes perkeliamas sodybas.

   Vyresnioji muziejininkė Sigita Žukauskaitė

Parodos objektai

   
 • Šukuotis

  Šukuotis, ~1870 m.

  Šukuotis 8 nagais rastas Kretingos rajone, Žalgirio apylinkėje.

  Šukuotis darytas iš beržinio medžio. Galva stambi, trumpa, 10 cm radiusu tekintomis pažastimis, užsibaigia dailiai nutekintu, 3,0 cm storio kotu. Galvos gale yra 8 gilėjantys 0,3 cm pločio įpjovimai.

  Šukuočio kotas pagražintas tekintomis užkartomis ir paliktais iškilimais. Dvi porinės užkartėlės padarytos prie galvos, o iškilimai palikti koto vidurinėje dalyje ir jo pačiame gale. Šukuočio bendras ilgis yra 46,0 cm.

  Šukuočio galva nagų linijoje apjuosta 3,3 cm pločio ir 0,12 cm storio ištisine skardos juostele, kuri pritvirtinta kairėje galvos briaunoje stambia varine vinimi.

  Šukuočio nagai kaltinės geležies 0,3 cm storio ir 2,2 cm pločio prie galvos. Ašmenų ilgis 13,3 cm. Išdilimas pagal plotį nežymus.

  Šukuotis gamintas vietinių kalvių, apie 1870 metus, serijiniu būdu pardavimui. Darbo kokybė gera.

  Šukuočio galva nepuošta. Galvos apatinėje pusėje vėliau neįgudusia ranka, yra įpjautos raidės „A, J ir E“, tai buvusių savininkų inicialai.

 • Šukuotis

  Šukuotis, 1930 m. (?)

  Šukuotis 9 nagais rastas Kretingos rajone, Stropelių kaime, Duoblienės Magdalenos senoje sodyboje.

  Šukuotis darytas iš beržinio medžio. Galva stambi, 13,2 cm pločio, 10,5 cm ilgio, užsibaigia apskritu tekintu 53,3 cm ilgio kotu. Koto vidurinėje dalyje ir gale palikti pusapvalūs iškilimai.

  Šukuotis nagų linijoje iš abiejų galvos pusių apjuostas 3,6 cm pločio ir 0,07 cm storio skardos juostele. Juostelės galai galvos šonuose pritvirtinti pirktinėmis vinelėmis.

  Šukuočio nagai fabrikinės geležies, 0,2 cm storio ir 2,8 cm pločio prie galvos. Ašmenų ilgis 11,3 cm.

  Šukuotis skirtas vyrų darbui, pirktas Kretingos miesto turguje 1930 m. Darbo kokybė gera.

  Šukuočio galva nepuošta. Galvos pažastys apdailintos tekinimu ir peiliu pusapvaliai.

  Pastaba: Tokio pat darbo šukuočių buvo ir Plungės turguose.

 • Šukuotis

  Šukuotis, ~1885 m.

  Šukuotis 8 nagais 1976 metais rastas Skuodo rajone, Ledžių kaime, Antano Narkaus XIX-jo amžiaus sodyboje.

  Šukuotis darytas iš beržinio medžio. 12,0 cm pločio ir 11,5 cm ilgio galva, mažai išlenktomis, tačiau stipriai nusklembtomis pažastų briaunomis, užsibaigia dailiai nudrožtu 3,1 cm storio apskrito pjūvio kotu. Šukuočio bendras ilgis yra 50,4 cm.

  Šukuočio galva nagų linijoje iš abiejų pusių apjuosta 3,4 cm pločio ir 0,07 cm storio skardos juostelėmis, kurių galai pritvirtinti galvos šonų briaunose vinelėmis.

  Šukuočio nagai kaltinės geležies 0,25 cm storio ir 2,1 cm pločio prie galvos. Ašmenų ilgis 11,9 cm. Išdilimas pagal plotį apie 0,4 cm.

  Šukuotis gamintas vietinių kalvių apie 1885 metus. Darbo kokybė gera.

  Šukuotis nepuoštas. Galvoje neįgudusia ranka ir neraštingo žmogaus, vėliau išpjaustytos raidės I, B – išlenkimais į kairę, ir H, galvos apačioje kryželis.

 • Šukuotis

  Šukuotis, ~1916 m.

  Šukuotis 9 nagais rastas Kretingos rajone, Grūšlaukės apylinkėje, Dirgalio kaime.

  Šukuotis darytas iš epušinio medžio. 19,5 cm pločio ir 10,7 cm ilgio galva, tiesiomis, užapvalintomis pažasčių briaunomis, užsibaigia 3,0 cm storio paprastai nudrožtu kotu. Bendras šukuočio ilgis yra 57,3 cm.

  Šukuočio galva nagų linijoje iš abiejų pusių apjuosta 4,0 cm pločio ir 0,07 cm storio skardos juostele, kurios galai fabrikinio darbo vinelėmis pritvirtinti dešinėje pusėje.

  Šukuočio nagai kaltinės geležies, 0,25 cm storio ir 2,5 cm pločio prie galvos. Nežymiai apdilę ašmenys yra 12,3 cm. Ašmenys labai nedaug lenkti.

  Šukuotis gamintas apie 1916 metus vietinių kalvių. Darbo kokybė prasta.

  Po vieną iš kraštų nagai nulūžę. Šukuočio galva nepuošta.

 • Šukuotis

  Šukuotis, ~1875 m. – 1880 m.

  Šukuotis 8 nagais rastas Kretingos rajone, Grūšlaukės apylinkėje, Dirgalio kaime, Vičiulio senoje sodyboje.

  Šukuotis darytas iš beržinio medžio. 13,4 cm pločio ir 9,8 cm ilgio galva, vidutiniškai išlenktomis, maža tenusklembtomis pažasčių briaunomis, užsibaigia 3,3 cm storio vidutiniai dailiai nudrožtu kotu. Bendras šukuočio ilgis yra 54,0 cm.

  Šukuočio galva iš abiejų pusių apjuosta 3,0 cm pločio ir 0,07 cm storio skardos juostele, kurios galai vinelėmis pritvirtinti dešinėje galvos pusėje.

  Šukuočio nagai kaltinės geležies, 0,25 cm storio ir 1,9 cm pločio prie galvos. Stipriai išlenktų nagų ilgis yra 12,1 cm. Nagų išdilimas pagal plotį siekia 0,3 cm.

  Šukuotis gamintas vietinių kalvių, arba Darbėnų miestelio kalvių, apie 1875-1880 metus. Darbo kokybė vidutinė.

  Šukuočio galvos plokštuma puošta vamzdeliniu štampu išdegintais 0,8 cm diametro apskritimėliais. Viso įspausta 7 apskritimėliai. Iš jų trys įspausti galvos išilginėje simetrijos ašyje, po vieną per 1,5 cm į šonus nuo šios linijos, tarp pirmojo ir antrojo apskritimėlio, skaitant nuo viršaus. Taip gautas labai pamėgtas puošyboje penkių apskritimėlių kryžius.

  Dar po vieną apskritimėlį įspausta abiejuose galvos šonų viršutiniuose kampučiuose. Puošimo kokybė primityvi, neįgudusio meistro.

  Dešiniame galvos krašte vienas nagas nulūžęs.

 • Šukuotis

  Šukuotis, ~1875 m.

  Šukuotis 7 nagais rastas Kretingos rajone, Grūšlaukės apylinkėje, Pemperių kaime, valstiečio Drąsučio Kazimiero 19-jo amžiaus sodyboje.

  Šukuotis darytas iš beržinio medžio. 10,7 cm pločio ir 10,5 cm ilgio galva vidutiniai išlenktomis ir nusklembtomis pažasčių briaunomis, užsibaigia 3,1 cm storio, vidutiniai dailiai nudrožtu kotu. Bendras šukuočio ilgis yra 52,7 cm.

  Šukuočio galva nagų linijoje iš abiejų pusių yra apjuosta 3,4 cm pločio ir 0,07 cm storio skardos juostele, kurios galai vinimis pritvirtinti dešiniojo šono briaunoje.

  Šukuočio nagai kaltinės geležies, 0,3 cm storio ir 2,1 cm pločio prie galvos, yra 11,6 cm ilgio. Nagai mažai lenkti ir nežymiai nudilę. Darbo kokybė gera.

  Šukuotis gamintas vietinių kalvių, arba Salantų miesto kalvių apie 1875 metus.

  Šukuočio galvos plokštuma puošta karštu vamzdeliniu štampu išdeginant 3,8 cm diametro apskritimą galvos centrinėje dalyje. Šio apskritimo centre yra išdegintas 1,2 cm diametro apskritimėlis. Nuo šio apskritimėlio išorinių kraštų, palei išilginę simetrijos liniją viršun, apačion ir į abu šonus išdeginti 0,6 cm pločio ir 1,8 cm ilgio raveliai, užsibaigiantys daugiau į kairę nukreiptais, aro sparnus primenančiais, pastorinimais. Puošimo kokybė gera.

 • Rodomi įrašai nuo 25 iki 30
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.