• Tarptautinio ekslibrisų konkurso „Motiejui Valančiui – 195. Šiauliai“ rinkinys

     Tarptautinio ekslibrisų konkurso „Motiejui Valančiui – 195. Šiauliai“ rinkinys

   Lietuvos kultūros fondo Šiaulių krašto tarybos iniciatyva 1995 m. Šiauliuose vyko tarptautinis ekslibrisų konkursas „Motiejui Valančiui – 195. Šiauliai“. Jis susilaukė daugelio ekslibrisų kūrėjų dėmesio ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Argentinos, Australijos, Belgijos, Čekijos, Rumunijos, Latvijos, Rusijos, Ukrainos ir kitų šalių. Vieną parodoje eksponuotų darbų kolekcijos rinkinį Lietuvos kultūros fondo Šiaulių krašto taryba padovanojo vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejui.
   Šioje virtualioje parodoje galima palyginti, kaip skirtingų šalių dailininkai knygos ženkluose perteikia iškilaus lietuvių rašytojo, švietėjo ir vyskupo asmenybę, įprasmina jo visapusišką veiklą.
   Muziejus už dovanotą ekslibrisų rinkinį yra dėkingas konkurso rengėjams – kultūros veikėjui Hubertui Smilgiui, kultūrologui, advokatui Jonui Nekrašiui, blaivybės puoselėtojui, gydytojui, literatui Albertui Griganavičiui, o už rinkinio parvežimą – klaipėdiškiui Vytautui Razvadauskui.

Parodos objektai

   
 • Ekslibrisas: M. Valančiui – 195. Šiauliai, 1995

  Ekslibrisas: M. Valančiui – 195. Šiauliai, 1995, 1995 m.

  Ona Šimaitytė-Račkauskienė

  Pavaizduota stilizuota trobelė, kurią gaubia dvi fėjos – balta ir juoda. Apačioje įrašas: „EX / LIBRIS / 195 ● M. VALANČIUI / ŠIAULIAI“.

  Ekslibrisas sukurtas tarptautiniam konkursui „Motiejui Valančiui – 195“, vykusiam 1995 m. Šiauliuose.
  Duomenis pateikė Algirdas Čėsna, Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus direktorius.

 • Ekslibrisas: M. Valančiui – 195. Šiauliai, 1995

  Ekslibrisas: M. Valančiui – 195. Šiauliai, 1995, 1995 m.

  Ona Šimaitytė-Račkauskienė

  Pavaizduota statmena rašomoji plunksna. Į kairę nuo jos – verpimo ratelio ratas, virš kurio kyla angelo su žvake rankoje siluetas. Apačioje įrašas: „EXLIBRIS / M. VALANČIUI / 195 / ŠIAULIAI“.

  Ekslibrisas sukurtas tarptautiniam konkursui „Motiejui Valančiui – 195“, vykusiam 1995 m. Šiauliuose.
  Duomenis pateikė Algirdas Čėsna, Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus direktorius.

 • Ekslibrisas: M. Valančiui – 195. Šiauliai, 1995

  Ekslibrisas: M. Valančiui – 195. Šiauliai, 1995, 1995 m.

  Kósa Bálint

  Pavaizduotas Motiejaus Valančiaus (1801–1875) su vyskupo rūbais ir mitra portretas anfas iki krūtinės. Įrašai: viršuje – „195 Šiaulia“, apačioje – „Ex Libris / M. Valančius“. Dešinėje pusėje – autoriaus inicialai ir numeris: „KB 1058“.

  Ekslibrisas sukurtas tarptautiniam konkursui „Motiejui Valančiui – 195“, vykusiam 1995 m. Šiauliuose. Apdovanotas II vietos premija.
  Duomenis pateikė Algirdas Čėsna, Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus direktorius.

 • Ekslibrisas: M. Valančiui – 195. Šiauliai, 1995

  Ekslibrisas: M. Valančiui – 195. Šiauliai, 1995, 1995 m.

  Kósa Bálint

  Pavaizduota deganti, pakabinama spyna surakinta knyga. Iš liepsnos kyšo vyskupo pastoralas ir ranka, laikanti iš ugnies išgelbėtą kitą knygą. Į kairę nuo jos – dar 3 knygos. Ant visų knygų viršelio užrašyta: „LITHUANIAN“. Apačioje įrašas: „Ex Libris / M. Valančiui / 195. Šiauliai“. Dešinėje pusėje autoriaus inicialai ir numeris: „K.B. 1059“.

  Ekslibrisas sukurtas tarptautiniam konkursui „Motiejui Valančiui – 195“, vykusiam 1995 m. Šiauliuose. Apdovanotas II vietos premija.
  Duomenis pateikė Algirdas Čėsna, Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus direktorius.

 • Ekslibrisas: M. Valančius – 195. Šiauliai, 1995

  Ekslibrisas: M. Valančius – 195. Šiauliai, 1995, 1995 m.

  Kósa Bálint

  Pavaizduotas vienplaukio vyskupo M. Valančiaus (1801–1875) portretas anfas iki krūtinės. Kairėje pusėje ant krūtinės – rašomosios plunksnos pervertos širdies siluetas. Apačioje – išlenktas kaspinas susuktais galais, ant kurio įrašyta: „M. Valančius“. Po kaspinu – įrašas: „195. Šiauliai“. viršuje, palei kraštus įrašyta: kairėje – „Ex“, dešinėje – „Libris“. Kairėje pusėje ties viduriu – autoriaus inicialai ir numeris: „KB 1060“.

  Ekslibrisas sukurtas tarptautiniam konkursui „Motiejui Valančiui – 195“, vykusiam 1995 m. Šiauliuose. Apdovanotas II vietos premija.
  Duomenis pateikė Algirdas Čėsna, Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus direktorius.

 • Ekslibrisas: M. Valančiui – 195, Šiauliai, 1995

  Ekslibrisas: M. Valančiui – 195, Šiauliai, 1995, 1995 m.

  Mauricio Schvarzman

  Pavaizduotas šaržuotas vyskupo Motiejaus Valančiaus (1871–1875) portretas iš priekio. Glėbyje jis laiko knygą skaitančius berniuką ir mergaitę. Kairėje jo rankoje plunksnakotis, kuriuo vyskupas atverstame sąsiuvinyje rašo įrašą: „kairėje – „EX / LIB / RIS“, dešinėje – „M.VALANČIUI /
  195 - ŠIAULIAI“. Po ekslibrisu ties viduriu pieštuku įrašytas numeris: „12/14“, o dešinėje pusėje – autoriaus parašas.

  Ekslibrisas sukurtas tarptautiniam konkursui „Motiejui Valančiui – 195“, vykusiam 1995 m. Šiauliuose. Apdovanotas III vietos premija.
  Duomenis pateikė Algirdas Čėsna, Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus direktorius.

 • Ekslibrisas: M. Valančiui – 195, Šiauliai, 1995

  Ekslibrisas: M. Valančiui – 195, Šiauliai, 1995, 1995 m.

  Mauricio Schvarzman

  Pavaizduotas šaržuotas vyskupo Motiejaus Valančiaus (1801–1875) portretas anfas iki krūtinės. Priešais jį – atversta knyga su užrašu: „M.VALANČIUI – 195. – ŠIAULIAI“. Iš viršaus ir dešiniojo šono vyskupo figūrą juosia kaspinas su užrašu: „EX LIBRIS“.

  Ekslibrisas sukurtas tarptautiniam konkursui „Motiejui Valančiui – 195“, vykusiam 1995 m. Šiauliuose. Apdovanotas III vietos premija.
  Duomenis pateikė Algirdas Čėsna, Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus direktorius.

 • Ekslibrisas: M. Valančiui – 195. Šiauliai, 1995

  Ekslibrisas: M. Valančiui – 195. Šiauliai, 1995, 1995 m.

  Fedail Yilmaz

  Kairėje pusėje pavaizduotas smėlio laikrodis, kurio viršutinėje dalyje virš smėlio sklando paukščiai. Dešinėje pusėje priešais didžiulį pergamentą – ant šachmatų lentos stovinčio žmogaus iškeltomis rankomis siluetas. Įrašai: viršuje – „EX ~ LIBRIS“, apačioje – „M. VALANČIUI ∙ 195 ∙ ŠIAULIAI“.

  Ekslibrisas sukurtas tarptautiniam konkursui „Motiejui Valančiui – 195“, vykusiam 1995 m. Šiauliuose. Apdovanotas III vietos premija.

  Duomenis pateikė Algirdas Čėsna, Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus direktorius.

 • Ekslibrisas: Motiejui Valančiui – 195. Šiauliai, 1995

  Ekslibrisas: Motiejui Valančiui – 195. Šiauliai, 1995, 1995 m.

  Claudio Lara

  Pavaizduotos margame fone, kuriame dominuoja geltona spalva, į kairę pusę plaukiančios dvi ažūrinės žuvys. Tarp jų – horizontalus stačiakampis su įrašu: „EXLIBRIS MOTIEJUI / VALANČIUI 195 ŠIAULIAI“. Apačioje, kairėje pusėje įrašytas numeris „2/16“, dešinėje – autoriaus parašas.

  Ekslibrisas sukurtas tarptautiniam konkursui „Motiejui Valančiui – 195“, vykusiam 1995 m. Šiauliuose. Apdovanotas paskatinamąja premija.
  Duomenis pateikė Algirdas Čėsna, Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus direktorius.

 • Ekslibrisas: M. Valančiui – 195. Šiauliai, 1995

  Ekslibrisas: M. Valančiui – 195. Šiauliai, 1995, 1995 m.

  Claudio Lara

  Pavaizduotas Motiejaus Valančiaus (1801–1875) šaržuotas portretas iš priekio iki krūtinės. Jo fone – kryžiaus siluetas, o galvą juosia nimbo formos kaspinas su įrašu: „EXL - M.VALANČIUI - 195“.

  Ekslibrisas sukurtas tarptautiniam konkursui „Motiejui Valančiui – 195“, vykusiam 1995 m. Šiauliuose. Apdovanotas paskatinamąja premija.
  Duomenis pateikė Algirdas Čėsna, Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus direktorius.

 • Ekslibrisas: Motiejui Valančiui – 195. Šiauliai, 1995

  Ekslibrisas: Motiejui Valančiui – 195. Šiauliai, 1995, 1995 m.

  Claudio Lara

  Pavaizduotas pūstažandžio kūdikio veidelis. Po juo – horizontalus stačiakampis su įrašu: „EXLIBRIS + MOTIEJUI / VALANČIUI 195 ŠIAULAI“.

  Ekslibrisas sukurtas tarptautiniam konkursui „Motiejui Valančiui – 195“, vykusiam 1995 m. Šiauliuose. Apdovanotas paskatinamąja premija.
  Duomenis pateikė Algirdas Čėsna, Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus direktorius.

 • Ekslibrisas: Motiejui Valančiui – 195. Šiauliai, 1995

  Ekslibrisas: Motiejui Valančiui – 195. Šiauliai, 1995, 1995 m.

  Claudio Lara

  Pavaizduota deganti žvakė su Motiejaus Valančiaus veido bruožais. Po ja – įrašas: „EX LIBRIS – MOTIEJUI / VALANCIUI 195 SIAULAI“.

  Ekslibrisas sukurtas tarptautiniam konkursui „Motiejui Valančiui – 195“, vykusiam 1995 m. Šiauliuose. Apdovanotas paskatinamąja premija.
  Duomenis pateikė Algirdas Čėsna, Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus direktorius.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 4
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.